Aanvraag bijdrage Synergiefonds

Nieuwleusen Synergie deelt 10 x € 1.000 uit ter gelegenheid van de overdracht van de twee windmolens

Binnenkort worden de twee windmolens die geplaatst zijn in het buitengebied van Nieuwleusen overgedragen aan Nieuwleusen Synergie. De verwachting is dat deze molens over 3 – 4 jaar voldoende op zullen leveren om jaarlijks een behoorlijk bedrag te kunnen storten in het Synergiefonds.
Nieuwleusen Synergie draait volledig op vrijwilligers en heeft als doel om Nieuwleusen leefbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Uitgangspunt van de coöperatie is dat alle baten en voordelen ten goede komen van de gemeenschap van Nieuwleusen. Dit onder het motto “Deur ons, veur ons”.
Hoewel de bedragen de afgelopen jaren nog redelijk bescheiden zijn geweest is het wel gelukt om diverse verenigingen en initiatieven financieel te ondersteunen met een eenmalige bijdrage uit het synergiefonds.

Ter gelegenheid van de overdracht van de windmolens en het komende 10 jarig bestaan gaat Nieuwleusen Synergie 10 cheques van € 1.000 uitreiken aan verenigingen / stichtingen en doelen binnen Nieuwleusen. Elk van de doelen kan een aanvraag indienen via onderstaand formulier. De vaststelling wie een cheque gaat ontvangen geschiedt door de leden van Nieuwleusen Synergie Beheer. Dit is de ledenraad van Nieuwleusen Synergie. Hoewel de bijdragen zich primair richten op een eenmalige bijdrage om een project te realiseren kan dit keer gezien de bijzondere tijd die we achter ons hebben ook een eenmalige bijdrage gevraagd worden om de begroting van een vereniging rond te krijgen en daarmee te voorkomen dat de vereniging omvalt.
De winnaars van de cheques zullen bekend gemaakt worden op het feest van Nieuwleusen Synergie op 18 september 2021.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet in ieder geval voldaan worden aan de volgende criteria:

  1. De aanvrager vertegenwoordigt een lokale organisatie.
  2. Het project bevordert de leefbaarheid in Nieuwleusen, of de duurzaamheid of het algemeen welzijn van (een deel) van de gemeenschap.
  3. Het project heeft een algemeen en geen specifiek (bijvoorbeeld politiek of religieus) karakter.
  4. De aanvragen zullen beoordeeld worden op hun bijdrage op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en welzijn.
  5. Een bijdrage is eenmalig.
  6. De aanvraag dient voor 1 september a.s. te worden ingeleverd.

De besluitvorming wie wel of niet in aanmerking komt voor een bijdrage ligt volledig bij Nieuwleusen Synergie. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
Eventuele vragen kunnen gesteld worden via info@nieuwleusensynergie.nl.

 

Naam organisatie: *

Aanvrager

Naam: *

Functie bij organisatie: *

Telefoon: *

E-mail adres: *

Onze organisatie wil een bijdrage van Nieuwleusen Synergie gebruiken voor: *

(geef bij deze toelichting vooral aan hoe invulling gegeven wordt aan de criteria zoals aangegeven in de toelichting)

* Verplichte velden

Voor deze actie stelt Nieuwleusen Synergie 10 x € 1.000 beschikbaar.
Een bevestiging van deze aanvraag wordt gestuurd naar het door de aanvrager aangegeven e-mail adres.