Nieuwleusen Synergie hulp

Nieuwleusen Synergie Hulp

De moderne verzorgingsstaat heeft de afgelopen decennia gezorgd voor meer vrijheid en waardigheid van mensen in een kwetsbare positie. Keerzijde hiervan is dat de onderlinge verantwoordelijkheid is afgenomen en de individualisering is toegenomen. De zorg voor kwetsbare mensen en buurten is steeds meer een verantwoordelijkheid van overheden en professionele instantie geworden en heeft de plek ingenomen van het vroegere “noaberschap” en “buurtzorg”. De overheid trekt zich terug en de zorgstaat brokkelt af. Ook de sociale cohesie van weleer vanuit gezinnen, verenigingen en kerken e.d. is minder geworden. Met het oog op de toekomst dreigen risicogroepen getroffen te worden door de negatieve gevolgen van de terugtredende overheid en de steeds ingewikkeld wordende maatschappij. Risicogroepen zijn bijvoorbeeld ouderen, langdurig zieken, chronisch zieken, mensen met een beperking en alleenstaanden. Door individuele situaties en gebeurtenissen krijgen risicogroepen meer te maken met sociale uitsluiting, armoede en vereenzaming. De verantwoordelijkheid om dit tegen te gaan komt weer meer bij de lokale samenleving te liggen. Er zullen nieuwe sociale netwerken nodig zijn voor een duurzame samenleving. Dit geldt ook in Nieuwleusen. Het project ‘Nieuwleusen Hulp’ springt hier op in en wil door het vergroten van het maatschappelijke besef en door het vormen van een platform de hulpvraag en hulpaanbod bij elkaar brengen ter bevordering van het zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen c.q. een ‘duurzaam’ leven van de kwetsbare leden van de samenleving in Nieuwleusen. Het project zal dan ook voornamelijk een sociaal rendement opleveren.

Enkele voorbeelden van de activiteiten van Nieuwleusen Synergie Hulp:

  • Het inzetten van een klusteam bij inwoners in het dorp waar het even niet lukt om huis of tuin op orde te krijgen. Hierbij wordt samengewerkt met o.a. SAAM Welzijn, dat waar nodig, de hulp inroept van dit team.
  • Het runnen van een sociale moestuin waarvan de opbrengst naar de voedselbank gaat. In de moestuin zijn onder coördinatie van een groepje vrijwilligers verschillende mensen actief die een uitkering ontvangen. Het doel is om deze mensen, indien mogelijk, te helpen richting een nieuwe baan.
  • Het organiseren van de zaterdagochtendhulp. Jongeren die tegen een kleine vergoeding bij ouderen actief zijn voor bijv. boodschappen of tuinonderhoud.
Dit bericht is geplaatst in Slides, Thema's. Bookmark de permalink.