Windmolens Veur de Wind

In november 2021 zijn de twee windmolens aan de Ebbenweg en aan de Meentjesweg officieel overgedragen aan Nieuwleusen Synergie.

Het windmolenproject Veur de wind is de afgelopen zes jaar ontwikkeld door de werkgroep Lokaal Energiebedrijf, een onderdeel van Nieuwleusen Synergie dat speciaal voor dit doel opgetuigd is. De windmolens zijn er in hun huidige vorm gekomen in overleg met de omwonenden en de gemeente Dalfsen. Het is een bijzonder project, omdat de onvermijdelijkheid van de plaatsing van nog eens twee windmolens door Nieuwleusen Synergie werd aangegrepen om de financiële opbrengsten ten goede te laten komen aan de omwonenden en de inwoners van het dorp Nieuwleusen.

Het gaat dan om de opbrengsten van de levering van stroom aan het netwerk. Deze opbrengsten worden met name besteed aan sociale en maatschappelijke initiatieven in de gemeente, die rechtstreeks bijdragen aan de leefbaarheid van Nieuwleusen. Ook nu al schenkt Nieuwleusen Synergie regelmatig bijdragen aan sociale en maatschappelijke initiatieven. De verwachting is dat deze schenkingen in aantal zullen toenemen. Dit is uiteraard afhankelijk van hoe de prijzen (en dus de opbrengsten) van energie zich ontwikkelen en hoe hard het waait.

De beide molens produceren samen ongeveer 26.000.000 kWh per jaar. Dit is genoeg voor ongeveer 8000 huishoudens. De realisatie vergde in totaal ruim 12 miljoen euro. Dit bedrag werd deels bijeengebracht uit eigen vermogen van de coöperatie, een investering door Waterschap Drents Overijsselse Delta en een bankfinanciering. De begroting kwam rond door 450.000 euro op te halen bij inwoners, die straks kunnen meeprofiteren van de windturbines. De groene stroom die de windmolens produceren, wordt geleverd aan Greenchoice.

De bouw van de twee windmolens van Nieuwleusen Synergie is met prachtige beelden op video vastgelegd.

Kijk maar eens/ook voor actuele opbrengsten windenergie