Werkgroep VoedselbosNieuwleusen heeft een akkoord van de gemeente Dalfsen ontvangen over het aanleggen van een voedselbos in Nieuwleusen op een locatie aan de Bouwhuisweg (perceel tussen Bouwhuisweg 10 en 12).  We willen de direct omwonenden en verdere inwoners van Nieuwleusen vroegtijdig betrekken en informeren om uiteindelijk gezamenlijk tot een geslaagd project voor alle inwoners van Nieuwleusen te komen. Dhr. Dijkman, regisseur groen van de gemeente Dalfsen, Mevr. Derksen, Landschaps- en voedselbosontwerper en de werkgroep VoedselbosNieuwleusen zullen belangstellenden deze avond informeren en vragen beantwoorden.

De informatieavond is op dinsdag 23 mei van 20-21.30 uur. Locatie; Molen Massier (gebouw ‘de peerdestal’), Westeinde 39, 7722 XC. Aanmelden voor deze avond graag via; voedselbosnieuwleusen@gmail.com