Nieuwleusen Synergie start met zaterdagmorgenklus: jongeren helpen ouderen

Nieuwleusen Synergie start met zaterdagmorgenklus: jongeren helpen ouderen

Nieuwleusen. De taakgroep Hulp van de Coöperatie Nieuwleusen Synergie start het project: de zaterdagmorgenklus. Lambert Schuldink, lid van de Hulpgroep, stelt over het initiatief: ”We willen jong en oud met elkaar in contact brengen door een klus bij de ouderen door een jongere te laten uitvoeren.” Albertus Mulder vult aan: ”Het doel is om jongeren van 15 tot 18 jaar tegen een geringe vergoeding op zaterdagmorgen, maar het kan ook een ander tijdstip zijn, werkzaamheden te laten verrichten bij ouderen.”
“Het aantal ouderen neemt de komende jaren toe en naar het lijkt, blijft het merendeel van hen in de eigen omgeving wonen. Daarom vinden wij dat zorgzame en toegankelijke buurten nu en in de toekomst nodig zijn. In buurten komen generaties elkaar tegen maar dat gebeurt niet altijd vanzelf. Door middel van de zaterdagmorgenklus proberen wij om verschillende generaties met elkaar in contact te brengen.”
Verder verwachten de beide leden van de initiatiefgroep Hulp dat door dit project, contacten leggen tussen ouderen en jeugd, een positieve bijdrage te kunnen leveren. “Contacten met jongere mensen kunnen bijdragen aan de levenslust van ouderen, hun gezondheid en het gevoel dat de wereld waarin ze leven ook nog de hunne is.”
“Niet alleen wordt er aan de oudere generatie gedacht, ook voor de jongere generaties biedt dit leerzame ervaringen. Ze komen in contact met een andere wereld, ontdekken dat ze daarin een positieve rol kunnen vervullen en verdienen nog een klein beetje bij. Het is belangrijk om te beseffen dat je elkaar nodig hebt, dat je iets voor elkaar kunt betekenen en dat je onvermoede hulp kunt inschakelen van mensen buiten je eigen kringetje van familie, buurt- en leeftijdgenoten.“
“We beginnen met een pilot om eens uit te proberen of onze aanpak verloopt zoals wij dat wensen.” De hulpgroep heeft een overeenkomst opgesteld waarin de werkwijze duidelijk is omschreven. De hulpvrager geeft op een intakeformulier aan waar hij of zij bij wil worden geholpen en de vrijwilliger doet hetzelfde maar dan waar hij of zij hulp bij wil geven. “Wij proberen de match tussen de beide partijen te bewerkstelligen. Na een maand wordt er geëvalueerd hoe de samenwerking is verlopen, als dit tot ieders tevredenheid is, gaan hulpvrager en vrijwilliger zelfstandig verder. Als er geen match is wordt de samenwerking ontbonden.” De werkzaamheden kunnen zeer verschillend zijn van: tuinonderhoud, boodschappen doen tot de krant voorlezen of samen wandelen. Dit project wordt in samenwerking gedaan met de Stichting Maatschappelijk Opbouw Nieuwleusen Welzijn.

Opgave:
Een oudere (65 plusser) die graag hulp wil krijgen en jongeren (15 – 18 jaar) die hulp aanbieden kunnen contact opnemen met de SMON: tel. 0529 482121, geef aan hen je naam en telefoonnummer door en er wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen door iemand van de taakgroep Hulp van Nieuwleusen Synergie of iemand van de SMON of mailen naar: zaterdagmorgenklus@nieuwleusensynergie.nl

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.