De bewonerscoöperatie Nieuwleusen Synergie viert in het najaar het 12 ½  jubileum. De coöperatie stelt opnieuw verenigingen, stichtingen en maatschappelijke instellingen in staat om een cheque te machtigen. Dit jaar bedraagt de waarde van een cheque € 1.250, met een knipoog naar het jubileum.  Er zijn 10 cheques beschikbaar.

Net als voorgaande jaren moet het bedrag worden besteed aan een sociaal-maatschappelijke doelstelling, een project dat de plaatselijke organisaties zelf kunnen aandragen.

Nieuwleusen Synergie draait volledig op vrijwilligers en heeft als doel om Nieuwleusen leefbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Uitgangspunt van de coöperatie is dat alle baten en voordelen ten goede komen van de gemeenschap van Nieuwleusen. Dit onder het motto “Deur ons, veur ons”.

De aanvragen voor de deelname aan de actie moeten voor 1 augustus bij Nieuwleusen Synergie binnen zijn. Indienen van de aanvraag kan door het aanmelden via het formulier op de website van Nieuwleusen Synergie. Hier staan ook de voorwaarden om mee te kunnen doen.

Hoe werkt het?

Aanvragen moeten in elk geval afkomstig zijn van een lokale organisatie, voor een project dat de leefbaarheid van Nieuwleusen, de duurzaamheid of het algemeen welzijn van (een deel van) de gemeenschap bevordert. Het project moet een algemeen (en geen politiek of religieus) karakter hebben. De afgelopen jaren zijn de cheques uitgereikt aan initiatieven op sociaal terrein, maar ook aan projecten op het gebied van sport en cultuur.

Een jury van het Synergie Fonds beoordeelt de inzendingen en adviseert de ledenraad van Nieuwleusen Synergie die vervolgens vaststelt welke tien organisaties een cheque zullen ontvangen. De winnaars van de cheques zullen bekend gemaakt worden tijdens de receptie ter gelegenheid van het 12 ½ jarig bestaan, in september.

Opbrengsten van de windmolens maken dit mogelijk

De uitreiking van deze cheques is een jaarlijkse actie van Nieuwleusen Synergie. Hiervoor wordt geput uit het Synergiefonds, een pot met geld die Nieuwleusen Synergie voor een belangrijk deel vult met opbrengsten van de twee windmolens.

Nieuwleusen Synergie werd ruim 12 jaar geleden opgericht als bewonersinitiatief. In de afgelopen jaren zijn diverse uiteenlopende activiteiten op touw gezet, zoals het windmolenproject ‘Veur de Wind’, de kringloopwinkel Deuroe Veuroe, de vervoersservice Haaloe Brengoe (een soort taxidienst voor en door inwoners), de sociale moestuin en de werkgroep vergroenen.