Nieuwleusen Synergie gaat de buurten in om inwoners te helpen bij woningisolatie

Nieuwleusen Synergie gaat de buurten in om inwoners te helpen bij woningisolatie

In samenwerking met Buurkracht, Plaatselijk Belang en vijf plaatselijke aannemers neemt Nieuwleusen Synergie het initiatief om inwoners te stimuleren tot het (beter) isoleren van hun woning. Voor een specifieke groep, wonend in Nieuwleusen-noord, wordt hiertoe op maandagavond 26 november een eerste informatieavond gehouden in De Spil.

 

 

“We zijn als Nieuwleusen Synergie altijd lokaal actief, maar spitsen dat nu toe op buurtniveau”, zegt Jaap Hadders. “Via de gemeente zijn we op het spoor gezet van Buurkracht, een organisatie die duurzame initiatieven op buurtniveau ondersteunt. Elders in Nederland, bijvoorbeeld ook in Dalfsen, worden mensen met duurzame projecten gestimuleerd om zelf te investeren in hun woning en woonomgeving.” Dat laatste gebeurt tegen aantrekkelijke prijzen door samenwerking te zoeken.


Dat gebeurt nu ook via dit project voor woningisolatie. “Als je streeft naar CO2-reductie onder particuliere inwoners, kun je naar veel dingen kijken”, aldus Hadders. “Je kunt denken aan betere isolatie en aan collectieve aanschaf van zonnepanelen voor op de daken van woonhuizen Je kunt vervolgens ook kijken naar een gezamenlijke aanpak van asbestverwijdering. Wellicht komen dergelijke projecten later in beeld. Maar de eerste stap om je eigen woning op te waarderen is toch vaak door hem beter te isoleren.”

 

Om hier buurtgewijs invulling aan te geven, heeft de initiatiefgroep voor het eerste project het oog laten vallen op een buurt met veelal oudere (particuliere) koopwoningen in Nieuwleusen-noord: het gebied tussen het Zandspeur en de N377, inclusief de woningen rond de Hulsterplas. “We stellen ons voor dat hier relatief veel winst is te behalen voor de bewoners”, aldus Hadders. Waaruit die kan bestaan? “Een goede isolatie draagt bij aan aanzienlijk meer wooncomfort en een forse verlaging van de stookkosten. Vaak zijn er ook financieringsmogelijkheden voor een dergelijke investering.”

Omdat een rekensom voor elke woning verschillend is (“maar je moet echt denken aan een besparing van een paar honderd tot meer dan duizend euro op jaarbasis, zeker als je in aanmerking neemt dat de gasprijs de komende jaren zal stijgen”), nodigen Nieuwleusen Synergie, Plaatselijk Belang Nieuwleusen en Buurkracht geïnteresseerde inwoners uit voor de eerste informatieavond in De Spil, aanvang 20.00 uur. Om het zo persoonlijk mogelijk te maken, zullen ambassadeurs van het project dezer dagen aanbellen bij de betrokken bewoners om hen persoonlijk uit te nodigen. Voor dat laatste kan Nieuwleusen Synergie overigens ook nog vrijwilligers gebruiken.

A2-Poster

Uitnodiging buurt

Mensen kunnen vragen stellen en zich laten informeren. Ook kunnen inwoners in gesprek gaan met een van de vijf plaatselijke aannemers die geselecteerd zijn om een scherpe offerte uit te brengen. “Op basis van eenheidsprijzen die worden toegespitst op de situatie kunnen ze een zo scherp mogelijk aanbod doen”, aldus Jaap Hadders.
Afhankelijk van de belangstelling wil Nieuwleusen Synergie dit initiatief daarna voortzetten in andere buurten en wijken van het dorp. “We doen het niet uit commerciële overwegingen”, tekent Hadders er nog bij aan. “Het gaat ons er als organisaties om dat ons dorp zo duurzaam en leefbaar mogelijk wordt. Enerzijds door op allerlei manieren de C

O2-uitstoot te beperken en anderzijds door inwoners aan meer woongenot te helpen.”

Wie nu al meer informatie wil, kan de projectgroep benaderen via buurkracht@nieuwleusen.info of Jaap Hadders via tel. 06-11273474.

De initiatiefgroep die buurtgewijs inwoners van Nieuwleusen wil gaan benaderen om hen te interesseren voor(betere) isolatie van hun woning

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.