Duurzame energie
Sociaal
Groen

Zonnepanelen

De werkgroep duurzaam energieverbruik van Nieuwleusen Synergie heeft in 2013 inwoners een pakket isolerende maatregelen en zonnepanelen aangeboden. Na vier informatieavonden hebben destijds circa negentig huishoudens in Nieuwleusen een offerte aangevraagd. Een stuk of twintig tekenden de opdrachtbevestiging snel.

Warmtecamera

Nieuwleusen Synergie maakt werk van warmtetransitie. Samen met de (andere) Dorpen van Morgen (uit de gemeente Dalfsen) heeft Nieuwleusen Synergie al meerdere seizoenen een campagne opgezet waarmee inwoners werk kunnen maken van de warmtetransitie, energiebesparing en een beter milieu. Dit gebeurt met de actie ‘Check je warmtelek’. Inwoners  kunnen met een warmtebeeldcamera laten vaststellen hoe goed hun woning geïsoleerd is. Vrijwilligers van Nieuwleusen Synergie en de andere duurzame dorpen in de gemeente Dalfsen helpen inwoners bij het beoordelen waar warmtelekken zich bevinden in verschillende soorten woningen. Dat gebeurt door het maken van warmtebeelden. Aanmelden voor een warmtecheck in de eerste maanden van 2023 kon tot 31 december 2022.

Gasloos

Nederland wil in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. We zijn dan volledig CO2-neutraal, bijvoorbeeld door geen gebruik meer te maken van (aard)gas. Nieuwleusen Synergie kan hierin mogelijk een rol spelen voor Nieuwleusenaren.

Gemeentelijk energiebedrijf

In Dalfsen bestaat het plan om een gezamenlijk energiebedrijf op te zetten. Het gezamenlijk energiebedrijf beoogt een samenwerking tussen de duurzame dorpen en de Gemeente Dalfsen voor de energietransitie en de warmtetransitie. De (vijf) duurzame dorpen van de Gemeente Dalfsen varen elk een eigen koers;  delen kennis en informatie en voeren daar waar gewenst en mogelijk gezamenlijk projecten uit en communiceren gezamenlijk met behulp van de website DorpenvanMorgen.nl. De Dorpen hebben de intentie te komen tot een gezamenlijk energiebedrijf ondertekend. De coöperatie Nieuwleusen Synergie vertegenwoordigt het dorp Nieuwleusen.

Energieverbruik

De werkgroep Duurzaam Energiegebruik bestaat uit een aantal enthousiaste leden. Vanuit een gezamenlijke interesse voor een duurzame leefomgeving willen wij ons inzetten voor energiebesparing en het duurzaam verkrijgen van energie in ons dorp Nieuwleusen.

Vanuit verschillende achtergronden en werkterreinen bundelen we samen onze krachten om een duurzamere leefomgeving te creëren. Met onze kennis, inzet en enthousiasme zijn we er van overtuigd hierin te slagen.