Net als in voorgaande jaren stelt de bewonerscoöperatie Nieuwleusen Synergie verenigingen, stichtingen en maatschappelijke instellingen weer in staat om een cheque van duizend euro in de wacht te slepen. Dit bedrag moet dan worden besteed aan een sociaal-maatschappelijke doelstelling, een project dat de plaatselijke organisaties zelf kunnen aandragen. Ze hebben daar tot 1 oktober de tijd voor.

De uitreiking van deze cheques is een jaarlijkse actie van Nieuwleusen Synergie. Hiervoor wordt geput uit het Synergiefonds, een pot met geld die Nieuwleusen Synergie uit de opbrengsten van haar activiteiten, zoals de twee windmolens reserveert voor haar eigenlijke doelstelling: bijdragen aan een leefbaar en duurzaam Nieuwleusen.

Nieuwleusen Synergie werd ruim tien jaar geleden opgericht als bewonersinitiatief. In de afgelopen jaren zijn diverse uiteenlopende activiteiten op touw gezet, zoals de kringloopwinkel Deuroe Veuroe, de vervoersservice Haaloe Brengoe (een soort taxidienst voor en door inwoners), de sociale moestuin en de werkgroep Vergroening.

Het windmolenproject ‘Veur de wind’ is tot dusver het grootste project dat de door vrijwilligers gerunde coöperatie is opgepakt. De twee windturbines aan de Meentjesweg en de Ebbenweg zijn de belangrijkste bron van inkomsten van Nieuwleusen Synergie. Met enige regelmaat worden uit het Synergiefonds bijdragen geschonken aan maatschappelijke initiatieven die passen bij de doelstellingen van de coöperatie. De jaarlijkse cheque-actie past hierin.

Hoe werkt het?
Aanvragen moeten in elk geval afkomstig zijn van een lokale organisatie, voor een project dat de leefbaarheid van Nieuwleusen, de duurzaamheid of het algemeen welzijn van (een deel van) de gemeenschap bevordert. Het project moet een algemeen (en geen politiek of religieus) karakter hebben. De afgelopen jaren zijn de cheques gegeven aan initiatieven op sociaal terrein, maar ook aan projecten op het gebied van sport en cultuur.

Nieuwleusen Synergie roept clubs op om hun aanvraag vóór 1 oktober 2023 in te dienen via het formulier op de webpagina www.nieuwleusensynergie.nl/synergiefonds. Hier staan ook de voorwaarden op om mee te kunnen doen nader omschreven. Een jury, bestaande uit de leden van Nieuwleusen Synergie Beheer, zal de inzendingen beoordelen. De tien winnende initiatieven krijgen hun cheque uitgereikt op vrijdag 27 oktober, tijdens de beurs van Ondernemend Nieuwleusen in De Spil.