Vanaf de start van onze coöperatie is het uitgangspunt geweest dat alles wat we doen ten goede moet komen aan de gemeenschap in Nieuwleusen. Dat doen we enerzijds heel direct door de initiatieven die we van de grond hebben getild en anderzijds door de inkomsten die we hebben ter beschikking te stellen voor doelen binnen Nieuwleusen.

Initiatieven die zich melden voor een financiële bijdrage worden getoetst door de werkgroep Fonds. Dit zijn 3 leden die beoordelen of een aanvraag voldoet aan de vastgestelde criteria. Hierbij gaat het vooral om de vraag of het geld dat wij bijdragen ten goede komt van inwoners van Nieuwleusen en dat er geen sprake is van een specifieke geloofsovertuiging of politieke partij.

Op basis van het advies vanuit het fonds comité wordt vervolgens door de ledenraad (dit is de algemene ledenvergadering van Nieuwleusen Synergie Beheer) bepaald of het geld beschikbaar wordt gesteld.

De afgelopen jaren zijn al tientallen stichtingen en verenigingen financieel ondersteund. Hierbij gaat het soms om wat grotere bedragen zoals voor de totstandkoming van Natuurboerderij, en soms om relatief kleinere bedragen zoals voor het jeugdkamp in 2022. Daarnaast is het inmiddels een traditie geworden om jaarlijks 10 cheques van € 1.000 uit te reiken aan initiatieven op het gebied van sport, cultuur of welzijn in Nieuwleusen.

Wilt u een aanvraag voor een bijdrage doen, vermeld dan duidelijk waarvoor het bedoeld is, waarom het bijdraagt aan de (sociale of energie) duurzaamheid van Nieuwleusen en voeg indien mogelijk een begroting toe.

Nadat een aanvraag is ontvangen en wij voldoende aanknopingspunten zien, zullen we contact opnemen, zodat de aanvraag mondeling kan worden toegelicht.

Aanvragen voor bijdragen vanuit het fonds kunnen vanaf 21 augustus 2023 met onderstaand aanmeldformulier worden ingediend. Het e-mailadrs albertus58mulder@gmail.com kan gebruikt worden voor het stellen van vragen.

Aanmeldformulier cheque t.w.v. €1.000

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet de inzending in ieder geval voldoen aan de volgende criteria:

  1. De aanvrager vertegenwoordigt een lokale organisatie.
  2. Het project bevordert de leefbaarheid in Nieuwleusen, of de duurzaamheid of het algemeen welzijn van (een deel) van de gemeenschap;
  3. Het project heeft een algemeen en geen specifiek (bijvoorbeeld politiek of religieus) karakter;
  4. De aanvragen zullen beoordeeld worden op hun bijdrage op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en welzijn;
  5. Een bijdrage is eenmalig.
  6. De aanvraag dient voor 1 oktober 2023 te worden ingeleverd.

Aanvrager:

Voor deze actie stelt Nieuwleusen Synergie 10 x € 1.000 beschikbaar.

Een bevestiging van deze aanvraag wordt gestuurd naar het door de aanvrager aangegeven e-mail adres.