Buurthulpteam brengt levens van mensen weer op de rails

Buurthulpteam brengt levens van mensen weer op de rails

Het Buurthulpteam van Nieuwleusen Synergie komt de laatste tijd regelmatig in actie. De groep vrijwilligers, die deel uitmaakt van de taakgroep Hulp, helpt inwoners uit Nieuwleusen die in een onwenselijke situatie verkeren of terechtkomen en die hulp hebben om hun leven weer op de rit te krijgen.

Het kan daarbij gaan om zaken als vervuiling in en om de woning, achterstallig onderhoud, het ontbreken van elementair meubilair of algehele wanorde in het huis. Een dergelijke situatie ontstaat vaak door meerdere factoren, zoals de geestelijke gezondheid, armoede, een fysieke of verstandelijke beperking, sociaal isolement en/of ontbreken van een sociaal netwerk. In deze situaties kan het voorkomen dat inwoners komen met een praktische hulpvraag voor ondersteuning, omdat zij er zelf niet meer uit komen, het niet goed meer kunnen overzien, het hen ontbreekt aan de financiële middelen of aan voldoende netwerk om noodzakelijke klussen uit te voeren. Ook valt te denken aan grote tuinklussen en binnenhuisklussen, bijvoorbeeld als mensen lichamelijke gebreken hebben.

Leden van het Buurthulpteam in actie

In dergelijke gevallen kan het Buurthulpteam eenmalig in actie komen, door praktische hulp en ondersteuning in en om de woning van de hulpvrager aan te bieden. Hiermee kan een vicieuze cirkel worden doorbroken en wordt de hulpvrager weer perspectief geboden. Het team kiest daarbij voor een kleinschalige, discrete aanpak met inzet van vrijwilligers, waarbij de voor en nazorg t.a.v. de hulpvrager door de welzijnswerker van SMON Welzijn wordt verzorgd, in nauw overleg met de reeds betrokken zorgaanbieder of andere hulporganisaties.
De hulpgroep ging een jaar of drie geleden van start en heeft inmiddels twaalf van dit soort klussen uitgevoerd. Het gaat altijd om incidentele hulp, die dus geen structureel karakter heeft. Het Buurthulpteam kan zowel doordeweeks als in het weekend ingezet worden. Dezer dagen komt de Taakgroep Hulp tevens in actie in het kader van de landelijke vrijwilligersactie NLdoet.

Inwoners met een dergelijke hulpvraag kunnen die overigens niet rechtstreeks bij het Buurthulpteam of Nieuwleusen Synergie aanmelden. SMON Welzijn coördineert de hulpvragen, die tot stand kunnen komen door verwijzende organisaties, zoals zorgaanbieders, het Sociale Kernteam, welzijnswerk, de kerken, AMW, WMO-consulenten, een woningcorporatie e.d. Het Buurthulpteam opereert onder de eindverantwoording van SMON Welzijn. Welzijnswerker Marlies Overmars coördineert de hulpvragen en doet indien nodig een beroep op het Buurthulpteam.
De Taakgroep Hulp van Nieuwleusen Synergie – ook bekend van o.a. de Sociale tuin en recentelijk het nieuwe initiatief Haaloe Brengoe – coördineert de werving en de inzet van de vrijwilligers van het Buurthulpteam. Er zijn twee coördinatoren: Jennie Lammertsen en Henriëtte Bijker. Wanneer er een hulpvraag binnenkomt, zoeken zij vrijwilligers voor de klus. De vrijwilligers komen uit Nieuwleusen en zij helpen incidenteel of meerdere malen mee bij hulpvragen. Er blijken gelukkig steeds weer mensen te zijn die zich belangeloos voor anderen willen inzetten. De taakgroep zoekt momenteel mensen die zich ook incidenteel of met enige regelmaat willen inzetten voor mede-inwoners van Nieuwleusen. Wie mee wil helpen, kan zich melden bij Jennie Lammertsen, tel. 06-13456752, of Henriëtte Bijker, tel. 06-24181203.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.