Nieuwleusen Synergie schenkt flatscreen aan Philadelphia Zorg

Nieuwleusen Synergie schenkt flatscreen aan Philadelphia Zorg

De woonlocatie Raiffeisenstraat van Philadelphia Zorg ontving vorige op maandag 19 september een tv-scherm van twee vertegenwoordigers van Nieuwleusen Synergie.

Rob Vogelzang en Rieks Voslamber overhandigden namens de plaatselijke cooperatie een flatscreen aan twee vertegenwoordigers van de bewoners van Philadelphia Zorg Noord. In deze woonvoorziening hebben twaalf bewoners met een beperking een eigen appartement met voldoende privacy, maar er worden ook veel dingen gemeenschappelijk georganiseerd. Zo kent het appartementencomplex twee gezamenlijke huiskamers, waarvan die op de bovenverdieping vooral geschikt is voor recreatieve en beweegactiviteiten.

Bestuurslid Rob Vogelzang (links) en taakgroeplid Rieks Voslamber (rechts) van Nieuwleusen Synergie boden een flatscreen-tv aan aan Philadelphia Zorg. Namens de bewoners van het appartementencomplex aan de Raiffeisenstraat werd het cadeau in ontvangst genomen door Erwin kappert (tweede van links) en Remon Klok.

“We kijken hier tv, maar zo’n groot scherm is vooral nuttig voor specifieke spelcomputer- en beweegactiviteiten”, vertelt Rémon Klok namens de bewoners. “Denk bijvoorbeeld aan Wii-games als Just Dance of tennis, waarbij de deelnemers niet alleen achter de computer zitten, maar daadwerkelijk in beweging komen. Daarmee wordt het als het ware een vorm van digitale therapie.”

Dergelijke onderliggende motiveringen zijn voor Nieuwleusen Synergie een voorwaarde voor de toekenning van giften uit het Synergiefonds, één van de taakgroepen binnen de coöperatie. “Uit dat fonds ondersteunen we maatschappelijke en culturele doelen die niet op een andere manier kunnen worden bekostigd”, legt taakgroeplid Rieks Voslamber uit. Synergie-bestuurslid

Rob Vogelzang vult aan: “Met dit fonds willen we als coöperatie bijdragen aan zaken van algemeen nut binnen de lokale gemeenschap. Het is eens te meer een manier om de opbrengsten van onze activiteiten ten goede te laten komen aan de inwoners van Nieuwleusen. Tot dusver gebeurt dat op redelijk bescheiden schaal, maar als straks enkele van onze grotere projecten van de grond komen – denk aan het glasvezelnetwerk, het windmolenproject en het lokale energiebedrijf waar we op de achtergrond aan werken – zal dat vaker zichtbaar worden.”

Eerder schonk de coöperatie vanuit het Synergiefonds onder meer bijdragen aan de Sociale Diaconale Werkgroep (SDW), Gymnastiekvereniging Nieuwleusen (een zogeheten plankoline) en de Stichting Oekraïne. Verenigingen en instanties die ook in aanmerking willen komen voor een bijdrage, kunnen zich melden bij Synergie Nieuwleusen. Voorwaarde is dat de bijdrage besteed wordt aan de bevordering van de leefbaarheid, de duurzaamheid of het welzijn van een deel van de gemeenschap in Nieuwleusen. Bijdragen uit het fonds zijn in beginsel eenmalig. Bij voorkeur schenkt de coöperatie kleine bedragen, teneinde zoveel mogelijk lokale organisaties te ondersteunen. Meer informatie en aanmelding via fonds@nieuwleusensynergie.nl

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.