Vragen & Antwoorden

Onze taakgroep – Doelen – Stand van zaken – Vragen & Antwoorden – Links – DownloadsContact

 

Hieronder vindt u een overzicht van veel gestelde vragen met het bijbehorende antwoord. Heeft u een vraag die hieronder niet vermeld wordt en u wilt deze wel graag beantwoord hebben? We horen het graag van u. Stuurt u ons dan een mailtje via info@nieuwleusensynergie.nl t.a.v. de taakgroep Duurzaam Energiegebruik en u ontvangt een antwoord van ons terug.

1. Hoe werken zonnepanelen?

De werking van zonnepanelen is eigenlijk eenvoudig: zonnecellen vangen licht op en zetten dit om in elektrische energie. Die elektriciteit is gelijkstroom; de omvormer zet de gelijkstroom om in wisselstroom. De opgewekte elektriciteit kan zo direct in huis worden gebruikt. Als je meer elektriciteit opwekt dan je verbruikt, kun je de overtollige energie leveren aan het openbare elektriciteitsnet. Dan loopt je elektriciteitsmeter terug. Je gaat flink besparen op je energiekosten.

2. Hoeveel elektriciteit kan een zonnepaneel opwekken?

Net zoals bij elk apparaat kun je het maximale vermogen van een zonnecel of zonnepaneel uitdrukken in Watt. Maar omdat de hoeveelheid zonlicht steeds verandert, is een andere eenheid bedacht om het maximale vermogen van zonnepanelen uit te drukken: de Wattpiek (Wp). Dat is het maximale vermogen dat zonnepanelen kunnen leveren, gemeten onder ideale omstandigheden. In Nederland komen deze omstandigheden nauwelijks voor. Daarom wordt hier een correctie toegepast op het Wp vermogen van een zonnepaneel. In de markt van zonnepanelen wordt gerekend met een factor 0,7 tot 0,9. Het meest reëel is een waarde van 0,85. Zo krijg je een goed beeld hoeveel kilowattuur elektriciteit je kunt opwekken met een zonnepaneel. 1Wp= 0,85 kWh.  Dus: 1000 wattpiek (Wp) vermogen zonnepaneel levert in Nederland 850 kilowattuur (kWh) stroom.

Rekenvoorbeeld;

Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks 3500 kWh stroom.
•    2000 Wp vermogen zonnepaneel, levert in Nederland 1700 kWh stroom. Hiermee wek je 50% van je stroombehoefte op.
•    4118 Wp vermogen zonnepaneel, levert in Nederland 3500 kWh stroom. Hiermee voorzie je 100% in je stroombehoefte.

3. Wat is de levensduur van zonnepanelen?

Belangrijk bij zonnepanelen: de levensduur. Zonnepanelen met kristallijne zonnecellen hebben een gegarandeerde levensduur van tenminste 25 jaar. In praktijk ligt -afhankelijk van de kwaliteit- de levensduur tussen de 25 en 30 jaar.

4. Hoe bereken je het aantal zonnepanelen?

Om het aantal zonnepanelen te berekenen moet je eerst bepalen hoeveel stroom je wilt opwekken. Stel dat je huishouden 3500 kWh stroom per jaar verbruikt. Je wilt dit volledig opwekken met zonnepanelen.
– Deel 3500 kWh door de omrekenfactor 0,85. Zo bereken je de benodigde hoeveelheid Wp. 3500:0,85 = 4118 Wp
– Deel de uitkomst door het Wp vermogen van één zonnepaneel. Een veel voorkomend type zonnepaneel levert 240 Wp.
4118:240= 17,2
Je hebt dan 17 zonnepanelen nodig om je gehele jaarlijkse stroomvraag op te wekken. Veel huishoudens die zonnepanelen nemen, kiezen voor 50% opwek via zonnepanelen. Je hebt dan de helft van 17 panelen nodig. Dus 8 of 9 zonnepanelen. Een zonnepaneel heeft een oppervlakte van gemiddeld 1,6 m2. Totaal ligt er dan 15 m2 aan zonnepanelen.

5. Welk dak is geschikt voor zonnepanelen?

Is je dak geschikt voor zonnepanelen? Dat kun je zelf checken. Ook het installatiebedrijf zal onderstaande punten onderzoeken als je zonnepanelen offertes aanvraagt via hoe-koop-ik.nl. Zo krijg je een zonnepanelen offerte op maat. Om te bepalen of zonnepanelen geschikt zijn voor je dak, let je op de volgende zaken: soort dak, dak ligging, dakhelling en ruimte op je dak.

Soort dak
Zonnepanelen kunnen op elk dak worden geplaatst, zowel op een plat dak als een schuin dak met dakpannen, leisteen of golfplaten. Ook op een rieten kap zijn zonnepanelen mogelijk.

Richting van het dak 
Zonnepanelen kun je het beste naar de zon richten. Maar die verplaatst zich de hele dag in een boog door de hemel. In de winter is die boog lager dan in de zomer. Wat is voor zonnepanelen de beste dakrichting? En welke dakhelling is de beste? Zonnepanelen op een dak met richting zuid (van zuidoost tot zuidwest) is het meest optimaal. Het maakt dan niet uit of je een schuin of plat dak hebt. Bij een andere dakrichting is de opbrengst lager. Als je een dakrichting noord hebt, zijn zonnepanelen niet zinvol.

Dakhelling
Heb je een schuin dak? Dan is een hellingshoek van 36 graden het beste. Zonnepanelen op een plat dak zijn ook ideaal, dan kun je zelf de dakrichting en dakhelling kiezen. Op een plat dak worden zonnepanelen in bakken (‘consoles’) gezet om de optimale helling te krijgen. Dakhelling wordt ook wel inclinatie genoemd. Zonnepanelen met een andere dakhelling hebben een lagere opbrengst. In principe is het mogelijk zonnepanelen op een schuin dak met hellingshoek tussen 20 en 60 graden te plaatsen.

Ruimte op het dak
Hoeveel m2 (oppervlakte) heeft jouw dak voor zonnepanelen? Je hebt ruimte nodig voor de zonnepanelen zelf en installatieruimte om de zonnepanelen te plaatsen. Een zonnepaneel heeft gemiddeld een oppervlakte van 1,5 m2. Reken bij een plat dak op 2,5 m2 per zonnepaneel. Zonnepanelen staan op een plat dak schuin rechtop. Daar is extra ruimte nodig om te voorkomen dat de zonnepanelen schaduw op elkaar werpen. Houd rekening met voldoende ventilatieruimte rondom zonnepanelen en de omvormer, zodat die warmte kwijt kunnen. Een hogere temperatuur zorgt voor lagere elektriciteitsopbrengst. Polykristallijn zonnepanelen zijn goedkoper, maar je moet er meer van plaatsen voor hetzelfde rendement. Heb je voldoende oppervlakte, dan is dat geen probleem. Anders zijn monokristallijne zonnepanelen het beste. Het installatiebedrijf bekijkt de beschikbare ruimte en laat dat meewegen in de keuze voor het beste soort en merk zonnepaneel. Meer over soorten zonnepanelen.
Let ook op overschaduwing: schaduw op je zonnepaneel. Dat beperkt het directe zonlicht op het zonnepaneel. Het rendement neemt daardoor af. Ga na of er gebouwen in de buurt van je huis staan, die zorgen voor eventuele schaduw op je dak. Een kerktoren, vlaggen of de dakkapel van de buren? Staan er bomen die het zonlicht beperken op je zonnepaneel?

 

Onze taakgroep – Doelen – Stand van zaken – Vragen & Antwoorden – Links – DownloadsContact