Project zaterdagmorgenklus slaat aan…

Project zaterdagmorgenklus slaat aan…

Bertha Klein (82) is blij dat ze een half jaar geleden besloten heeft om mee te doen aan het project van de zaterdagmorgenklus, een initiatief van de hulpgroep van de coöperatie Nieuwleusen Synergie. Meer ouderen moeten dat gaan doen. Heel positief is ze over het project waarbij een oudere door een jongere tussen de 15 en 18 jaar wordt geholpen tegen een geringe vergoeding op de zaterdagmorgen, maar het kan en mag ook een andere tijdstip zijn.
“Het aantal ouderen neemt de komende jaren toe en naar het lijkt, blijft het merendeel van hen in de eigen omgeving wonen. Daarom vinden wij dat zorgzame en toegankelijke buurten nu en in de toekomst nodig zijn. In buurten komen generaties elkaar tegen maar dat gebeurt niet altijd vanzelf. Door middel van de zaterdagmorgenklus proberen wij om verschillende generaties met elkaar in contact te brengen,” aldus Albertus Mulder coördinator van het project. Verder verwacht Mulder door dit project een positieve bijdrage te leveren aan de contacten tussen ouderen en jeugd. “Contacten met jongere mensen kunnen bijdragen aan de levenslust van ouderen, hun gezondheid en het gevoel dat de wereld waarin ze leven ook nog de hunne is.”

Bertha Klein had via een kennis gehoord van het project. ”Ik dacht dat lijkt me wel wat en heb contact gezocht met Albertus Mulder. Hij heeft me vervolgens bezocht en tijdens een intake gesprek heb ik mijn wensen kenbaar gemaakt. Er zijn echt wel dingen die ik zelf niet meer kan. Als voorbeeld noemt ze op een trapje gaan staan om de ramen te lappen. Ze is uiterst tevreden over de jongere die haar nu iedere zaterdagmorgen tussen negen en twaalf uur helpt met allerlei huishoudelijke werkzaamheden van ramen lappen tot stofzuigen. Wat ik graag gedaan wil hebben. Ik bedenk echt niet om half twaalf een nieuwe klus stelt ze. Over de hulp van de zestien jarige Marlina Jans stelt ze:” Het is een lief en flink meisje alles wat ze doet, doet ze goed. Naast het verrichten van de werkzaamheden die ze zelf niet meer zo goed kan is ze ook blij met het gezelschap dat ze tijdens de zaterdagmorgen heeft. Van mijn vrienden en kennissen is er bijna iemand meer stelt ze. Terug komend op haar hulp stelt ze nogmaals; het is een heel flink en lief kind waar ik heel blij mee ben. Ouderen moeten zelfstandig op zich zelf kunnen blijven wonen en voegt ze er aan toe: “Ik zie me zelf niet in een verzorgingstehuis “. Heel belangrijk vindt ze dat ze zichzelf kan redden.

Hoe werkt de samenwerking in de praktijk
De hulpgroep heeft een overeenkomst opgesteld waarin de werkwijze duidelijk is omschreven. De hulpvrager geeft op een intakeformulier aan waar hij of zij bij wil worden geholpen en de vrijwilliger doet hetzelfde maar dan waar hij of zij hulp bij wil geven. Mulder “Wij proberen de match tussen de beide partijen te bewerkstelligen. Na een maand wordt er geëvalueerd hoe de samenwerking is verlopen, als dit tot ieders tevredenheid is, gaan hulpvrager en vrijwilliger zelfstandig verder. Als er geen match is wordt de samenwerking ontbonden.” De werkzaamheden kunnen zeer verschillend zijn van: tuinonderhoud, boodschappen doen tot de krant voorlezen of samen wandelen. Op dit moment worden in Nieuwleusen vijf ouderen geholpen door jongeren. Mulder verwacht gezien de positieve reacties dat zich nog wel meer ouderen aan melden met een hulpvraag. Dit project wordt in samenwerking gedaan met de Stichting Maatschappelijk Opbouw Nieuwleusen Welzijn.

Opgave
Een oudere (65 plusser) die graag hulp wil krijgen en jongeren (15 – 18 jaar) die hulp aanbieden kunnen contact opnemen met de SMON: tel. 0529 482121, geef aan hen je naam en telefoonnummer door en er wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen door iemand van de taakgroep Hulp van Nieuwleusen Synergie of iemand van de SMON of mailen naar: zaterdagmorgenklus@nieuwleusensynergie.nl

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.