Terwijl op de achtergrond de vrijwilligers verder werkten aan de kapschuur in wording, legden de historische vereniging Ni’jluusn van Vrogger en Nieuwleusen Synergie dinsdagmorgen een belangrijke afspraak vast.

Bestuurder van beide organisaties plaatsten hun handtekening onder een contract waarin is vastgelegd dat de historische vereniging een lening van …. euro ontvangt van Nieuwleusen Synergie. Daarmee is de begroting voor het realiseren van de kapschuur rond. De bestuursleden ondertekenden hiertoe zowel een schenkings- als een leenovereenkomst. De lening wordt in vijf jaar terugbetaald, maar vervalt daarna, zodat het uiteindelijk een schenking is. Namens Ni’jluusn van Vrogger ondertekenden secretaris Henk Grevelman en penningmeester Hendrik Jan Huzen. Namens Nieuwleusen Synergie tekende voorzitter Rob Vogelzang. Penningmeester Harry Kok was niet bij het officiële moment aanwezig, maar plaatste kort daarna zijn handtekening onder de overeenkomst.

Landbouwwerktuigen
De lening annex schenking van de bewonersorganisatie betekende het laatste zetje waarmee de realisatie van de kapschuur mogelijk wordt. Deze krijgt een plek op het terrein van museum Palthehof. Hij komt los van het museum te staan, maar biedt wel nieuwe tentoonstellingsruimte. Het klassiek vormgegeven gebouw gaat straks vooral dienen als toonzaal van historische landbouwwerktuigen.
De wens van een kapschuur leefde al langer bij de historische vereniging, maar de schenking van een fraai gerenoveerde boerenkar van meer dan honderd jaar oud bracht de ontwikkelingen in een stroomversnelling. De boerenkar krijgt een plaatsje in de overdekte tentoonstellingsruimte, maar ook andere historische landbouwwerktuigen kunnen er gestald worden. De kapschuur wordt momenteel gebouwd door vrijwilligers van het museum, met begeleiding van Arnald van der Kolk van het plaatselijke bouwbedrijf Authentiek Bouw. De bouw vergt in totaal zo’n vijftigduizend euro; de bijdrage van Nieuwleusen Synergie maakte de begroting rond, waarna het werk kon beginnen. De bijdrage is ook bedoeld voor de verplaatsing van een authentiek bakhuisje, dat door een inwoner van Nieuwleusen beschikbaar is gesteld. Dit wordt te zijner tijd afgebroken en weer opgebouwd op het terrein van Museum Palthehof.

Voorwaarden
“De uiteindelijke doelstelling van Nieuwleusen Synergie is om sociale, maatschappelijke en culturele initiatieven in ons dorp te ondersteunen”, legde voorzitter Rob Vogelzang uit. “Zodat de initiatiefnemers geen langdurige trajecten hoeven aan te gaan bij banken of andere geldschieters. Dit project voldoet ruimschoots aan alle voorwaarden.” Ook andere organisaties kunnen een beroep doen op het Synergiefonds als ze voldoen aan de voorwaarden. Deze staan beschreven op www.nieuwleusensynergie.nl/werkgroepen/werkgroep-synergiefonds/