De twee windmolens van Veurdewind, het energiebedrijf van Nieuwleusen Synergie hebben het afgelopen jaar een uitstekend resultaat opgeleverd. Hoewel de opgeleverde energie nog wat is tegengevallen is er wel een zeer goed financieel resultaat behaald. De omzet heeft de geraamde omzet van 1,4 miljoen euro ver overschreden. Initiatieven in het dorp kunnen hierdoor financieel worden gesteund.

De hoeveelheid energie die opgewekt is viel wat tegen als gevolg van regelmatige stilstand die nodig was om storingen te verhelpen. De prijs per KWH was echter aanzienlijk hoger dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Voorzitter Rob Vogelzang van Nieuwleusen Synergie legt uit dat de enorm hoge prijzen die afgelopen jaar betaald werden voor energie er ook toe geleid hebben dat de stroom die door de windmolens werd opgewekt tegen een veel hogere prijs kon worden verkocht.

Meerdere verplichtingen
“De hoge inkomsten betekenen nog niet dat we alle geld nu ook uit kunnen geven”, vervolgt Rob. “We hebben verplichtingen richting de bank dat we, naast de rente en aflossing die we natuurlijk moeten betalen, reserves aan moeten leggen voor toekomstige tegenvallers. Ook zijn we verplicht om al een bedrag te reserveren, zodat er t.z.t. voldoende middelen zijn om de molens weer af te breken. Hoewel dit nog minstens 20 jaar zal duren moeten we toch al aan deze verplichting voldoen.”

Vergoeding voor omwonenden
De omwonenden van de windmolens ontvangen een vergoeding. Hierover zijn afspraken gemaakt met daarin een vaste vergoeding per jaar. Ook is afgesproken dat er na verloop van tijd een evaluatie  plaatsvindt of het bedrag wellicht naar boven kan worden bijgesteld. “De uitzonderlijke winst over het afgelopen jaar zal niet direct leiden tot een aanpassing van de vergoeding, maar zal wel meegewogen worden in de evaluatie die we over 2 jaar gaan doen”, aldus de voorzitter van Nieuwleusen Synergie.

Financiële ondersteuning voor initiatieven in het dorp
Alle opbrengsten die over blijven na betaling aan omwonenden, het betalen van belastingen, het aflossen van de leningen aan bank en particuliere investeerders en na de verplichte reserveringen zal worden gestort in het Synergiefonds. Dit fonds komt volledig ten goede van de gemeenschap in Nieuwleusen. Zo zijn er het afgelopen jaar significante bedragen geschonken aan de actie “Dalfsen geeft warmte” (€ 10.000), aan de Natuurboerderij Balk-Inn (Є 100.000) en aan het binnenkort te openen Grammofoonmuseum (Є 41.000). Ook zal er deze zomer weer een actie worden gehouden waarbij alle verenigingen, stichtingen en goede doelen in Nieuwleusen zich kunnen melden om kans te maken op een cheque van € 1.000. Opnieuw zullen er 10 van deze cheques worden uitgereikt.