Nieuwleusen Synergie ondersteunt initiatief natuurtuin

Nieuwleusen Synergie ondersteunt initiatief natuurtuin

Nieuwleusen Synergie ondersteunt het particulier initiatief van enkele inwoners van Nieuwleusen om te komen tot een natuurtuin. Die krijgt een plek op een terrein van circa 1,3 hectare op de hoek van het Westerveen en de Bosmansweg.

Het moet volgens de initiatiefnemers een soort natuurboerderij met een sterk educatief karakter worden. Enige tijd geleden vond een eerste informatiebijeenkomst plaats voor omwonenden.

Een zes personen tellende voorlopige projectgroep mikt op de realisatie van zo’n natuurboerderij. Het initiatief is inmiddels geadopteerd door Nieuwleusen Synergie, maar verkeert nog in een pril stadium, benadrukken projectleider Jan van de Hoek en grondeigenaar Evert Schuurman. Er moeten nog heel veel zaken nader onderzocht worden. Maar draagvlak in de buurt is een eerste vereiste, en daar wordt nu aan gewerkt.

De zogeheten ‘noaberavond’ werd goed bezocht; vrijwel alle uitgenodigde omwonenden kwamen er naartoe. “Er waren ook kritische vragen, die we zeker zullen meenemen in de uitwerking, maar men was overwegend positief”, aldus Jan van de Hoek. De projectgroep, die verder bestaat uit architect Patrick Belderink (die kosteloos een schetsplan maakte), Andries Bos (voorzitter van de Bijenhoudersvereniging Nieuwleusen) en omwonenden Eerik Schipper en Gerla Struik (op persoonlijke titel), wil de grote lijnen uitzetten voor een aantal andere zaken.

Fleslammeren

De wens voor een natuurboerderij komt bij Evert Schuurman en zijn vrouw Frieda vandaan. Zij kochten het bewuste stuk land in 1987 op een openbare veiling en richtten het in de loop der jaren in met een veertigtal hoogfruitstambomen en een grote moestuin. Blikvanger voor de omgeving waren echter vooral de ezels, waaraan iedereen het stukje weiland herkende, en de jonge dieren. “Veel kinderen kwamen soms weken achtereen langs als er bijvoorbeeld fleslammeren waren geboren”, verhaalt Schuurman. “Ze hadden liefde voor de dieren en gingen er op een heel natuurlijke manier mee om. Maar ik merkte ook dat ze weinig kennis hadden van de meest elementaire zaken in de natuur. Dat stemde ons extra dankbaar dat we zelf altijd van de natuur hebben mogen genieten.”

En het bracht hen op de gedachte om het weiland en de schuur beschikbaar te stellen aan de gemeenschap van Nieuwleusen. Dat er behoefte is aan een natuurboerderij, merkt ook Jan van de Hoek: “Het wordt regelmatig als wens genoemd op avonden van bijvoorbeeld Plaatselijk Belang. Ook bij de laatste algemene ledenvergadering kwam het weer naar voren.”

In het verleden waren er meerdere initiatieven, die echter geen van alle van de grond kwamen. Soms was geld het probleem, soms vrijwilligers en ook de locatie vormde vaak een obstakel. Dat laatste is geen probleem meer nu Evert en Frieda Schuurman hebben besloten het stuk land – op een zichtlocatie, op het snijpunt van twee wijken – beschikbaar te stellen. Het zou een open gebied moeten worden, zonder entreeheffing, maar wel afsluitbaar. Het is de bedoeling om ook de dierenweide van Ten Kate erbij te betrekken.
Jan van de Hoek was op zijn beurt al eens benaderd om actief te worden voor Nieuwleusen Synergie. “Die twee zaken kwamen hier samen”, zegt hij. “Voor Nieuwleusen Synergie past dit in haar streven naar duurzaamheid, ook op het sociale vlak. We denken aan een afzonderlijke stichting, die onder verantwoordelijkheid van Nieuwleusen Synergie opereert.” Ook de gemeente Dalfsen staat er in beginsel positief tegenover.

Het moet meer worden dan een kinderboerderij, zeggen ze. De gedachten gaan onder meer uit naar een bijenstal, een buurtboomgaard en een kruiden- of pluktuin, alles met een educatief karakter. Mogelijk kan het een vorm van dagbesteding worden voor mensen met een beperking.

De komende tijd gaat de projectgroep werken aan zaken als het op peil houden van de contacten met de buurt, fondsenwerving en financiering, exploitatie, het opbouwen van een bestand van medewerkers, verdere planvorming en inrichting, dierenwelzijn en wet- en regelgeving. Het wordt een projectorganisatie met verschillende werkgroepen voor deze onderwerpen. Wie meer wil weten of zich als vrijwilliger wil aanmelden, kan contact opnemen met Evert Schuurman (tel. 0620417358) of Jan van de Hoek (tel. 06-43130151().

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.