Al jaren zet Nieuwleusen Synergie zich in voor een duurzaam en leefbaar Nieuwleusen. Er zijn al veel initiatieven van de grond gekomen en daarnaast zijn al tientallen initiatieven van anderen financieel ondersteund. Hoe ook in de toekomst de ondersteuning geborgd kan worden is iets waar de coöperatie leden zich onlangs over hebben gebogen. Directe aanleiding hiervoor waren de opbrengsten van de windmolens die het afgelopen jaar aanzienlijk hoger waren dan begroot. Deze hoge opbrengst leidde tot de discussie hoe het geld het beste op een duurzame wijze kan worden ingezet. Een vraagstuk dat al lang op de agenda stond, maar waarvan de verwachting was dat dit pas over enkele jaren tot een besluit zou moeten leiden. De eerste jaren van de molens zouden de opbrengsten immers vooral nodig zijn om naast de te betalen aflossing op de diverse leningen reserves op te bouwen voor minder windrijke jaren. Door de hoge opbrengst in het afgelopen jaar is er echter nu al een batig saldo waar een goede bestemming aan moet worden gegeven.

Opbrengsten laten renderen vanuit een fonds
Na enig onderzoek en discussie is er nu een keuze gemaakt. Harry Kok, penningmeester van Nieuwleusen Synergie verwoordt het als volgt: “De opbrengsten kun je direct uitgeven, waarmee je op de korte termijn veel initiatieven in het dorp kunt ondersteunen. Je kunt er echter ook voor kiezen om de opbrengsten te laten renderen vanuit een fonds en de jaarlijkse opbrengsten van het fonds uit te keren. Op die manier kan je langjarig initiatieven blijven ondersteunen. Met de eenmalige resultaten over het afgelopen jaar kunnen we al een stevige start maken met de opbouw van het fonds.”

Het fonds dat door Nieuwleusen Synergie opgezet wordt zal onder andere worden gebruikt voor investeringen in (sociale) duurzaamheid en alternatieve energie opwekking. Het gaat hierbij dus niet om schenkingen, maar om leningen waarop een rendement verwacht wordt. Voor o.a. sportverenigingen is dit een aantrekkelijk model omdat ze op een laagdrempelige wijze tegen een aantrekkelijke rente kunnen investeren in het verlagen van hun jaarlijkse kosten.

Giften, renteloze leningen en cheques blijven
Naast het storten van geld in het fonds blijft een deel van de opbrengsten van Nieuwleusen Synergie uitgekeerd worden als gift of renteloze lening. Hier hebben het afgelopen jaar o.a. het grammofoonmuseum en de Balk-Inn van geprofiteerd. Ook is het de bedoeling om jaarlijks 10 x € 1.000 uit te blijven keren aan sociale, culturele of sportieve initiatieven binnen Nieuwleusen. Dit jaar kunnen verenigingen en goede doelen zich hier tot 8 oktober a.s. voor inschrijven via de website van Nieuwleusen Synergie. De uitreiking van de cheques zal dit najaar plaatsvinden tijdens de ondernemersbeurs van 25 t/m 27 oktober.

Voldoende vrijwilligers is voorwaarde
Naast de toekomstige financiële ontwikkeling heeft de coöperatie ook nagedacht over de activiteiten die in de toekomst ondersteund blijven / gaan worden. Hierbij is meteen de kanttekening geplaatst dat dit afhankelijk is van de inzet van voldoende vrijwilligers. Als organisatie van vrijwilligers is het immers alleen mogelijk om een bepaald initiatief te starten als er voldoende mensen beschikbaar zijn om de schouders er onder te zetten. Voor de toekomst wordt hierbij gedacht aan een rol rond het realiseren van de warmte transitie en het ondersteunen van de opzet van een zorg coöperatie. Deze laatste is vooral nodig om in Nieuwleusen ook in de toekomst voldoende zorgvoorzieningen voor iedereen te hebben.

Als er gekeken wordt naar de toekomst blijven natuurlijk ook een aantal bestaande initiatieven doorlopen. De kringloopwinkel blijft open (maar zal zich aan moeten passen aan alle nieuwe regels). Binnenkort zal natuurboerderij de BalkInn haar deuren openen. Er wordt hard doorgewerkt aan het vergroenen van Nieuwleusen. Ook de taxidienst Haaloe Brengoe blijft rijden en de sociale moestuin blijft aardappelen en groente verbouwen voor de Voedselbank.