Vijf miljoen voor ‘t Plein

Vijf miljoen voor ‘t Plein

Het college van B en W van de gemeente Dalfsen stelt de gemeenteraad voor om 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de plannen van ’t Plein om de sporthal de Schakel te veranderen in een Kulturhus . Wethouder Evert Goldsteen stelt “We willen met ons voorstel een denkrichting geven aan het proces. Wij vinden het idee van een groeimodel, zoals Nieuwleusen Synergie voorstelt, een goed voorstel maar kiezen wel voor een andere financiering en fasering“. De stuurgroep ’t Plein heeft voor de bouw van ’t Plein een bedraagt van 8 miljoen gevraagd. Goldsteen vindt dat de sportverenigingen ook een financiële steentje moeten bij dragen aan het project . Hij stelt wie profiteert van de horeca moet ook meebetalen aan de investering.

Voor het college ziet het plan als volgt uit stap een is de renovatie van de sporthal die echt noodzakelijk is en niet langer op zich kan laten wachten .”We stellen daar 2 miljoen euro voor beschikbaar”, aldus Goldsteen . De renovatie moet de verdere uitvoering van de plannen vanzelfsprekend niet dwarsbomen. Als tweede stap is volgens het college een onderzoek naar een combinatie van het Agnieten College met het Kulturhus . Het schoolgebouw waarin het Agnieten College zit is 40 jaar oud. Over niet al te lange tijd komt de vraag aan de orde of renovatie een goede keuze is of dat het verstandiger is om voor een combinatie van gebruiksmogelijkheden te kiezen. Bij nieuwbouw van een schoolgebouw zijn de kosten voor de gemeente. Het college denkt dat een combinatie van meerdere gebruikers tot een hogere bezettingsgraad van het Kulturhus leidt én een steviger draagvlak geeft. Dat geeft een optimale benutting van m2. De stichting Maatschappelijke Opbouw Nieuwleusen, de stichting Openbare Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen en voor onderwijshuisvesting de gemeente Dalfsen, moeten dan daarvoor tot de initiatiefgroep toe treden. Het college stelt dat een bedrag van drie miljoen euro extra nodig is als voor deze combinatie wordt gekozen.

Op de vraag hoe het dan staat met de duurzaamheidsmaatregelen is die in het originele plan genoemd zijn om het gebouw energieneutraal te maken stelt Goldsteen dat de gemeente daar ook een rol in wil gaan spelen . Goldsteen: ”Dit is eerst onze denkrichting“. Het woord is nu aan de raadsleden die het onderwerp in januari bespreken.

 

Reactie stuurgroep:

De stuurgroep ’t Plein is positief over de reactie van het college, aldus Rob Vogelzang voorzitter van de stuurgroep. “We doen nu nog geen mededelingen en willen nog niet vooruit lopen op de zaak maar wachten eerst het standpunt van de gemeenteraad af. Als zij het sein van groen licht geven dan kunnen wij verder met het project en verder werken aan een prachtige voorziening voor Nieuwleusen“.

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.