Tijdens het open huis, dat het Grammofoonmuseum op zaterdag 25 maart organiseerde, werd de bijdrage van Nieuwleusen Synergie officieel overgedragen. Het was een officieel moment tijdens het open huis, dat plaatsvond in wat binnen afzienbare tijd het nieuwe onderkomen van het Grammofoonmuseum wordt, namelijk het Olde Gemientehuus van Nieuwleusen.

 

De bewonerscoöperatie Nieuwleusen Synergie had enige tijd geleden al een mooi bedrag toegezegd waarmee de aanschaf van een personenlift voor het museum mogelijk werd. Want dat was – naast de kosten van de verbouwing en de verhuizing – het enige gat in de begroting van het museum dat nog gedicht diende te worden.

Het gebouw had weliswaar een goederenlift, maar die was ongeschikt voor het vervoer van personen naar de verdieping van het museum. Het Grammofoonmuseum wil straks na de opening voor iedereen toegankelijk zijn, en dus is een degelijke personenlift een ‘must’. Vanwege de kosten en uit praktische overwegingen moet deze geïnstalleerd worden tijdens de lopende verbouwing. De bewonerscoöperatie Nieuwleusen Synergie toonde zich bereid om het ontbrekende bedrag voor de aanschaf van de personenlift aan te vullen. De brede doelstelling van het Grammofoonmuseum – bijdragen aan het culturele leven en een impuls geven aan de toeristische aantrekkelijkheid van Nieuwleusen – was voor Nieuwleusen Synergie van doorslaggevende aard om een bijdrage te schenken uit het zogeheten Synergiefonds. Ook de algemene ledenvergadering van de coöperatie stemde in het met voorstel.

Zowel namens het Grammofoonmuseum als namens Nieuwleusen Synergie ondertekenden twee bestuursleden de schenkingsovereenkomst. Op de foto v.l.n.r. Martin Luinstra, Harry Kok (van Nieuwleusen Synergie), Gerard Oortwijn en Ingrid Bakker (namens het Grammofoonmuseum). De liftschacht is inmiddels gereed. De nieuwe personenlift wordt naar verwachting half april geleverd.

 Vele vrijwilligers

Het open huis van de Stichting Grammofoonmuseum was overigens een succes. Veel mensen kwamen langs om de resultaten van de nog altijd voortgaande  verbouwing te zien. Er waren veel lovende woorden voor het vele werk dat de afgelopen maanden door vrijwilligers is verzet. Binnen het pand zijn muren doorgebroken om nieuwe expositieruimten te creëren. Die krijgen eens te meer gestalte nu de vitrinebouwers ook de vitrines hebben gemaakt en geïnstalleerd. De trouwzaal is onveranderd gebleven, en dat is ook een uitgangspunt van de stichting, en tevens een voorwaarde van de gemeente Dalfsen om het gebouw – een gemeentelijk monument – beschikbaar te stellen aan de stichting. Want ook zaterdag bleek dat veel Nieuwleusenaren goede herinneringen hebben aan het gebouw en de raads- en trouwzaal. Velen hebben er hun huwelijk laten sluiten.

Verhuizing

De open dag leidde tot enkele aanmeldingen van zowel nieuwe vrijwilligers als nieuwe sponsors en donateurs. De aannemers in het gebouw zijn nu grotendeels klaar, waarna een groep vrijwilligers de verdere invulling voor zijn rekening zal nemen. Daarna vindt de daadwerkelijke verhuizing van het huidige Grammofoonmuseum aan de Smeule 3 plaats. Alle bijzondere objecten uit het museum, in bijna vijftig jaar tijd verzameld door initiatiefnemer Jelle Bos, worden dan overgebracht naar het nieuwe onderkomen. De verwachting is dat het gebouw eind juni, begin juli kan worden opgeleverd. Het museum gaat dan informeel open, met vaste openingstijden, en de zomer wordt gebruikt om proef te draaiden. De officiële opening volgt dan naar verwachting in de tweede helft van september.