Buurthulpteam Nieuwleusen zoekt mensen met kluservaring

Buurthulpteam Nieuwleusen zoekt mensen met kluservaring

Help een handje in je eigen buurt. Onder dat motto is het Buurthulpteam van de coöperatie Nieuwleusen Synergie al enkele jaren bezig.

Het gaat om hulp aan Nieuwleusenaren die om uiteenlopende redenen, in een tijdelijke on-wenselijke situatie verkeren of terechtkomen. Daardoor kan er een hulpvraag ontstaan ten aanzien van hun persoonlijke leef- en woonomstandigheden. Te denken valt aan achterstallig onderhoud van bijvoorbeeld de tuin, het schilderwerk of een straatje dat weggezakt is.

Het Buurthulpteam is een samenwerking tussen Nieuwleusen Synergie en Saam Welzijn.
Het team bestaat uit een groep vrijwilligers die in samenwerking met Saam Welzijn graag deze mensen ondersteunt. Door hen letterlijk een handje te helpen. kan er een positieve ver-andering ontstaan. Zo’n steuntje in de rug kan de levensvreugde van mensen terugbrengen en hen het gevoel geven dat zij er niet langer alleen voor staan.

Het Buurthulpteam kan echter momenteel wel wat extra vrijwilligers gebruiken die hier structureel of incidenteel aan mee willen helpen. Gezocht wordt naar mensen die kun-nen timmeren, handig zijn handig in de tuin, goed overweg kunnen met de verfkwast en/of netjes kunnen behangen.
Bij een melding neemt de coördinator contact op met de vrijwilligers op en inventariseert waar zij bij kunnen ondersteunen. Uiteraard is dat mede afhankelijk van de specifieke kwali-teiten en de tijdsmogelijkheden van de vrijwilligers. Met dat laatste wordt natuurlijk altijd reke-ning gehouden. Het is dus niet zo dat je als vrijwilliger van het Buurthulpteam elke maand een klus moet uitvoeren. Ook mensen die maar enkele keren per jaar kunnen helpen, kunnen zich aanmelden.

Wie zijn of haar talenten wil inzetten voor dorpsgenoten, kan zich aanmelden bij het Buurt-hulpteam via jennielammertsen@gmail.com en/of henriette@debijkers.nl. Bij hen kan natuurlijk ook vrijblijvend nadere informatie worden opgevraagd.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.