Vrijwilligers van Balkinn hebben het perceel gemaaid dat bestemd is voor het voedselbos van Nieuwleusen Synergie. Het gemaaide gras wordt hooi voor de dieren van de natuurboerderij.
Ze gaan er als pakjes hooi met trekker en wagen naar toe. Er zit ook een foto bij van de bodembemonstering die alweer een tijdje geleden plaatsvond. De genomen monsters worden nu beoordeeld. Als duidelijk is waaruit de bodem bestaat, kan worden bepaald op welke plek de juiste beplanting voor het voedselbos kan komen.