De werkgroep vergroenen van Nieuwleusen Synergie vraagt aandacht voor initiatieven voor meer biodiversiteit. Het beleidsplan ‘biodiversiteit in het groene landschap’ stond tijdens de raadsvergadering van 27 maart jl. op de agenda. Nieuwleusen Synergie is teleurgesteld dat de gemeente goede initiatieven vanuit de samenleving niet omarmt (Afb. Freepik.com)

In onderstaande tekst worden college en gemeenteraad opgeroepen beter te luisteren en groene ambities van inwoners uit de kernen meer te waarderen.

Vanavond bent u bijeengekomen om onder andere het beleidsplan “Biodiversiteit in het groene landschap” vast te stellen. Een mooi plan, maar met kanttekeningen. Biodiversiteit is een onderwerp dat veel aandacht vraagt van ons állemaal: gemeente, ondernemers en inwoners. De gemeente kan dit niet alleen.

Als de gemeente belang hecht aan biodiversiteit, waarom omarmt zij de goede initiatieven vanuit de samenleving dan niet? Waarom nodigt zij de inwoners niet uit, om in natuur en landschap te investeren? Waarom helpt zij de mensen niet zoals gemeenten die dat wel doen? Waarom laat zij dan nul ambitie zien op dit vlak? Juist een gemeente die belang schijnt te hechten aan participatie, die een participatie leidraad heeft, die participatiebeleid heeft, en een die participatieraad op het sociale domein heeft, zou ook op het gebied van groen, natuur en biodiversiteit toch meer moeten doen met de ideeën vanuit de samenleving. Nu recent de Eerste Kamer ook nog eens de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft bekrachtigd, wordt het belang van initiatieven vanuit de samenleving door het werken met toelatingsplanologie alleen nog maar groter.

Maar dit alles kan alleen als de raad het college daarin opdracht geeft. Zo niet, dan zal de gemeente interessante kansen missen en negeert het oprechte signalen uit de samenleving. Ik roep u daarom op om deze signalen serieus te nemen. Voor nu, maar vooral ook voor later. Alleen dan zal er, integraal en met voldoende en brede participatie vanuit de samenleving, naar een biodiverse en natuurrijke toekomst kunnen worden toegewerkt in onze gemeente. Voor uw kinderen en uw kleinkinderen, voor mijn generatie, en alle die na mij mogen komen. Dank u wel.

Inspreker Bart van de Ven.