Opstartgroep van ‘t Plein wil duidelijkheid voor Nieuwleusen

Opstartgroep van ‘t Plein wil duidelijkheid voor Nieuwleusen

De opstartgroep die bezig is om in Nieuwleusen een multifunctionele accommodatie te realiseren kan niet verder zonder duidelijke randvoorwaarden van de gemeente Dalfsen. De gemeente verstrekt opdrachten, verleent medewerking maar zegt niet aan welke eisen de plannen uiteindelijk moeten voldoen.

Concrete afspraken zijn niet te maken
De leden van de opstartgroep merken dat er geen concrete afspraken kunnen worden gemaakt met verenigingen en organisaties die willen participeren, het zij in gebouwen of in het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Er is daarom meer duidelijkheid gewenst over wat de gemeente wil met ‘t Plein in Nieuwleusen.

Naast Nieuwleusen Synergie bestaat de opstartgroep uit vertegenwoordigers van Stichting de Schakel, korfbalvereniging d’Ommerdieck, volleybalvereniging Flash en voetbalvereniging S.V. Nieuwleusen.

Bouwen in fasen
Medio december staan de ledenvergaderingen gepland van Flash en SV Nieuwleusen. De leden (ruim 1.200) horen al lang over de plannen die mogelijk zullen worden uitgevoerd. Zij hebben er recht op te weten wat er met hun sportfaciliteiten in de toekomst gaat gebeuren. De opstartgroep wil daarom graag uiterlijk 6 december a.s. duidelijkheid van de gemeente over hoe voorzieningen in Nieuwleusen door het realiseren van ‘t Plein in stand kunnen worden gehouden.
De opstartgroep heeft de plannen bij de gemeente ingeleverd. Uit gemeentelijke reacties tijdens de onlangs gehouden bijeenkomst van Plaatselijk Belang en uit de pers is af te leiden dat de plannen ambitieus zijn, vooral financieel. De opstartgroep kan zich om die reden voorstellen dat er in fasen zal worden gebouwd. Te beginnen met de zeer noodzakelijke renovatie van de Schakel in combinatie met de huisvesting van maatschappelijke en culturele voorzieningen en het realiseren van een gezamenlijke horecavoorziening. In latere fasen kan, op verzoek van de gemeente, het zwembad en het onderwijs worden betrokken, wat belangrijke synergievoordelen kan opleveren in de toekomst en behoud van een belangrijk voorzieningenniveau in het dorp.

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.