Doelen taakgroep Duurzaam Energiegebruik

Onze taakgroep – Doelen – Stand van zaken – Vragen & Antwoorden – Links – DownloadsContact

 

Ons doel is om in eerste instantie het energiegebruik in Nieuwleusen zo veel mogelijk te beperken en ten tweede om de benodigde energie daarnaast duurzaam op te wekken.

We hebben onze doelen opgedeeld in korte termijn en lange termijn doelen. De lange termijn doelen zijn als volgt samen te vatten:

 

Doelen 2020

 • Uw energierekening mag niet hoger worden;Duurzaam1
 • Uw comfort verhogen;
 • Toepassen ‘Slimme meter’;
 • Uw woning verdient isolatie;
 • Iedereen naar energielabel A of B;
 • Sociale duurzaamheid;
 • Samenwerken.

 

Doelen komende jaren

Ons doel voor de komende jaren is vooral bewustwording en er voor zorgen dat duurzaam denken en doen in Nieuwleusen een gewoonte wordt.

Als taakgroep willen wij ons vooral richten op een stuk bewustwording door het promoten van het energieprestatie certificaat. Met een maatwerkadvies voor de eigen woning weten bewoners welke maatregelen zij kunnen treffen om hun woning energiezuiniger en comfortabeler te maken.

Hierdoor krijgt u inzicht in welke isolerende maatregelen u nog kan treffen voor een verbetering van het energielabel en dus een verbetering van de isolatie van uw woning. Hiermee kunt u besparen op uw stookkosten en u verhoogd het comfort in uw woning aanzienlijk.
Ook het aanbrengen van zonnepanelen is interessant om een besparing in uw elektra verbruik te realiseren en draagt daarom ook bij aan een verbetering van het energielabel van uw woning. Onze taakgroep heeft zich in 2013 en 2014 sterk gemaakt om kwalitatief goede panelen aan de inwoners van Nieuwleusen aan te bieden. Door dit project zijn er bij bijna 60 adressen zonnepanelen geplaatst. Inmiddels is dit project afgesloten. Zonnepanelen laten plaatsten is nu mogelijk door direct contact te zoeken met de firma’s Dijkman Energy Systems of Aannemersbedrijf Tempelman. Meer informatie vind u onder het hoofdstuk Zonnepanelen, zie hieronder.
In de  toekomst willen wij ook zonneboilersystemen aan gaan bieden.

Onze korte termijn doelen zijn als volgt:

Onder het hoofdstuk ‘Stand van Zaken’ vind u verder informatie over de exacte werkzaamheden waar wij ons op dit moment mee bezig houden en de werkzaamheden die we inmiddels afgerond hebben.

 

Energielabel

Het klimaat verandert, doordat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Om klimaatverandering tegen te gaan, wil de Europese Unie (EU) dat de wereldwijde CO2-uitstoot in het jaar 2050 zeker 50 tot 85 procent lager is dan in 2000. Eén manier om de CO2-uitstoot te verminderen is het verplichten dat bij elke woning en/of elk utiliteitsgebouw die verkocht wordt of opnieuw verhuurd wordt een energielabel aanwezig moet zijn.

Op het energielabel staat de energetische kwaliteit van het gebouw aangegeven. Het energielabel voor woningen geeft met klassen (A++ tot en met G) en kleuren (donkergroen tot en met rood) aan hoe energiezuinig een huis is, in vergelijking met soortgelijke huizen. Energielabel A++ (donkergroen) is zeer zuinig, energielabel G (rood) is zeer onzuinig.

Duurzaam2Bewustwording is de eerste stap op weg naar verandering. Weet je waar de energie de woning uit vliegt dan zal je daar maatregelen tegen nemen. Als je het niet weet, weet je immers niet wat je moet doen. Een Energielabel is daarom een nuttig instrument om mensen bewust te maken van de kwaliteit van hun woning.

Begin 2015 hebben alle vijf miljoen huiseigenaren van de Rijksoverheid een voorlopig energielabel ontvangen. Dit label is gebaseerd op onder meer bouwjaar en is bedoeld als stimulans om na te denken over kansen voor een comfortabele en energiezuinige woning. Bij verkoop of nieuwe verhuur moet u het voorlopige label definitief gemaakt hebben. Dat kan eenvoudig online en kost enkele euro’s tot enkele tientjes. Ontbreekt een definitief label bij verkoop of verhuur, dan riskeert u een boete van maximaal 405 euro.

Energielabels maken het je makkelijk om te kiezen, want ze laten in één oogopslag zien welke apparaten, auto’s en woningen zuinig omgaan met energie. Op deze website van Milieu Centraal vind je alles over de verschillende energielabels. Zie: www.energielabel.nl

Particuliere woningeigenaren in de provincie Overijssel kunnen vanaf 2 juli 2012 een provinciale duurzaamheidslening aanvragen om hiermee energiebesparende en duurzame maatregelen in de eigen woning te financieren.

Kijk voor meer informatie over de duurzaamheidslening op onderstaande link:

Kom ik voor een Duurzaamheidslening in aanmerking?

Kijk u ook eens bij isolatie / energiebesparende maatregelen. Door middel van ons “Verduurzamingsmodel” kunnen wij u ook een Energielabel verstrekken.

 

Energiecontroller iungo

Een energiecontroller kan u helpen om energie te besparen, doordat u inzicht krijgt in uw huidige energiegebruik.

Persoonlijke omstandigheden hebben veel invloed op uw energierekening. Zoals het type huis waarin u woont, het bouwjaar, het aantal personen in uw huishouden en de manier waarop u met energie omgaat.

Diverse onderzoeken tonen aan dat bewoners die dagelijks geconfronteerd worden met relevante informatie over energieverbruik vaak veel energie kunnen besparen. Gevolg: een lagere energienota en een beter milieu. Zo wordt een steentje bijgedragen aan een beter milieu doordat de CO2 uitstoot ook wordt verlaagd.

Dus een energiecontroller is handig doordat het je een besparing oplevert en goed voor het milieu is. De energiecontroller van Iungo kan naast het inzichtelijk maken van uw energie- en gasverbruik, ook de opbrengst van uw zonnepanelen weergeven. En het is sinds kort mogelijk om ook je waterverbruik te monitoren.

 

Iungo

Iungo is een superslimme energiecontroller die je aansluit in de meterkast. Door hulp van de gemeente Dalfsen (Duurzaam Thuis) hebben wij een aantal van deze energiecontrollers kunnen aanschaffen. Daardoor kunnen wij nu alle inwoners gratis gebruik laten maken van deze energiecontroller. Dit apparaatje  helpt je te besparen op je energie- en gasverbruik.  Hij geeft helder inzicht in het verbruik en dankzij de tussenstekkers helpt hij je automatisch besparen op je energierekening. Via computer, smartphone en tablet heb je toegang tot alle gegevens en bedien en automatiseer je alle verbonden apparaten.

Duurzaam thuisDoor middel van inzichtelijke grafieken krijg je inzicht in je eigen verbruiken. Door dit inzicht heb je de mogelijkheid om anders om te gaan met energie en kun je keuzes maken wat wel en wat niet aan blijft staan. Hierdoor kan je een (behoorlijke) energiebesparing realiseren en dus een besparing op je kosten. Iungo meet wat er gebruikt wordt en slaat de gegevens intern op. Deze gegevens zijn te bekijken via het eigen netwerk, via internet met je PC, een smartphone of tablet. Omdat hij alle gegevens opslaat, blijven alle gegevens beschikbaar en hoef je zelf niets op te schrijven of bij te houden. Ook is de Iungo gemakkelijk mee te verhuizen. Hij bouwt zelf een referentie op. Op die manier kan je op den duur zien of je bespaart ten opzichte van een eerdere periode.

Duurzaam DalfsenBij iungo worden een Düwi tussenstekker en een Fibaro energiemeter meegeleverd. De tussenstekker kan apparaten aan en uitzetten volgens een tijdsschema. Het tijdschema is in te stellen in het Dashboard van iungo. Met de Fibaro energiemeter kan er op individuele apparaat gekeken worden wat het energieverbruik is. Bijvoorbeeld, altijd al willen weten wat een specifieke lamp of de TV aan energie verbruikt? Stop de stekker van het apparaat in de Fibaro stekker en daarna in het stopcontact, dan heeft u binnen 30 seconden inzicht in het verbruik. De Iungo is:

 • Abonnementsvrij
 • Eenvoudig in gebruik
 • Makkelijk zelf te installeren
 • Snel inzicht
 • Ondersteunt zoveel mogelijk bestaande systemen
 • Onafhankelijk van energiemaatschappijen
 • Ontwikkeld in Nederland en in eigen beheer door een lokaal bedrijf uit Zwolle
 • Alle gebruikte componenten zijn zoveel mogelijk gericht op duurzaamheid en kwaliteit
 • Het verbruik van het apparaat is zo laag mogelijk <1,5 Watt
 • Het moet waar mogelijk aansluiten op bestaande systemen zodat weggooien en opnieuw aanschaffen niet hoeft.
Iungo1

Iungo: de slimme enrgiecontroller voor in de meterkast

 

Iungo2

voorbeeld van één van de digitale overzichten van Iungo

Kijk voor meer informatie op www.iungo.nl

E-COördinatoren

Om je eigen energieverbruik te meten hebben we bij Nieuwleusen Synergie de beschikking over een aantal energiecontrollers van Iungo. Het is de bedoeling dat deze controllers elke 10 weken rouleren, zodat iedereen die interesse heeft deze meter kan gebruiken.

Nieuwleusen Synergie is op zoek naar 40 E-COördinatoren die de Iungo’s in ontvangst nemen, plaatsen in de woning van mensen die interesse hebben en die er vervolgens voor zorgen dat de roulatie van deze apparaten op een ordelijke en deugdelijke manier worden uitgevoerd. Daarnaast heeft een E-COördinator de volgende taken:

 • Bewoners informeren over het gebruik van de meter
 • Hulp bieden bij het installeren van de meter
 • Uitleg geven over het uitlezen van de gegevens
 • Het resetten van de meetgegevens na gebruik
 • De meter opnieuw uitzetten op een volgend adres
 • De taakgroep informeren over de gebruikersadressen en gebruikservaringen.

 

Aanmelden

Wilt u uzelf aanmelden als E-Coördinator? Stuur dan een mailtje naar: duurzaam@nieuwleusensynergie.nl.

Inmiddels zijn er een aantal E-Coördinatoren die ons helpen om de iungo in de verschillende wijken uit te zetten en dit project promoten. Zij zorgen er samen met ons voor dat er inzicht komt in de verbruiken van gas en elektra. Door mee te doen met de Energiebattle worden mooie besparingen op de verbruiken zichtbaar.

Energiebattle
Om het project nog leuker te maken is er een wedstrijd element aan toegevoegd: de energiebattle. Wanneer je een iungo in bruikleen hebt, kan je er voor kiezen om je voor deze battle aan te melden. In deze ‘battle’  is de totale besparing  zichtbaar in zowel kWh, CO2 en euro’s. Dit is de besparing die in het dorp tot dusver met dit project behaald is. Wanneer er veel huishoudens hebben meegedaan aan de battle, dan is het mogelijk om je verbruik in een type woning te vergelijken met een soortgelijke woning. Zo kun je je verbruiken vergelijken met anderen om te zien of er veel verschillen tussen zitten. De gegevens zijn – wegens privacy – nooit terug te herleiden naar een adres of persoon.

Neem eens een kijkje bij de energiebattle: www.iungobattle.nl. Om de volledige site te kunnen bekijken van de energiebattle moet je aangemeld zijn voor het project en een iungo in bruikleen hebben.  Van ‘buitenaf’ zijn maar beperkte gegevens zichtbaar.

Laat ons ook weten wanneer u de iungo tijdelijk wilt gebruiken. Stuur hiervoor een email naar duurzaam@nieuwleusen.nl. Een E-Coördinator zal dan contact met u opnemen voor de plaatsing en verdere uitleg van de iungo.

 

Isolatie / energiebesparing

Enige tijd hebben we steeds moeten mededelen dat we druk doende waren met het kunnen aanbieden van energiebesparende maatregelen.

Sinds begin 2014 is het dan eindelijk zover en kunnen wij u eindelijk informeren over ons aanbod voor het laten aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Wij hebben met Raab Karcher, een aantal aannemers uit Nieuwleusen en een isolatie partij samenwerking gezocht om een totaal pakket aan energiebesparende maatregelen te kunnen aanbieden aan de inwoners van Nieuwleusen. Wij noemen dit ‘het Verduurzamingsmodel’.

Benieuwd naar ons aanbod? Lees hierover meer.

Isolatie1
Energiebesparing van woningen levert milieuwinst en een lagere energierekening op. Door de steeds maar weer stijgende energiekosten, merkt u een energiebesparing ook gelijk in uw portemonnee. Minder energie nodig hebben realiseer je door slim met energie om te gaan én door je woning goed te isoleren.

De investering die nodig is voor het laten aanbrengen van isolatie en de verschillende installaties , kan worden terug verdiend via een lagere energierekening. Met het kiezen van het juiste pakket maatregelen, kunnen de bewonerskan je veel energie besparen. Belangrijk is om te starten met de basis, het huis zelf. Deze basis dient goed geïsoleerd te zijn, zodat er geen ‘energielekken’ zijn.

Over het goed isoleren van de vloer, de gevel, het dak en het glas willen we u graag goed en compleet informeren Welke isolatiematerialen zijn in uw huis het beste, waarom juist die, hoeveel levert het u op en wat kost het u om het aan te laten brengen? Allemaal vragen van uw kant, en wij geven daarop antwoorden.

Wij hebben voor u een team van kundige mensen uitgezocht. Zij bieden u kwalitatief goed materiaal voor een zeer goede prijs. En, niet onbelangrijk, zij werken netjes en verzorgd.

Met de volgende partijen heeft onze taakgroep een samenwerking gezocht:

Raab Karcher te Nieuwleusen  Raab
Aannemersbedrijf Bert Brinkman te Nieuwleusen Isolatie2
Aannemersbedrijf Snijder te Nieuwleusen Isolatie3
Aannemersbedrijf Tempelman te Nieuwleusen Tempelman
Vechtdal Bouw te Nieuwleusen  Vechtdal
Smit Isolatiegroep te Muntendam  Smit Isolatie Groep

 

Door dit unieke – hoofdzakelijk – lokale samenwerkingsverband kunnen wij u de volgende voordelen bieden:

 • Via Nieuwleusen Synergie kunt u € 250,- extra subsidie ontvangen naast de maximaal beschikbare € 900,- Duurzaamheidspremie;
 • Gratis een indicatief energielabel van uw woning;
 • Daarnaast stelt Raab Karcher € 200,- aan na-isolatiemateriaal beschikbaar voor de eerste 5 bewoners die hun woningdak van binnenuit gaan isoleren.

 

Hoe werkt het?

Duurzaam3Heeft u interesse in het laten aanbrengen van energiebesparende maatregelen zoals het laten aanbrengen dan dak-, spouw- en/of vloerisolatie dan kunt u contact zoeken met één van bovengenoemde 4 aannemers. De betreffende aannemer zal samen met u een digitaal programma doorlopen zodat duidelijk wordt wat de mogelijkheden tot besparing bij uw woning zijn en hoe het financiele plaatje eruit komt te zien wat betreft kosten en terugverdientijden.

Naast de mogelijkheden tot het laten aanbrengen van isolerende maatregelen ontvangt u ook een indicatief Energielabel van uw woning. Het is dus gelijk zichtbaar wat de isolerende maatregelen op leveren wat betreft de verbetering van het Energielabel.

Het digitale programma is door Raab Karcher in samenwerking met onze taakgroep gerealiseerd en hierdoor uniek.

Dit programma is nog steeds in ontwikkeling aangezien we dit model willen uitbreiden met nog meer besparende mogelijkheden zoals bijvoorbeeld zonneboilers en ledverlichting. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

 

Zonnepanelen

Zonnepanelen laten installeren is de makkelijkste manier om zelf duurzame energie op te wekken.

 

Wat zijn zonnepanelen?

Zonnepanelen, ook wel PV panelen genoemd, zijn opgebouwd uit aan elkaar geschakelde zonnecellen. De zonnepanelen worden gekoppeld via de meterkast aan het elektriciteitsnet, zodat de zonnestroom gewoon uit het stopcontact komt. Stroom uit een zonnepaneel is groene stroom en de bewoners kunnen besparen op hun energierekening. Hierdoor kan de energierekening laag worden gehouden. Bewoners besparen geld met een groene investering!

In de praktijk is de afmeting van een zonnepaneel ongeveer 1,6 m².

De levensduur ligt, afhankelijk van de kwaliteit, tussen de 30 en 45 jaar.

Duurzaam4

Schematische afbeelding van de werking van zonnepanelen voor stroomopwekking (PV panelen)

 

Wanneer is een dak geschikt voor zonnepanelen?

In de meest ideale situatie staat het dak op het zuiden gericht en heeft het een hellingshoek van 36º. Maar kleine afwijkingen zijn geen enkel probleem. Een dak dat ruwweg tussen het zuidoosten en zuidwesten staat en een helling heeft van tussen de 20º en 60º levert ongeveer hetzelfde rendement. Een plat dak is ook perfect, daarvoor worden stellages opgebouwd, waar de zonnepanelen op worden geklikt.

Duurzaam5

De pijl op de afbeelding geeft optimale situatie voor de beste opbrengst aan.

Duurzaam6

 Deze afbeelding geeft weer wat er wordt verstaan onder een hellingshoek van een dak.

Ook al leveren de zonnepanelen ook stroom bij indirect licht, voor de hoogste opbrengst is direct zonlicht het meest optimaal. Omliggende hoogbouw, hoge bomen en schoorstenen kunnen schaduw geven, waardoor het rendement behoorlijk kan teruglopen.

Al deze dingen nemen we mee in een gedegen advies met betrekking tot de unieke situatie van elke woning.

 

Zonnepanelen via Nieuwleusen Synergie

De taakgroep Duurzaam Energiegebruik in Nieuwleusen is in april 2013 gestart met een samenwerkingsverband voor het aanbieden van zonnepanelen. Het plaatsen van een PV pakket (zonnepanelen, omvormer, bevestigingsmateriaal) met een hoge kwaliteit en een goede prijs waren het uitgangspunt. De bedrijven Dijkman Energy Systems en aannemersbedrijf Tempelman hebben de levering en de plaatsing van de zonnepanelen verzorgd.

 

Totale besparing door het plaatsen van zonnepanelen

Tot nu toe hebben 58 huishoudens in Nieuwleusen zonnepanelen laten plaatsen. We kunnen inmiddels dan ook terugkijken op een zeer geslaagd project. In totaal zijn er 966 zonnepanelen geplaatst. Ons dorp Nieuwleusen is daarmee een stuk duurzamer geworden, wat ook ons hoofddoel was.

Met 966 zonnepanelen hebben we de uitstoot van CO2 met 106.260 kg kunnen verlagen en kan er jaarlijks ca. 239.300 Watt piek opgewekt worden.

Als taakgroep Duurzaam Energiegebruik hebben we veel energie gestoken in de opzet van dit project met zonnepanelen. We zijn dan ook trots op dit mooie resultaat.

 

Andere invulling

Het huidige aanbod van Nieuwleusen Synergie ging uit van een van tevoren afgesproken minimale kwaliteit met bijbehorende garanties en levensduur. En een vaste prijs per pakket. De taakgroep heeft als doel om Duurzaamheid te stimuleren. Dit betekent dat we aan meerdere initiatieven werken. We hebben besloten om aan het zonnepanelenproject een andere invulling te geven.

Duurzaam7De zonnepanelenmarkt is volop in beweging. Er komen steeds nieuwe panelen en toepassingen op de markt. Wij merken dat de vraag naar een standaard pakket steeds lager wordt en dat bewoners en bedrijven veel verschillende wensen hebben. De één wil hoge kwaliteit, de ander wil een lage prijs, een andere kleur, etc.

Het rechtstreeks aanbieden van standaard PV pakketten via Nieuwleusen Synergie stopt daarom. Maar de samenwerking met Dijkman en Tempelman gaat door.

Wij hebben het volste vertrouwen in de samenwerkingspartners Dijkman Energy Systems en aannemersbedrijf Tempelman. Heeft u interesse in PV panelen dan kunt u gewoon rechtstreeks met Dijkman Energy Systems of aannemersbedrijf Tempelman contact zoeken. Hierdoor heeft u meer keuze in merken en typen zonnepanelen. Dit houdt kort in dat u ook voor goedkopere alternatieven kunt kiezen. Dit houdt wellicht ook in dat er andere garantievoorwaarden en levensduren aan gekoppeld zijn. Dijkman en Tempelman hebben de kennis in huis om u daarover goed te informeren.

 

Zonnepanelen aanschaffen

De ervaringen van de bewoners/bedrijven die zonnepanelen hebben geplaatst via Nieuwleusen Synergie zijn over het algemeen zeer positief. Voor niets gaat de zon op zeggen we wel eens. Waarom dan geen gebruik maken van die zon? Laat u informeren over de mogelijkheden voor uw situatie.

Hieronder vindt u de contactgegevens van Dijkman Energy Systems en aannemersbedrijf Tempelman. Of kijk op de website van deze bedrijven: www.dijkmanenergysystems.nl en www.aannemersbedrijftempelman.nl.

Wij wensen u een zonnige toekomst!

Dijkman Tempelman
Dijkman Energy Systems
Dhr. D. Dijkman
L.J. Costerstraat 27 J
8141 GN Heino
Tel: (0572) 36 79 18
Aannemersbedrijf Tempelman b.v.
Dhr. M. Tempelman
Den Hulst 70
7711 GR Nieuwleusen
Tel. (0529) 48 12 98
Fax (0529) 48 41 35

LED

Sinds kort kunnen we met korting Led verlichting aanbieden aan zowel particulieren als aan bedrijven!

Led verlichting:

 • is zeer energiezuinig
 • is milieuvriendelijk
 • heeft een langere levensduur
 • heeft geen ‘opwarmtijd’
 • heeft geen warmteontwikkeling

De firma G. Spijkerman uit Rouveen levert deze verlichting en kan u van een goed advies voorzien.

Bedrijven ontvangen zelfs gratis een quickscan! Deze scan geeft het huidige energieverbruik van de gebruikte verlichting weer. Geheel vrijblijvend wordt dan het advies, de besparing, de investering en de terugverdientijd in beeld gebracht wanneer u LED verlichting zou toepassen.

Bekijk hier de brochure. Deze brochure is in juni  huis aan huis bezorgd in Nieuwleusen.

Voor vrijwel elk armatuur is een LED lamp te verkrijgen. Ook is het niet meer zo dat alle LED lampen een ‘koud’ blauw licht geven, er zijn tegenwoordig vele mogelijkheden.

In onze kringloopwinkel is een informatiepunt aanwezig waar verschillende LED lampen te zien en te testen zijn. Wanneer u meer informatie wilt over de toepassing van LED verlichting of advies nodig heeft op dit vlak dan kunt u contact met dhr. G. Spijkerman opnemen. Ook wanneer u LED verlichting wilt afnemen kunt u rechtstreeks contact zoeken via de hier onder aangegeven contact gegevens:

Spijkerman

Dhr. G. Spijkerman
Rouveen
Telefoon: 06 20336635
Email:  info@gspijkerman.nl
Website: www.gspijkerman.nl

Wilt u graag gebeld worden, dan kunt u altijd een berichtje achter laten bij de kringloopwinkel of onze taakgroep een mailtje sturen: duurzaam@nieuwleusensynergie.nl. Wij zorgen er dan voor dat er contact met u wordt gezocht.

 

Zonneboiler

Wat is een zonneboiler(combi)?

Een zonneboilercombi is voornamelijk bedoeld voor het verwarmen van een ruimte. Wanneer men spreekt over een zonneboiler alleen gaat het voornamelijk om tapwater verwarming.

Bij de kleine sets vacuümbuis collectoren is een minimale besparing van 50% op de kosten voor het verwarmen van uw tapwater mogelijk. Voor het plaatsen van een combi zonneboiler of zonneboiler is meestal geen vergunning nodig. Uitzonderingen op die regel gelden voor monumentale panden en beschermde stads- of dorpsgezichten (zoals vermeld in de Monumentenwet).

Een zonneboilercombi of zonneboiler gaat gemiddeld 15 tot 25 jaar mee. Met de huidige gasprijzen en een gemiddelde stijging van 7% per jaar is dit dus een uitstekende investering. Er geldt niet alleen een besparing op de gasrekening maar bewoners/gebruikers investeren het geld ook nog eens in hun huis/pand met als grote voordeel de waardeverhoging.

Wanneer een combi zonneboiler of zonneboiler wordt geplaatst, komt het huis ook in een betere energieklasse terecht. Het is dus niet ondenkbaar dat huizen beter verkocht worden.

Duurzaam8
Schematische afbeelding van de werking van zonnecollector systeem t.b.v. warm water

De taakgroep Duurzaam Energiegebruik wil in de toekomst ook zonneboilers aanbieden aan particulieren en bedrijven/instellingen in Nieuwleusen. Dit zal een volgende actie in duurzaamheid zijn, wanneer de plannen omtrent zonnepanelen en isolerende voorzieningen vorm heeft gekregen.

Wanneer wij zo ver zijn dat wij u een concreet aanbod kunnen doen met betrekking tot het leveren en plaatsen van een zonneboiler dan kunt u de exacte informatie vinden onder het hoofdstuk ‘Stand van zaken’.

 

Onze taakgroep – Doelen – Stand van zaken – Vragen & Antwoorden – Links – DownloadsContact