OBS De Tweemaster loopt 1700 euro bijeen voor natuurboerderij

OBS De Tweemaster loopt 1700 euro bijeen voor natuurboerderij

“Het betekent een mooi extraatje voor onze spaarpot”, aldus Jan van de Hoek namens de initiatiefgroep voor de natuurboerderij in Nieuwleusen. Onlangs mochten hij en collega Gerla Struik op OBDS De Tweemaster een cheque in ontvangst nemen ter waarde van maar liefst 1.700 euro.

Dat bedrag hadden de leerlingen van de school bij elkaar gelopen tijdens de jaarlijkse sponsorloop tijdens het Zomerfeest op 18 juni. Elk jaar wordt een ander plaatselijk initiatief ondersteund met de opbrengst hiervan, en dit jaar was het geld voor de natuurboerderij. Een werkgroep van initiatiefnemers is bezig om dit educatieve initiatief van de grond te tillen.
Het bedrag werd uitgereikt op de laatste, feestelijke schooldag op de Tweemaster. Leerkracht Miranda Holterman van groep 3 hield de spanning er nog even in en liet de leerlingen op het schoolplein aftellen van tien tot nul, voordat het bedrag op de cheque werd onthuld.

Waarschijnlijk groen licht

Voor de initiatiefgroep van de natuurboerderij zijn het momenteel er spannende tijden. Hoogstwaarschijnlijk deze week bespreekt het Dalfser college van burgemeester en wethouders het voorlopige plan dat de werkgroep ter goedkeuring heeft ingediend.
“Als het college het licht op groen zet en daarmee besluit het plan voor te leggen aan de gemeenteraad, zijn we een stuk verder”, aldus Jan van de Hoek, die het initiatief mede namens Nieuwleusen Synergie coördineert.
Het afgelopen jaar is de werkgroep stap voor stap bezig geweest met de voorbereidingen. Met name de direct omwonenden van de locatie aan het Westerveen zijn betrokken bij de planvorming. “Met de financiële onderbouwing, onder meer door het aanschrijven van fondsen en subsidieverzoeken, zijn we nog niet bezig geweest”, aldus Van de Hoek. “Dat komt pas op gang nadat B&W hopelijk groen licht geven. Maar ondertussen hebben we toch al wat gespaard en zijn er van diverse zijden al spontane giften binnen gekomen. Zo schonken onlangs de organisatoren van een kledingbeurs een bedrag aan ons en hebben we een bijdrage ontvangen via het Coöperatie Fonds van de Rabobank. En nu dus van de Tweemaster. Daarnaast zien we her en der in het dorp affiches die de aandacht op ons initiatief vestigen, al hebben we geen idee wie of wat daar achter zit. Maar het geeft aan dat het initiatief begint te leven onder de bevolking.”

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.