Het kan nog enkele jaren duren voordat het tot wasdom is gekomen, maar het licht staat op groen voor een nieuw voedselbos in Nieuwleusen. Initiatiefnemer is de werkgroep Vergroenen van Nieuwleusen Synergie, die al enkele jaren bezig is met de voorbereidingen ervan. Het voedselbos wordt gerealiseerd op een plek aan de rand van de bebouwde kom, op een voormalig weiland tussen het buitengebied aan de Bouwhuisweg en de woonwijk aan het Vechtland. De grond is eigendom van de gemeente, die bereid bleek om het perceel voor dit doel in bruikleen te geven. Het is de bedoeling dat hier binnen enkele jaren een levendig voedselbos tot stand komt, waar fruit, kruiden en andere gewassen kunnen worden geoogst.

Het perceel moet een groene plek worden waar alle inwoners van Nieuwleusen kunnen genieten van de natuur, kunnen wandelen en letterlijk de vruchten plukken. Wie dat wil, kan ook zelf de handen uit de mouwen steken en meehelpen met zaaien, planten. De gemeente is eigenaar van het perceel van zo’n 0,7 hectare en heeft de grond voor dit doel in bruikleen gegeven op basis van een gebruikersovereenkomst. Het is de bedoeling dat hier binnen enkele jaren een levendig voedselbos tot stand komt, waar fruit, kruiden en andere gewassen kunnen worden geoogst.

Geen moestuin
“Het wordt dus geen moestuin, maar het is in de eerste plaats een duurzaam initiatief”, vertelt werkgroeplid Sjoeke Meuleman. “Er komt aanplant die aantrekkelijk wordt voor bijvoorbeeld bijen, vlinders, vogels, zoogdieren en insecten.” Vanuit dat gegeven van duurzaamheid wordt het initiatief ondersteund door Nieuwleusen Synergie, de lokale bewonersorganisatie die zich inzet voor duurzame ontwikkeling en sociale betrokkenheid. Er gaan vruchten als bessen en bramen, maar ook groenten als rabarber en asperges groeien. Het ontwerp voorziet ook in een fruitbomenlaan en een bloemenweide. “Het wordt in lagen opgebouwd, waardoor het bos zichzelf in stand kan houden,” zegt Petra Willems.

Kwetsbare aanplant
Komend najaar wordt een begin gemaakt met de aanplant van jonge boompjes en struiken. Die aanplant zal zeker in de beginfase nog kwetsbaar zijn. Het gebied is daarom de eerste twee jaar niet openbaar toegankelijk. Maar daarna kunnen inwoners er hun weg vinden over gemaaide paadjes die de doorgangsroute markeren. Uitgangspunt voor het plukken is dat iedereen een redelijke hoeveelheid verzamelt voor eigen gebruik, rekening houdend met andere gebruikers.

De acht leden tellende werkgroep heeft al enkele jaren voorbereiding gestoken in het project. Ze zijn onder meer gaan kijken in Zeewolde, waar een dergelijk voedselbos al langer bestaat. “Daar hebben we onder meer gezien hoe je een sterk ecosysteem opbouwt, dat uiteindelijk zichzelf in stand houdt. Door een grote biodiversiteit aan planten komen er veel dieren op af, zoals kevers, insecten en vlinders.”

Educatief
Het kleinschalige bos krijgt ook een educatief karakter. Het zal in samenspraak met de vrijwilligers van natuurboerderij BalkInn gebruikt worden voor onderwijs aan scholen en groepen belangstellenden. Er komen bordjes met QR-codes die extra informatie bevatten. Maar bovenal willen de initiatiefnemers dat het voedselbos het ultieme doel van de werkgroep Vergroenen bevordert: inwoners laten nadenken over een groene(re) eigen tuin en hen inspireren met voorbeelden. “We willen hiermee laten zien hoe je ook je eigen tuin milieuvriendelijk kunt inrichten”, aldus Freda Gaasbeek.

De werkgroepleden hebben op zaterdagmorgen 1 juni een open dag gehouden waarop belangstellenden onder het genot van een kopje koffie of kruidenthee meer informatie konden krijgen. Belangstellenden konden de ontwerpschetsen bekijken en ook is er een prijsvraag uitgeschreven voor het bedenken van een passende naam. Wie meer wil weten, kan een  mailtje sturen naar voedselbosnieuwleusen@gmail.com

Foto:
De acht leden van de werkgroep Vergroenen van Nieuwleusen Synergie, die het initiatief hebben genomen tot de realisatie van een voedselbos. V.l.n.r. Rick Bredewold, Henk Koorman, Evert Schuurman, Jaap Hadders, Petra Willems, Sjoeke Meuleman, Freda Gaasbeek en Bart van de Ven.