Asbest en hemelwater zijn speerpunten voor Nieuwleusen Synergie Buurkracht

Asbest en hemelwater zijn speerpunten voor Nieuwleusen Synergie Buurkracht

Het team van Nieuwleusen Synergie Buurkracht heeft voor de komende tijd een aantal nieuwe speerpunten geformuleerd, zoals verwijdering van asbest op kleine oppervlakken en de afvoer van hemelwater.

Het team houdt op 27 maart tussen 19.00 uur en 21.00 uur en op 29 maart van 14.00 tot 17.00 uur in de Spil spreekuur over de nieuwe acties.

De eerste actie is de gezamenlijke verwijdering van asbest van oppervlakken kleiner dan 35 m2. Met deze actie kunnen de particuliere woningbezitters profiteren van: duidelijke instructies, vakkundige ondersteuning, beschermende pakken, plastic om de asbestplaten in te verpakken en een container om ze af te voeren. Het tweede speerpunt is de gezamenlijke actie voor afvoer van hemelwater door daken af te koppelen van het riool; interessant voor het milieu, voor de tuin en voor de portemonnee. In het verlengde hiervan ligt een actie tot minder versteende tuinen (zie: www.operatiesteenbreek.nl).

Verder wil het team de warmte camera weer gaan inzetten en biedt ze bewoners aan om tegen een kleine vergoeding (€15) een opname te laten maken. Leden van Nieuwleusen Synergie kunnen dit gratis laten doen. Dat geldt ook voor personen die zich aanmelden als lid.

 

Isolatie

In november 2018 heeft het team een actie gehouden onder bewoners in Nieuwleusen om hen te helpen bij woningisolatie. Voor de gehouden informatieavond was een goede belangstelling. Ook was er grote belangstelling voor het maken van opnames met een warmtecamera (28 adressen).

Voor het laten opstellen van een advies en een uitgewerkte offerte hebben 12 personen zich aangemeld. De inzet met de door Buurkracht beschikbaar gestelde warmtecamera was een groot succes; het geeft snel beeld waar aan de gevel warmteverliezen optreden. De bewoners kregen de resultaten digitaal toegestuurd.

Het uiteindelijk resultaat voor deelname om de woning te isoleren viel echter tegen. Reden voor het team om voor het dorp de actie woningisolatie niet te gaan herhalen maar andere activiteiten uit te gaan zetten.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Asbest en hemelwater zijn speerpunten voor Nieuwleusen Synergie Buurkracht

Natuurboerderij BalkInn Nieuwleusen weer stap dichterbij

Natuurboerderij BalkInn Nieuwleusen weer stap dichterbij

De kans dat de natuurboerderij BalkInn daadwerkelijk een plek krijgt op de hoek van het Westerveen en de Bosmansweg in Nieuwleusen, is weer een stukje groter.

Nieuwleusen Synergie betrokken
Dat werd woensdag duidelijk na een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners en andere direct betrokkenen in zalencentrum ‘t Witte Peerd. De reacties op de gepresenteerde plannen waren overwegend positief, al blijven er met name vragen over de verkeersafwikkeling en –veiligheid. “De avond geeft in elk geval voldoende positieve energie om verder te gaan”, aldus Jan van de Hoek, die namens de coöperatie Nieuwleusen Synergie de planvorming begeleidt. ”Het project zit nog steeds in de voorbereidende fase en we moeten nog heel wat stappen doorlopen. Maar als alles goed gaat, hopen we dat we binnen een jaar kunnen beginnen aan de realisatie.”

Educatief karakter natuurboerderij
Het plan voor een natuurboerderij met een sterk educatief karakter – met name voor de schooljeugd – komt in eerste instantie van het Nieuwleuser echtpaar Evert en Frieda Schuurman. Zij zijn eigenaar van het stuk land, waar momenteel een schuur op staat waar al vele jaren ezeltjes zijn ondergebracht. De planontwikkeling, waar behalve de buurt ook de gemeente Dalfsen en Het Oversticht bij betrokken zijn, loopt al geruime tijd.

Vragen over hoogte bebouwing
Omdat het plan wordt ontwikkeld aan de rand van bestaande bebouwing, hadden omwonenden medio vorig jaar tijdens een eerste presentatie nog veel vragen over de zichtlijnen en de hoogte van de bebouwing, maar die vrees kon woensdagavond voor een aanzienlijk deel worden weggenomen. “Want die blijft onder de hoogte van de bestaande schuur, en dat valt de meesten mensen mee”, aldus Van de Hoek. Nieuwleusen Synergie heeft het plan geadopteerd omdat het aansluit bij haar duurzame doelstellingen: enerzijds sociale duurzaamheid omdat een ontmoetingsplek voor het dorp wordt gecreëerd, anderzijds vanwege de ‘groene’ manier waarop energie wordt opgewekt. Het is de bedoeling dat de schuine daken van de opstallen zonnecollectoren krijgen.

Afbeelding: deze impressie geeft de situering weer van de beoogde Natuurboerderij BalkInn, gezien vanaf het Westerveen (onder) en de Bosmansweg (rechts).
Illustratie: Oost 5 Architectuur.

Advies Het Oversticht
De nader uitgewerkte plannen voorzien in het bestaande gebouw, dat wordt aangevuld met een dierenverblijf van zo’n honderd vierkante meter en een paviljoen waar zo’n dertig schoolkinderen in kunnen worden verwelkomd.

Het Oversticht heeft geadviseerd over de landschappelijke inpassing, die het idee krijgt van een boerenerf. Wel zijn er nog vragen rond de verkeersafwikkeling en –veiligheid. De ontsluiting voor auto’s komt aan het Westerveen te liggen, terwijl er aan de noordkant een voetgangerspad komt, zodat bezoekers niet langs de Bosmansweg hoeven te lopen.

De initiatiefnemers benaderen binnenkort burgemeester en wethouders van Dalfsen voor een inhoudelijke reactie op het plan. Als die groen licht geven, volgen er gesprekken met de provincie. Onder meer voor een wijziging van het bestemmingsplan, want het gaat om agrarische grond waar in principe niet mag worden gebouwd, tenzij het voorziet in ‘sociale kwaliteit’ aan de omgeving. Uiteindelijk heeft de Dalfser gemeenteraad het laatste woord.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Natuurboerderij BalkInn Nieuwleusen weer stap dichterbij

Geslaagde eerste bijeenkomst Buurkracht Nieuwleusen

Geslaagde eerste bijeenkomst Buurkracht Nieuwleusen

Op maandagavond 26 november heeft in Kulturhus De Spil de eerste bijeenkomst van Buurkracht Nieuwleusen plaatsgevonden. Buurkracht is een maatschappelijk initiatief waarbij de kracht die buren samen hebben, wordt gebruikt om hun buurt samen mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken. Buurkracht heeft geen commerciële doelstellingen. De activiteiten worden betaald door netwerkbedrijf Enexis Groep met steun van gemeenten en provincies.

Buurkracht Nieuwleusen is het initiatief van Plaatselijk Belang en Nieuwleusen Synergie. Het gebied dat de initiatiefgroep heeft gekozen voor het eerste project is dat gedeelte van Nieuwleusen dat ten noorden ligt van het Zandspeur.

De focus voor dit project is energiebesparing. De eerste stap om dit te bereiken is het isoleren van woningen. Jaap Hadders, een van de initiatiefnemers namens Nieuwleusen Synergie leidde deze avond. Naast hem kwamen diverse deskundigen aan het woord, zoals Arnold Strijker – energieadviseur, Geert Nap – bewoner van een energie-neutrale woning in het doelgebied (2030 – arm of warm.), Irene van Oenen – gemeente Dalfsen en Henri Heetebrij namens de plaatselijke aannemers. Deze deskundigen namen de ruim 80 aanwezige bewoners mee in de verschillende manieren van woningisolatie. Daarin werd natuurlijk ook het financiële plaatje meegenomen. Daarnaast werd de mogelijkheid geboden een opname van de woning te maken met een warmtebeeldcamera, waardoor een duidelijk beeld is te verkrijgen van de warmtelekkage om zo de meest efficiënte isolatie te kunnen kiezen.

Aan het eind van de avond werd de bewoners de gelegenheid gegeven aan te geven in welke mate zij belangstelling hadden voor een offerte van de aannemers voor het isoleren van hun woning om daarmee energie te besparen en/of energie te willen steken in het initiatief van Buurkracht Nieuwleusen. Als dank voor hun belangstelling ontvingen de aanwezigen namens Enexis een led-lamp. Heeft u (alsnog) interesse in Buurkracht Nieuwleusen en woont u in het doelgebied, mail dan naar buurkracht@nieuwleusen.info.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Geslaagde eerste bijeenkomst Buurkracht Nieuwleusen

Goede opbrengst sociale tuin

Goede opbrengst sociale tuin

Aardappelen 1480 kilogram, bonen 243 kilogram , kroppen sla 228 stuks zo maar een greep uit de lange lijst van producten van de jaaropbrengst van de sociale tuin, een onderdeel van de coöperatie Nieuwleusen Synergie. Iedere donderdag brengen de vrijwilligers de groenten naar de voedsel in Nieuwleusen en Dalfsen. Op de tuin die naast het volkstuinencomplex aan de Paltheweg ligt zijn de op dinsdag en de donderdag steeds 5 a 6 vrijwilligers aan het werk van de in totaal twaalf vrijwilligers. De donderdag is de officiële oogstdag.

De vrijwilligers groep kan op een zeer succesvol groei- en oogst seizoen terug kijken. Ondanks de soms extreme weersomstandigheden van regen tot droogte zijn de opbrengsten boven verwachting goed. Tijdens de onlangs gehouden feestelijke vrijwilligers bijeenkomst zijn de opbrengsten van alle groenten bekend gemaakt en ook de nieuwe planen voor het nieuwe seizoen. Vorig week donderdag hebben leden van de donderdagploeg de laatste groenten wortels en prei geoogst. Nu staan alleen de boerenkoolplanten te wachten op de vorstperiode.

De tuin is inmiddels door Wim Spijker lid van de coöperatie machinaal om gespit. Hij beschikt over een kleine tractor die ideaal voor het bewerken van de tuin is. In de maand december gaan de vrijwilligers nog een keer mest aanbrengen en wordt het materiaal in de winterperiode voor het nieuwe seizoen weer up to date gemaakt voor het nieuwe seizoen.

Belangstellenden die ook een morgen willen helpen of het vervoer per bus van de groenten naar de voedselbank voor hun rekening willen nemen kunnen contact op nemen met Hein Mekelenkamp 06-53413022 of Rieks Folkerts 0529-482467

De complete lijst van producten : aardappelen 1480 kg; bonen 243 kg; uien 78 kg; rode kool 23 stuks; witte kool 42 stuks; witte bonen 4 kg; venkel 17 kg; snij bonen 3 kg; Chinese kool 11 stuks; paksoi 27 stuks; savooie kool 6 stuks; prei 35 kg; selderij knol 15 kg; sla 228 kroppen; rode bieten 171 kg; spitskool 70 stuks; courgette 100 kg; andijvie 305 stuks. Rabarber 12 kg; brocolli 15 stuks. Wortels 245 kg

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Goede opbrengst sociale tuin

Commissaris van de Koning bezoekt Nieuwleusen Synergie

Commissaris van de Koning bezoekt Nieuwleusen Synergie

Afgelopen zaterdag heeft de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, de heer Andries Heidema, een bezoek gebracht aan Nieuwleusen Synergie. In de kringloopwinkel Deuroe Veuroe werd hij ontvangen door een aantal leden van de coöperatie. In en informele sfeer, temidden van klanten in de winkel, liet hij zich informeren over de vele activiteiten van Nieuwleusen Synergie.

De activiteiten die Nieuwleusen Synergie in de loop van de afgelopen jaren heeft opgestart werden uitgebreid toegelicht. Hierbij was de heer Heidema vooral geïnteresseerd in de wijze waarop Nieuwleusen Synergie dit weet te organiseren met vrijwilligers. Bovendien toonde hij veel interesse in de manier waarop omwonenden van projecten worden betrokken bij ontwikkelingen die invloed hebben op hun omgeving.

Dat er flink wordt geïnvesteerd in de toekomst van Nieuwleusen, werd eveneens onderstreept. De Commissaris der Koning was onder de indruk van de grote investering die gedaan wordt in windmolens, en dat terwijl hij vorige week nog present was bij de opening van kulturhus De Spil, eveneens een groot project voor het dorp. De actuele situatie rond de realisatie van de windmolens werd uitgebreid besproken.

De vertegenwoordigers van Nieuwleusen Synergie legden ook uit dat de coöperatie ook op sociaal terrein zeer actief is. De heer Heidema gaf hierbij aan vooral waardering te hebben voor alle vrijwilligers die als coördinator actief zijn. Zonder deze coördinatoren is het onmogelijk om projecten te starten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Tot slot werd stilgestaan bij het nieuwste project van Nieuwleusen Synergie: de in ontwikkeling zijnde natuurboerderij Balk-Inn. Ook bij dit project kwam met name aan bod hoe belangrijk het is dat het niet alleen opgestart wordt, maar ook draaiende gehouden kan worden met vrijwilligers. Ook het betrekken van omwonenden bij de plannen is uitgebreid aan bod gekomen.

De heer Heidema gaf aan het eind van zijn bezoek aan zeer onder de indruk te zijn van alles wat door Nieuwleusen Synergie in de loop van de jaren tot stand is gebracht en wenste de aanwezigen succes toe bij de realisatie van alle lopende en nieuwe plannen.

Nieuwleusen Synergie is een organisatie die zich ten doel stelt om Nieuwleusen leefbaar te houden. Alle ontwikkelingen zijn echter alleen mogelijk met steun van vele vrijwilligers en leden. Wie nog geen lid is, kan zich aanmelden via de website www.nieuwleusensynergie.nl/aanmelden. Bent u bereid om als vrijwilliger te helpen bij 1 van onze activiteiten? Meld u dan aan via info@nieuwleusensynergie.nl.

foto in de Kringloopwinkel Deuroe Veuroe. Met tweede van links commissaris van de Koning, de heer Heidema. Verder staan op de foto Rieks Voslamber, Rob Vogelzang, Jan van de Hoek, Klaas Knol (v.l.n.r.) en Lambert Schuldink (op de voorgrond) namens Nieuwleusen Synergie.

 

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Commissaris van de Koning bezoekt Nieuwleusen Synergie

Nieuwleusen Synergie gaat de buurten in om inwoners te helpen bij woningisolatie

Nieuwleusen Synergie gaat de buurten in om inwoners te helpen bij woningisolatie

In samenwerking met Buurkracht, Plaatselijk Belang en vijf plaatselijke aannemers neemt Nieuwleusen Synergie het initiatief om inwoners te stimuleren tot het (beter) isoleren van hun woning. Voor een specifieke groep, wonend in Nieuwleusen-noord, wordt hiertoe op maandagavond 26 november een eerste informatieavond gehouden in De Spil.

 

 

“We zijn als Nieuwleusen Synergie altijd lokaal actief, maar spitsen dat nu toe op buurtniveau”, zegt Jaap Hadders. “Via de gemeente zijn we op het spoor gezet van Buurkracht, een organisatie die duurzame initiatieven op buurtniveau ondersteunt. Elders in Nederland, bijvoorbeeld ook in Dalfsen, worden mensen met duurzame projecten gestimuleerd om zelf te investeren in hun woning en woonomgeving.” Dat laatste gebeurt tegen aantrekkelijke prijzen door samenwerking te zoeken.


Dat gebeurt nu ook via dit project voor woningisolatie. “Als je streeft naar CO2-reductie onder particuliere inwoners, kun je naar veel dingen kijken”, aldus Hadders. “Je kunt denken aan betere isolatie en aan collectieve aanschaf van zonnepanelen voor op de daken van woonhuizen Je kunt vervolgens ook kijken naar een gezamenlijke aanpak van asbestverwijdering. Wellicht komen dergelijke projecten later in beeld. Maar de eerste stap om je eigen woning op te waarderen is toch vaak door hem beter te isoleren.”

 

Om hier buurtgewijs invulling aan te geven, heeft de initiatiefgroep voor het eerste project het oog laten vallen op een buurt met veelal oudere (particuliere) koopwoningen in Nieuwleusen-noord: het gebied tussen het Zandspeur en de N377, inclusief de woningen rond de Hulsterplas. “We stellen ons voor dat hier relatief veel winst is te behalen voor de bewoners”, aldus Hadders. Waaruit die kan bestaan? “Een goede isolatie draagt bij aan aanzienlijk meer wooncomfort en een forse verlaging van de stookkosten. Vaak zijn er ook financieringsmogelijkheden voor een dergelijke investering.”

Omdat een rekensom voor elke woning verschillend is (“maar je moet echt denken aan een besparing van een paar honderd tot meer dan duizend euro op jaarbasis, zeker als je in aanmerking neemt dat de gasprijs de komende jaren zal stijgen”), nodigen Nieuwleusen Synergie, Plaatselijk Belang Nieuwleusen en Buurkracht geïnteresseerde inwoners uit voor de eerste informatieavond in De Spil, aanvang 20.00 uur. Om het zo persoonlijk mogelijk te maken, zullen ambassadeurs van het project dezer dagen aanbellen bij de betrokken bewoners om hen persoonlijk uit te nodigen. Voor dat laatste kan Nieuwleusen Synergie overigens ook nog vrijwilligers gebruiken.

A2-Poster

Uitnodiging buurt

Mensen kunnen vragen stellen en zich laten informeren. Ook kunnen inwoners in gesprek gaan met een van de vijf plaatselijke aannemers die geselecteerd zijn om een scherpe offerte uit te brengen. “Op basis van eenheidsprijzen die worden toegespitst op de situatie kunnen ze een zo scherp mogelijk aanbod doen”, aldus Jaap Hadders.
Afhankelijk van de belangstelling wil Nieuwleusen Synergie dit initiatief daarna voortzetten in andere buurten en wijken van het dorp. “We doen het niet uit commerciële overwegingen”, tekent Hadders er nog bij aan. “Het gaat ons er als organisaties om dat ons dorp zo duurzaam en leefbaar mogelijk wordt. Enerzijds door op allerlei manieren de C

O2-uitstoot te beperken en anderzijds door inwoners aan meer woongenot te helpen.”

Wie nu al meer informatie wil, kan de projectgroep benaderen via buurkracht@nieuwleusen.info of Jaap Hadders via tel. 06-11273474.

De initiatiefgroep die buurtgewijs inwoners van Nieuwleusen wil gaan benaderen om hen te interesseren voor(betere) isolatie van hun woning

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwleusen Synergie gaat de buurten in om inwoners te helpen bij woningisolatie

Windpark Synergie mag twee windturbines realiseren in Nieuwleusen

Windpark Synergie mag twee windturbines realiseren in Nieuwleusen

Windpark Synergie, een onderdeel van de coöperatie Nieuwleusen Synergie, mag twee windturbines realiseren in Nieuwleusen. De weg daartoe is vrij na een uitspraak van de Raad van State, afgelopen woensdag over het bestemmingsplan Windpark Synergie.

Door deze uitspraak mag de burgerinitiatiefgroep Windpark Synergie nu gaan bouwen. De beoogde twee windmolens, met een tiphoogte van maximaal 205 meter, komen respectievelijk aan de Meentjesweg en de Ebbenweg en sluiten aan op de bestaande windparken in Nieuwleusen-West en Tolhuislanden.
De uitspraak van de hoogste bestuursrechtbank ging over het bestemmingsplan, dat werd aangevochten door bewoners aan de Korenweg. Dit bestemmingsplan is nu echter onherroepelijk verklaard. Hierdoor is er duidelijkheid en kan Windpark Synergie nu de vervolgstap zetten naar realisatie. Binnenkort wordt een keuze gemaakt voor het merk en type windturbine.

Bij de afweging om dit initiatief te ontwikkelen is een heel belangrijk uitgangspunt voor Windpark Synergie en de gemeente Dalfsen het verkrijgen van draagvlak bij de direct omwonenden. Windpark Synergie denkt dat het meedelen in het rendement van de windmolens door de inwoners van het gebied mede hierbij kan helpen. Een substantieel deel van de winst valt toe aan de omgeving en de bewoners. De systematiek van de verdeling is nagenoeg uitgewerkt. Windpark Synergie verwacht eind dit jaar een concreet plan te kunnen presenteren aan de omwonenden.

Daarnaast zoekt de organisatie in overleg naar een passende oplossing om het vliegverkeer te waarschuwen. Wanneer windturbines hoger zijn dan 150 meter, moet namelijk een voorziening worden aangebracht om het vliegverkeer te waarschuwen. Dat kan zijn in de vorm van verlichting, maar Windpark Synergie wil ook alternatieven als een radarsysteem onderzoeken. In elk geval een systeem dat zo weinig mogelijk overlast veroorzaakt. Wel blijkt uit de uitspraak van de Raad van State dat het moet gaan om een erkend systeem, dat voldoet aan de geldende regels.

Nu Windpark Synergie haar plannen verder kan gaan ontwikkelen, wil ze ook de financiering verder in kaart brengen. Het is de bedoeling om daar ook inwoners van de gemeente Dalfsen bij te betrekken. De opzet is dat de inwoners tegen een aantrekkelijke rendement financieel kunnen participeren. Windpark Synergie wil begin volgend jaar een plan van aanpak presenteren via een of meerdere voorlichtingsbijeenkomsten. Intussen kunnen alle inwoners alvast lid worden van de coöperatie Nieuwleusen Synergie. De verwachting is dat de turbines eind volgend jaar gerealiseerd worden en in 2020 voor het eerst een opbrengst kunnen genereren.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Windpark Synergie mag twee windturbines realiseren in Nieuwleusen

Deuroe Veuroe bestaat 6 jaar

Deuroe Veuroe bestaat 6 jaar

Kringloopwinkel “Deuroe Veuroe” aan de Grift in Nieuwleusen bestaat 6 jaar. De vrijwilligers willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan, dus “wie jarig is, trakteert”. Op zaterdag 6 oktober staat gedurende de openingstijden van de winkel – 10.00 tot 16.00 uur – de koffie klaar en wordt de liefhebber getrakteerd op krentenwegge.

Kringloopwinkel Deuroe Veuroe is een initiatief van Coöperatie Nieuwleusen Synergie u.a. Deze coöperatie is in 2012 opgericht door een groep enthousiaste inwoners van Nieuwleusen. Het doel van Nieuwleusen Synergie is om het dorp Nieuwleusen leefbaar (en betaalbaar) te houden voor iedereen. In de oprichtingsakte is dit verwoord als ‘het ontwikkelen en exploiteren van een zelfvoorzienend Nieuwleusen voor een leefbare toekomst met gebruikmaking van duurzame energie en technieken’.

De opbrengst van de Kringloopwinkel vloeit in zijn geheel terug naar projecten in Nieuwleusen. Zo is er een Sociale Groentetuin aan de Paltheweg waar – ook weer – vrijwilligers hun handen uit de mouwen en hun groene vingers in de grond steken en jaarlijks zo’n € 4.000 winkelwaarde aan groenten verbouwen dat 2x per week naar de Voedselbank voor Dalfsen/Nieuwleusen wordt gebracht. Zo heeft Nieuwleusen Synergie meerdere projecten opgezet die op een of andere manier sociaal en/of duurzaam zijn. Wanneer je je spullen naar Kringloop Deuroe Veuroe brengt of je schaft er iets aan, dan steun je dus ook deze projecten. Meer informatie kan je terugvinden op: nieuwleusensynergie.nl

De Kringloop is nog op zoek naar een enthousiaste kassa-medewerker voor op de zaterdag. Eén keer in de maand draai je een zaterdag mee, geheel op vrijwillige basis. Je krijgt er wel gezellige collega’s voor terug. Heb je interesse, neem dan contact op met de Kringloop of mail naar: info@nieuwleusensynergie.nl

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Deuroe Veuroe bestaat 6 jaar

Nieuwleusen Synergie ondersteunt initiatief natuurtuin

Nieuwleusen Synergie ondersteunt initiatief natuurtuin

Nieuwleusen Synergie ondersteunt het particulier initiatief van enkele inwoners van Nieuwleusen om te komen tot een natuurtuin. Die krijgt een plek op een terrein van circa 1,3 hectare op de hoek van het Westerveen en de Bosmansweg.

Het moet volgens de initiatiefnemers een soort natuurboerderij met een sterk educatief karakter worden. Enige tijd geleden vond een eerste informatiebijeenkomst plaats voor omwonenden.

Een zes personen tellende voorlopige projectgroep mikt op de realisatie van zo’n natuurboerderij. Het initiatief is inmiddels geadopteerd door Nieuwleusen Synergie, maar verkeert nog in een pril stadium, benadrukken projectleider Jan van de Hoek en grondeigenaar Evert Schuurman. Er moeten nog heel veel zaken nader onderzocht worden. Maar draagvlak in de buurt is een eerste vereiste, en daar wordt nu aan gewerkt.

De zogeheten ‘noaberavond’ werd goed bezocht; vrijwel alle uitgenodigde omwonenden kwamen er naartoe. “Er waren ook kritische vragen, die we zeker zullen meenemen in de uitwerking, maar men was overwegend positief”, aldus Jan van de Hoek. De projectgroep, die verder bestaat uit architect Patrick Belderink (die kosteloos een schetsplan maakte), Andries Bos (voorzitter van de Bijenhoudersvereniging Nieuwleusen) en omwonenden Eerik Schipper en Gerla Struik (op persoonlijke titel), wil de grote lijnen uitzetten voor een aantal andere zaken.

Fleslammeren

De wens voor een natuurboerderij komt bij Evert Schuurman en zijn vrouw Frieda vandaan. Zij kochten het bewuste stuk land in 1987 op een openbare veiling en richtten het in de loop der jaren in met een veertigtal hoogfruitstambomen en een grote moestuin. Blikvanger voor de omgeving waren echter vooral de ezels, waaraan iedereen het stukje weiland herkende, en de jonge dieren. “Veel kinderen kwamen soms weken achtereen langs als er bijvoorbeeld fleslammeren waren geboren”, verhaalt Schuurman. “Ze hadden liefde voor de dieren en gingen er op een heel natuurlijke manier mee om. Maar ik merkte ook dat ze weinig kennis hadden van de meest elementaire zaken in de natuur. Dat stemde ons extra dankbaar dat we zelf altijd van de natuur hebben mogen genieten.”

En het bracht hen op de gedachte om het weiland en de schuur beschikbaar te stellen aan de gemeenschap van Nieuwleusen. Dat er behoefte is aan een natuurboerderij, merkt ook Jan van de Hoek: “Het wordt regelmatig als wens genoemd op avonden van bijvoorbeeld Plaatselijk Belang. Ook bij de laatste algemene ledenvergadering kwam het weer naar voren.”

In het verleden waren er meerdere initiatieven, die echter geen van alle van de grond kwamen. Soms was geld het probleem, soms vrijwilligers en ook de locatie vormde vaak een obstakel. Dat laatste is geen probleem meer nu Evert en Frieda Schuurman hebben besloten het stuk land – op een zichtlocatie, op het snijpunt van twee wijken – beschikbaar te stellen. Het zou een open gebied moeten worden, zonder entreeheffing, maar wel afsluitbaar. Het is de bedoeling om ook de dierenweide van Ten Kate erbij te betrekken.
Jan van de Hoek was op zijn beurt al eens benaderd om actief te worden voor Nieuwleusen Synergie. “Die twee zaken kwamen hier samen”, zegt hij. “Voor Nieuwleusen Synergie past dit in haar streven naar duurzaamheid, ook op het sociale vlak. We denken aan een afzonderlijke stichting, die onder verantwoordelijkheid van Nieuwleusen Synergie opereert.” Ook de gemeente Dalfsen staat er in beginsel positief tegenover.

Het moet meer worden dan een kinderboerderij, zeggen ze. De gedachten gaan onder meer uit naar een bijenstal, een buurtboomgaard en een kruiden- of pluktuin, alles met een educatief karakter. Mogelijk kan het een vorm van dagbesteding worden voor mensen met een beperking.

De komende tijd gaat de projectgroep werken aan zaken als het op peil houden van de contacten met de buurt, fondsenwerving en financiering, exploitatie, het opbouwen van een bestand van medewerkers, verdere planvorming en inrichting, dierenwelzijn en wet- en regelgeving. Het wordt een projectorganisatie met verschillende werkgroepen voor deze onderwerpen. Wie meer wil weten of zich als vrijwilliger wil aanmelden, kan contact opnemen met Evert Schuurman (tel. 0620417358) of Jan van de Hoek (tel. 06-43130151().

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwleusen Synergie ondersteunt initiatief natuurtuin

Haaloe Brengoe vervoert 1500ste passagier

Haaloe Brengoe vervoert 1500ste passagier

De vervoersdienst Haaloe Brengoe, onderdeel van de coöperatie Nieuwleusen Synergie, voorziet in een behoefte. Dat blijkt uit het succes dat onlangs mocht worden bijgeschreven.

De vervoersdienst verzorgde de 1.500ste rit sinds de start op 1 maart 2017, dus in anderhalf jaar. De Nieuwleusense mevrouw Kreuzen was de passagiere tijdens deze 1500ste rit. Zij werd door een van de vrijwillige chauffeurs thuis opgehaald en naar de Koninginnemarkt gebracht. Ook werd ze na haar bezoek weer thuisgebracht.

“Haaloe Brengoe is echt een uitkomst”, zegt mevrouw Kreuzen. “Ik ben sinds januari afhankelijk van een rollator en kan niet meer zelf autorijden. Gelukkig is er Haaloe Brengoe, met vriendelijke vrijwilligers die je thuis ophalen en je naar de plek van bestemming brengen.” Ze noemt zichzelf ‘een dankbare klant’, die veelvuldig gebruik maakt van de mogelijkheid.

Haaloe Brengoe is een vervoersservice voor 55-plussers. Het is een van de vele initiatieven die zijn opgezet door de coöperatie Nieuwleusen Synergie. Ze is bedoeld voor inwoners die op vervoersgebied niet zelfredzaam zijn en voor wie het openbaar vervoer of een taxi een probleem is. De ritten worden vaak gemaakt naar bestemmingen als bijvoorbeeld een zorgboerderij, de huisarts, fysiotherapeut of ziekenhuis, de kapper, de soos of gewoon gezellig ergens naartoe.

De vervoersdienst houdt senioren langer mobiel, is de ervaring van coördinator Henny Aalbers. “Haaloe Brengoe is belangrijk voor deze mensen. Zij zijn hierdoor niet afhankelijk van anderen en hoeven hierdoor niet steeds aan te kloppen bij familie, vrienden of buren. De vrijwilligers zijn niet alleen chauffeur, maar ze begeleiden ook de passagier. Met name dit sociale contact geeft hen veel voldoening aan beide kanten.”

Momenteel draait Haaloe Brengoe op acht vrijwillige chauffeurs. De kosten voor een rit binnen de bebouwde kom zijn 2,50 euro voor de eerste acht kilometer. Buiten de bebouwde kom kost het 30 eurocent per gereden kilometer die de chauffeur maakt tot deze weer thuis is. Voor meer informatie en/of het boeken van een rit kan men contact opnemen met coördinator Henny Aalbers, tel.06-5888 9338.

(Foto: Marcel van Saltbommel)

 

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Haaloe Brengoe vervoert 1500ste passagier