Natuurboerderij BalkInn Nieuwleusen weer stap dichterbij

Natuurboerderij BalkInn Nieuwleusen weer stap dichterbij

De kans dat de natuurboerderij BalkInn daadwerkelijk een plek krijgt op de hoek van het Westerveen en de Bosmansweg in Nieuwleusen, is weer een stukje groter.

Nieuwleusen Synergie betrokken
Dat werd woensdag duidelijk na een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners en andere direct betrokkenen in zalencentrum ‘t Witte Peerd. De reacties op de gepresenteerde plannen waren overwegend positief, al blijven er met name vragen over de verkeersafwikkeling en –veiligheid. “De avond geeft in elk geval voldoende positieve energie om verder te gaan”, aldus Jan van de Hoek, die namens de coöperatie Nieuwleusen Synergie de planvorming begeleidt. ”Het project zit nog steeds in de voorbereidende fase en we moeten nog heel wat stappen doorlopen. Maar als alles goed gaat, hopen we dat we binnen een jaar kunnen beginnen aan de realisatie.”

Educatief karakter natuurboerderij
Het plan voor een natuurboerderij met een sterk educatief karakter – met name voor de schooljeugd – komt in eerste instantie van het Nieuwleuser echtpaar Evert en Frieda Schuurman. Zij zijn eigenaar van het stuk land, waar momenteel een schuur op staat waar al vele jaren ezeltjes zijn ondergebracht. De planontwikkeling, waar behalve de buurt ook de gemeente Dalfsen en Het Oversticht bij betrokken zijn, loopt al geruime tijd.

Vragen over hoogte bebouwing
Omdat het plan wordt ontwikkeld aan de rand van bestaande bebouwing, hadden omwonenden medio vorig jaar tijdens een eerste presentatie nog veel vragen over de zichtlijnen en de hoogte van de bebouwing, maar die vrees kon woensdagavond voor een aanzienlijk deel worden weggenomen. “Want die blijft onder de hoogte van de bestaande schuur, en dat valt de meesten mensen mee”, aldus Van de Hoek. Nieuwleusen Synergie heeft het plan geadopteerd omdat het aansluit bij haar duurzame doelstellingen: enerzijds sociale duurzaamheid omdat een ontmoetingsplek voor het dorp wordt gecreëerd, anderzijds vanwege de ‘groene’ manier waarop energie wordt opgewekt. Het is de bedoeling dat de schuine daken van de opstallen zonnecollectoren krijgen.

Afbeelding: deze impressie geeft de situering weer van de beoogde Natuurboerderij BalkInn, gezien vanaf het Westerveen (onder) en de Bosmansweg (rechts).
Illustratie: Oost 5 Architectuur.

Advies Het Oversticht
De nader uitgewerkte plannen voorzien in het bestaande gebouw, dat wordt aangevuld met een dierenverblijf van zo’n honderd vierkante meter en een paviljoen waar zo’n dertig schoolkinderen in kunnen worden verwelkomd.

Het Oversticht heeft geadviseerd over de landschappelijke inpassing, die het idee krijgt van een boerenerf. Wel zijn er nog vragen rond de verkeersafwikkeling en –veiligheid. De ontsluiting voor auto’s komt aan het Westerveen te liggen, terwijl er aan de noordkant een voetgangerspad komt, zodat bezoekers niet langs de Bosmansweg hoeven te lopen.

De initiatiefnemers benaderen binnenkort burgemeester en wethouders van Dalfsen voor een inhoudelijke reactie op het plan. Als die groen licht geven, volgen er gesprekken met de provincie. Onder meer voor een wijziging van het bestemmingsplan, want het gaat om agrarische grond waar in principe niet mag worden gebouwd, tenzij het voorziet in ‘sociale kwaliteit’ aan de omgeving. Uiteindelijk heeft de Dalfser gemeenteraad het laatste woord.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.