De coöperatie Nieuwleusen Synergie is in 2012 opgericht door een groep enthousiaste inwoners van Nieuwleusen. Het doel van Nieuwleusen Synergie is om het dorp Nieuwleusen leefbaar (en betaalbaar) te houden voor iedereen. In de oprichtingsakte is dit verwoord als ‘het ontwikkelen en exploiteren van een zelfvoorzienend Nieuwleusen voor een leefbare toekomst met gebruikmaking van duurzame energie en technieken’.

Kringloopwinkel
Na de oprichting is meteen een aantal projecten opgestart. De kringloopwinkel Deuroe Veuroe was daarvan het meest zichtbaar. Ook is er snel gestart met een project om in de hele voormalige gemeente Nieuwleusen glasvezel aan te leggen. Om diverse redenen is het niet gelukt om de glasvezel in eigen beheer aan te leggen. Wel heeft Nieuwleusen Synergie er aan bijgedragen om glasvezel voor iedereen beschikbaar te krijgen. Bijdragen aan duurzaamheid zijn in de beginjaren geleverd door projecten rond isolatie en het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen.

Duurzaamheid
Naast de energie duurzaamheid speelt ook de sociale duurzaamheid binnen Nieuwleusen vanaf de oprichting van de coöperatie een belangrijke rol. Dit gaat van een flexibel inzetbaar hulp team en het organiseren van de haal- en brengservice Haaloe-Brengoe tot het realiseren van schooltuinen bij basisscholen in Nieuwleusen. Een groot succes is ook de sociale moestuin. Deze is opgericht om mensen die dit nodig hebben actief te maken in groepsverband. Inmiddels is echter vooral de opbrengst van de tuin belangrijk omdat deze volledig naar de voedselbank Nieuwleusen / Dalfsen gaat. Een aantal vrijwilligers is eveneens actief in de werkgroep vergroenen en bezig met verschillende ‘groene activiteiten’ om ons dorp en omgeving te verfraaien en de biodiversiteit te herstellen.

Windmolens
Wat betreft impact en aandacht is de realisatie van 2 windmolens onder de naam Veurdewind, verreweg het grootste project van Nieuwleusen Synergie. Hoewel het plaatsen van windmolens niet direct een doelstelling was van de coöperatie is dit project toch opgepakt. Vanuit de politiek was duidelijk geworden dat er een bepaalde capaciteit aan windenergie geplaatst moest worden in Nieuwleusen. Om te voorkomen dat het net als bij de eerdere realisatie van molens voor de omwonenden een project zou worden waar ze geen enkele invloed op uit zouden kunnen oefenen zijn wij hierin gestapt. Het project is gerealiseerd met zoveel mogelijk inbreng van de omgeving en de opbrengsten van de molens gaan voor een deel naar de omwonenden. De rest van de opbrengsten wordt gestort in het fonds van Nieuwleusen Synergie en wordt gebruikt voor allerlei initiatieven op het gebied van duurzaamheid, sport, cultuur en welzijn.

Vrijwilligers
Vanaf de oprichting van Nieuwleusen Synergie worden alle activiteiten gerund door vrijwilligers. Een extra reden waarom we trots zijn op alles wat er in de loop van de jaren is gerealiseerd.