Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of een goed idee, meld het ons dan via het hiernaast opgenomen invulformulier.

Ook opmerkingen over onze website zijn welkom.

Coöperatie Nieuwleusen Synergie Exploitatie U.A.
De Grift 17
7711 EP Nieuwleusen
E-mail: info@nieuwleusensynergie.nl
Bankrekening NL52RABO0107052199

KvK-nummer 55712207

Lidmaatschap van de coöperatie Nieuwleusen Synergie.

Deur ons, Veur ons.

Nieuwleusen Synergie heeft als doelstelling om het dorp Nieuwleusen leefbaar (en betaalbaar) te houden voor iedereen. Dit willen we bereiken door veel meer initiatieven die vanuit het dorp zelf komen en door de bevolking breed gedragen/ondersteund worden. In de oprichtingsakte is dit verwoord als “het ontwikkelen en exploiteren van een zelfvoorzienend Nieuwleusen voor een leefbare toekomst met gebruikmaking van duurzame energie en technieken”.

De doelstellingen van Nieuwleusen Synergie zijn alleen te realiseren als we het samen gaan doen. Samen sta je immers sterk en samen kunnen voordelen behaald worden. Inmiddels zijn er diverse initiatieven opgestart om invulling te geven aan deze samenwerking. De opbrengsten hiervan, zowel financieel als (im-)materieel, vloeien terug naar de leden en – in bredere zin – de inwoners van Nieuwleusen. Kortom we doen het samen en de baten zijn ook voor ons samen (Veur ons, deur ons).

Door lid te worden van Nieuwleusen Synergie kun je invloed uitoefenen op het beleid. Bovendien geef je via het lidmaatschap aan dat je het eens bent met de doelstellingen van de coöperatie, namelijk het nastreven van een zelfvoorzienend Nieuwleusen voor een leefbare toekomst.

De kosten voor het lidmaatschap zijn € 12,- per jaar.

Naar inschrijffomulier