Wie zijn wij?

Wie of wat is Nieuwleusen Synergie?

De coöperatie Nieuwleusen Synergie is in 2012 opgericht door een groep enthousiaste inwoners van Nieuwleusen. Het doel van Nieuwleusen Synergie is om het dorp Nieuwleusen leefbaar (en betaalbaar) te houden voor iedereen. In de oprichtingsakte is dit verwoord als ‘het ontwikkelen en exploiteren van een zelfvoorzienend Nieuwleusen voor een leefbare toekomst met gebruikmaking van duurzame energie en technieken’.
In de afgelopen jaren heeft Nieuwleusen Synergie al veel gerealiseerd. Een aantal voorbeelden is in deze folder terug te vinden. Uitgangspunt van de coöperatie is dat alle baten en voordelen uit de diverse initiatieven rechtstreeks terugvloeien naar de leden en de gemeenschap van Nieuwleusen. Ons motto is dan ook: ‘deur ons, veur ons’.
We doen het samen en de baten zijn ook voor ons samen. Naast de diverse niet-financiële baten is het de afgelopen jaren ook gelukt om diverse lokale initiatieven met geld of goederen te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn de stichting Philadelphia (een tv met groot scherm), de gezamenlijke diaconieën (eenmalige bijdrage voor kerstpakketten), het museum Palthehof (bijdrage voor herstel van een historische tramwagon) en zorgcentrum De Hulstkampen (bijdragen voor o.a. spelletjes en wandversiering). Bovendien is in samenwerking met de gemeente een laadpunt voor e-bikes gerealiseerd.
Het lidmaatschap van Nieuwleusen Synergie staat open voor iedereen. Samen kunnen we immers veel meer bereiken. Ook zonder lidmaatschap kunt u ons steunen, bijvoorbeeld door als vrijwilliger actief te zijn of door mee te doen bij één of meer van onze projecten. Met een lidmaatschap onderstreept u echter dat u het eens bent met de uitgangspunten en doelstellingen van de coöperatie: het nastreven van een zelfvoorzienend Nieuwleusen voor een leefbare toekomst.