Start inschrijving voor windmolenproject

Start inschrijving voor windmolenproject

Inwoners gemeente Dalfsen kunnen sinds zaterdag investeren

Met een druk op de knop zette wethouder Andre Schuurman afgelopen zaterdag om precies 12.00 uur een klein model windmolen in beweging, Die produceerde genoeg energie om een viertal lampjes te doen ontbranden. De Dalfser wethouder gaf hiermee het startsein voor het crowdfundingsprogramma voor de windmolens van Nieuwleusen Synergie.

Het was tevens het startsein voor een promotiecampagne, waarbij een brandweerauto onder het motto ‘Het nieuws gaat als een lopend vuurtje’ aansluitend alle kernen van de gemeente Dalfsen aandeed. Twee acteurs brachten de wervingsactie in de loop van de middag op diverse locaties op een ludieke manier onder de aandacht. Daarbij deelden ze tassen uit met het logo van Veur de Wind en een folder die informatie bevat over de inschrijving en de mogelijkheden die deze biedt voor inwoners van de gemeente Dalfsen.

Het windmolenproject van de bewonerscoöperatie, Veur de Wind genaamd, is al flink op streek. De financiering voor de bouw kwam al een tijdje geleden rond. Met omwonenden zijn sluitende afspraken gemaakt over vergoedingen en inmiddels zijn werkzaamheden op de bouwlocatie begonnen.

Zaterdagmiddag werd de inschrijving geopend, zodat inwoners van de gemeente Dalfsen zelf ook kunnen investeren in dit circa 12 miljoen kostende project van Nieuwleusen Synergie. Dit kan via een linkje op www.veurdewind.nl Het is de bedoeling om via deze actie de begroting sluitend te maken met extra € 450.000 financiering. Investeren in windenergie is in Nieuwleusen op deze manier mogelijk door een lening te verstrekken met 5,3% (netto 4,5%) rente en een lineaire aflossing over 10 jaar. Het maximale investeringsbedrag per persoon bedraagt € 2.500.

Planning werkzaamheden
Aan de Meentjesweg en aan de Ebbenweg in Nieuwleusen heeft een loonbedrijf inmiddels de locaties bouwrijp gemaakt waar de twee windmolens van het project ‘Veur de wind’ komen te staan. Ook is ruimte voor de fundamenten gemaakt. Hierna worden de fybropalen geheid en gestort waarna de fundamenten worden gebouwd. Volgens de planning zijn deze werkzaamheden in november afgerond. Tegelijkertijd realiseert netwerkbeheerder Enexis de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk, inclusief het zogenaamde inkoopstation. Dit werk is klaar in januari 2021. De beide windmolens komen eind januari 2021 naar Nieuwleusen en leveren enkele maanden later, misschien al wel in maart, energie.

 

Opbrengsten
De beide molens die Nieuwleusen Synergie plaatst hebben ieder een vermogen van 4,2 MW en wekken ieder 13 miljoen kWh per jaar op (13.000 MWh). De twee molens leveren samen genoeg elektriciteit voor ruim 8.000 huishoudens. Hiermee kunnen 70% van de huishoudens in gemeente Dalfsen volledig voorzien worden van windenergie.

Windmolens gaan draaien vanaf windkracht 2-3 en leveren vanaf windkracht zes het volle vermogen. In het eerste half jaar levert een turbine evenveel energie op als de productie en bouw heeft gekost. Daarna levert de molen nog 20 tot 25 jaar lang schone energie. Het windproject zal de volledig duurzaam opgewekte stroom produceren en verkopen aan Greenchoice. Met het project wordt er een goede stap gezet richting het doel van de Provincie Overijssel om vóór 2021 een totaal van 85,5 MW aan windenergie te realiseren.

Omwonenden
Nieuwleusen Synergie zou niet direct zelf het initiatief hebben genomen tot het plaatsen van windmolens. Toch kiest de coöperatie hier wel voor omdat de overheid anders de verplichting zou opleggen om meer windmolens in de omgeving te plaatsen. Nu werd het mogelijk om de hele directe omgeving vanaf het begin van de planvorming te betrekken en de opbrengsten ten goede te laten te komen aan de gemeenschap. De samenwerking met omwonenden leidde tot de keuze van twee grote windturbines in plaats van drie kleinere. Eveneens is de locatie van de windmolens in overleg bepaald. Ook is gezamenlijk bedacht dat (zo’n 130) direct omwonenden een schadevergoeding krijgen en hoe de verdeling plaatsvindt. Het gaat jaarlijks om een bedrag van in totaal ca. 120.000 euro. Naar verwachting bedraagt het andere deel van de opbrengst (60%) ongeveer 180.000 euro. Uiteraard is dit bedrag afhankelijk van hoe hard het in een jaar waait. Dit bedrag zal jaarlijks ondergebracht worden in een fonds voor duurzaamheidsprojecten en/of leefbaarheid binnen heel Nieuwleusen.

Wij hopen op deze manier de beste keuzes te hebben gemaakt voor omwonenden en voor Nieuwleusen. En via de inschrijving kunnen op verzoek van de gemeente inwoners uit de gehele gemeente Dalfsen mee profiteren van windenergie.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.