Een delegatie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een bezoek gebracht aan het windproject ‘Veur de wind’ van Nieuwleusen Synergie. Het waterschap wil in 2025 volledig energieneutraal zijn. Dat betekent dat het waterschap dan net zo veel stroom wil opwekken als het verbruikt tijdens hun waterschapswerk. Om dit te realiseren investeert het waterschap in verschillende initiatieven. Ook in de beide windmolens van Nieuwleusen Synergie. Meer informatie: Windenergie: laat maar waaien | Waterschap Drents Overijsselse Delta (wdodelta.nl)