Privacyverklaring Nieuwleusen Synergie

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nieuwleusen Synergie van haar leden en vrijwilligers verwerkt. Indien u lid of vrijwilliger wordt van Nieuwleusen Synergie, of om een andere reden persoonsgegevens aan Nieuwleusen Synergie verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens bij Nieuwleusen Synergie is Coöperatie Nieuwleusen Synergie Exploitatie U.A., Grift 17, 7711 EP Nieuwleusen, e-mail: info@nieuwleusensynergie.nl.
 2. Nieuwleusen Synergie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid of vrijwilliger bent geworden en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.
 3. Nieuwleusen Synergie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – Het vastleggen van het lidmaatschap
  – Het contact hebben over de activiteiten van Synergie Nieuwleusen
  – Het incasseren van het lidmaatschapsgeld.
 4. Synergie Nieuwleusen verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot 13 maanden nadat u verzoekt uw lidmaatschap te beëindigen. De 13 maanden is een bancaire verplichting gekoppeld aan een incassoadministratie. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
 5. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nieuwleusen Synergie. Dit in achtneming van de in artikel 4 genoemde bancaire bewaartermijn van 13 maanden.
 6. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 7. Nieuwleusen Synergie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 8. Nieuwleusen Synergie gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een retour mail met daarop afmelding mailing genoteerd.
 9. Nieuwleusen Synergie verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van het lidmaatschap om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst).
 10. Nieuwleusen Synergie maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.
 11. Nieuwleusen Synergie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nieuwleusensynergie.nl.