Duurzame energie
Sociaal
Groen

Natuurboerderij Balkinn

Stichting Natuurboerderij BalkInn is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur en wordt ondersteund door de coöperatie Nieuwleusen Synergie. De doelstelling van de natuurboerderij is bij te dragen aan een duurzame samenleving.

De doelstelling van Balkinn is vertaald in een heldere missie; “Wij willen bijdragen aan een duurzame samenleving en het vergroten van de biodiversiteit. Door jong en oud in aanraking te brengen met flora en fauna. Samen te laten genieten. In verbinding met elkaar”.

De stichting is officieel opgericht op 18 juni 2021 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83229329.

Lees verder

Deuroe Veuroe

In de kringloopwinkel van Nieuwleusen (aan de Grift 17) kun je voor veel spullen terecht. Door het hergebruik van deze spullen kunnen we afval verminderen. Zo werken we samen aan sociale duurzaamheid in het dorp.

Lees verder

Haaloe Brengoe

Haaloe Brengoe is een (vrijwilligers-) vervoersdienst voor Nieuwleusenaren vanaf 55 jaar die voor vervoer afhankelijk zijn van derden. Iemand die vervoer nodig heeft, kan zich aanmelden bij de coördinator. NAW-gegevens worden genoteerd en de voorwaarden worden besproken. Vervolgens ontvangt de aanvrager een vervoerspas.

Lees verder

Sociale tuin

De sociale tuin aan de Paltheweg ligt bij het volkstuinencomplex direct naast het voormalig voetbalveld is in 2015 opgericht. De doelstelling is om met vrijwilligers groenten te verbouwen voor de voedselbank. Momenteel ( 2022) bestaat de tuinploeg uit 11 vrijwilligers, die in twee ploegen op de dinsdag- en donderdagmorgen de tuin onderhouden. Als alles groeit en bloeit is de donderdagploeg de oogstploeg. De producten worden dan naar de voedselbank gebracht. Naast de 11 vrijwilligers zijn er ook een aantal parttime krachten die in de drukke oogstperiode meestal met de bonen pluk meehelpen.

De tuin is ongeveer 900 vierkante meter groot. Dit jaar ( 2022) is de tuin in zes verschillende perceeltje verdeeld: een kool deel, peulvruchten, vruchtgewas, bladgewassen en 2 delen voor aardappels ( hier zijn ook de wortels en pastinaak verbouwd) . De bedoeling hiervan is de zogenaamde wisselteelt. De opzet is een zo gevarieerd aanbod aan groenten te verbouwen van verschillende soorten sla, andijvie , witte- en rode kool, palmkool, boerenkool, prei, uiten, zomer – en winterwortels, knolselderij. Ook courgettes, pompoenen, bonen en aardappels worden verbouwd. Ieder jaar worden de resultaten samen met een medewerker van de voedselbank geëvalueerd en als dat nodig is wordt het teeltplan weer aangepast. Wie belangstelling heeft of meer informatie wil, kan contact op nemen met Rieks Folkerts tel. 0529- 482467

Schooltuinen

Een schooltuin levert veel op. Het verbouwen van eigen groente is niet alleen leuk en leerzaam voor kinderen maar ook gezond en vooral ook enorm ontspannend. Kinderen bewegen steeds minder en spelen steeds minder buiten. In een schooltuin komen kinderen juist weer in beweging en kunnen ze plezier krijgen in het buiten zijn. Een schooltuin zorgt daarbij voor bewustwording, aandacht en ervaren van de natuur. Ook draagt het verbouwen van eigen groente bij aan het verminderen van de milieubelasting (minder verpakkingsafval, minder transport). Tot slot kan het geproduceerde lokale voedsel ook verkocht worden; de opbrengsten kunnen dan weer ten goede komen aan (andere) projecten. Vanuit al deze perspectieven wil Nieuwleusen synergie graag de aanleg van schooltuinen stimuleren en realiseren.

Hulp

Vrijwilligers van de coöperatie Nieuwleusen Synergie bieden ook hulp. Bijvoorbeeld aan ouderen, langdurig of chronisch zieken, mensen met een beperking en alleenstaanden. Het buurthulpteam helpt plaatsgenoten uit deze risicogroepen die het alleen niet meer redden. Door hulp van dit team kunnen ze in hun leef- en woonomstandigheden weer op weg worden geholpen…

Lees verder