Nieuwleusen Synergie viert overdracht molens met speciale krant en steun voor verenigingen

Tien clubs maken kans op duizend euro uit Synergiefonds

Als de twee voltooide windmolens op zaterdag 18 september officieel worden overgedragen aan Nieuwleusen Synergie, steunt de bewonerscoöperatie het plaatselijke verenigingsleven op twee manieren. Lokale organisaties kunnen gratis advertentieruimte krijgen in een speciale krant, die wordt gemaakt in samenwerking met de Dalfser Marskramer. Daarnaast maken tien verenigingen kans op een cheque van duizend euro voor het realiseren van een duurzaam initiatief dat ze kunnen aandragen.

De twee windmolens van Nieuwleusen Synergie zijn inmiddels opgebouwd aan de Ebbenweg en de Meentjesweg. Binnenkort sluit Enexis de twee windmolens aan op het landelijke elektriciteitsnet. Daarna kunnen de molens draaien en energie opwekken. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in kulturhus De Spil op 18 september worden ze – met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen – officieel in gebruik genomen.
De opbrengst van de energie zorgt voor inkomsten voor de coöperatie Nieuwleusen Synergie, die volledig door vrijwilligers wordt gerund. “De inkomsten zijn deels bestemd voor omwonenden en de rest zal gebruikt worden om initiatieven uit het dorp te ondersteunen”, vertelt bestuurslid Rieks Voslamber. “Hiervoor heeft het bestuur het zogenaamde NieuwleusenSynergiefondsin het leven geroepen. Vanuit dit fonds, waarin al eerder inkomsten van de coöperatie zijn gestort, worden op 18 september bijdragen beschikbaargesteld aan tien verenigingen of stichtingen uit het dorp. De cheques worden bij deze gelegenheid feestelijk uitgereikt.

Aanmelden voor bijdrage
Er ligt voor tien initiatieven een cheque klaar van elk duizend euro. Organisaties kunnen hiervoor vanaf heden tot 1 september een duurzaam project aanmelden via de aanmeldknop op de website www.nieuwleusensynergie.nl. Hier staan ook de voorwaarden op mee te kunnen doen. Een jury zal de inzendingen beoordelen.
“De aanvraag moet aansluiten bij de doelstelling van Nieuwleusen Synergie”, aldus Warry Meuleman, lid van de werkgroep communicatie van Nieuwleusen Synergie. “Dat is: Nieuwleusen leefbaar houden in brede zin, zowel qua energieverbruik als sociaal-maatschappelijk. Naast de twee windmolens doen we dat onder meer via projecten als de kringloopwinkel DeuroeVeuroe, de vervoersservice HaaloeBrengoe (een soort taxidienst voor en door inwoners), en de sociale tuin. We gebruiken de opbrengsten van deze en andere activiteitenom weer andere initiatieven van inwoners, verenigingen en andere organisaties te ondersteunen.”

Feestelijk ingebruikname
Het programma wordt nader toegelicht in een speciale uitgave, die in samenwerking met de Dalfser Marskramer in de aanloop naar 18 september huis-aan-huis wordt verspreid. De coöperatie biedt in deze extra editie verenigingen uit het dorp de gelegenheid om gratis te adverteren, om zodoende leden te werven. Daarnaast kunnen ze zich ook presenteren tijdens de festiviteiten op 18 september. Verenigingen en instellingen worden dezer dagen hiervoor benaderd via een email, waarin ook de wedstrijd rond de cheques nader wordt uitgelegd. Als clubs onverhoopt geen uitnodiging ontvangen, kunnen zij zich aanmelden via opening@nieuwleusensynergie.nl. De feestelijke bijeenkomst op 18 september wordt georganiseerd in samenwerking met kulturhus De Spil.