Project Zonnepanelen Nieuwleusen Synergie

Project Zonnepanelen Nieuwleusen Synergie

De inzet van de werkgroep Duurzaam Energieverbruik van de Coöperatie Nieuwleusen Synergie begint zijn vruchten af te werpen. Veel particulieren en ondernemers besloten om op de daken van hun woningen of bedrijven zonnepanelen te laten plaatsen. Bij twintig particulieren is de plaatsing al gebeurd en de werkgroep verwacht de vijftigste plaatsing binnen korte tijd te kunnen realiseren. Zonnepanelen hebben een behoorlijke aantrekkingskracht. Ook op Nieuwleusenaren. Voor niets gaat de zon op en met zonnepanelen kan daar volop gebruik van worden gemaakt. Nieuwleusen Synergie stelt zich daarom sterk op voor deze mooie en schone vorm van duurzame energie. Belangrijk is dat tot nu toe nog importvrije panelen konden worden geleverd. Tot 6 augustus is de import heffing op panelen 11.8 procent. Op 6 augustus gaan de bestuurders op Europees niveau weer om de tafel zitten en dan wordt opnieuw naar alle waarschijnlijkheid een veel hogere importheffing vastgesteld. Veel mensen die belangstelling hebben denken lang na om tot een uiteindelijk besluit te komen. Lang nadenken kan in dit geval duur uitvallen. De werkgroep heeft door haar intensieve werkwijze bewerkstelligd dat er scherpe offertes worden aangeboden voor goede kwalitatieve panelen. In totaal is via Nieuwleusen Synergie de werkgroep nu 200.000 Wp (Wattpiek; eigenschap van een zonnepaneel.) op de markt gezet; dit is goed voor 175.000 KWh.

Geplaatste zonnepanelen bij Gebo.nlHiermee is een belangrijke stap gezet naar verduurzaming van energie in Nieuwleusen. Vrijwilligers van de werkgroep zijn nu actief met de mensen te benaderen die een offerte hebben aangevraagd maar nog niet hebben gereageerd. De werkgroep blijft zich de komende jaren inzetten voor verduurzaming van energie en energiegebruik in Nieuwleusen en omstreken. Het project zonnepanelen blijft doorlopen. In het najaar zal gestart worden met het aanbieden van energiebesparende maatregelen en ook een zichtbare energiemeter. Ook het aanbieden van een zonneboiler voor het opwarmen van water door de zon kan tot de mogelijkheden behoren. De werkgroep zal dit alles in een verduurzamingsmodel vatten, zodat gezien kan worden wat het effect is van de verduurzaming van uw woning of bedrijfspand. Zo werkt iedereen aan een ‘schoner Nieuwleusen’.

Onderzoek gebruik duurzaamheidslening

Een reactie die de werkgroep hoort is dat mensen die van een offerte afzien omdat het uiteindelijke toch veel geld is. De werkgroep wil op het volgende wijzen:”Veel mensen hebben geen weet van dat de provincie een duurzaamheidlening tegen  een zeer geringe rente kan verstrekken. Binnen de werkgroep is een spreadsheet ontwikkeld dat aangeeft wat zonnepanelen bij u kosten en wat het u ook weer oplevert. De toename en soms zelfs een afname van de kosten per maand ten opzichte van de huidige kosten per maand wordt zo snel inzichtelijk. Bij twijfel altijd even checken.”

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.