De Coöperatie Nieuwleusen Synergie bestaat 10 jaar. Goede reden voor een feestje op 10 september in De Spil, samen met de opening van het nieuwe seizoen van het Kulturhus. Nieuwleusen Synergie laat ’s middags graag zien wat er de afgelopen jaren is bereikt. Er staan kraampjes van de werkgroepen en er worden interessante presentaties gegeven over actuele projecten. En voor de tweede keer is de uitreiking van 10 cheques (à € 1.000) van het Synergiefonds. Dit is mogelijk door opbrengsten van de twee windmolens van Nieuwleusen Synergie.

Voorzitter van de coöperatie, Rob Vogelzang was vanaf de oprichting in 2012 betrokken. Hij zegt desgevraagd dat hij blij is dat de coöperatie na 10 jaar vitaal is en dat er in de afgelopen jaren veel is bereikt. “Met de bereikte resultaten kan de coöperatie in de toekomst het nodige bijdragen aan de ontwikkeling van Nieuwleusen. We proberen duurzaamheid en leefbaarheid van ons dorp te stimuleren. Dat doen we met uiteenlopende activiteiten. We zijn met een grote groep vrijwilligers gestart, er is natuurlijk verloop geweest en tientallen nieuwe vrijwilligers meldden zich. Fijn dat zij zich inzetten voor de inwoners van Nieuwleusen. Zonder vrijwilligers geen coöperatie”.

Nieuwleusen Synergie is actief met windenergie, vergroening, sociale tuinen, vervoersservice, kringloop activiteiten, duurzaamheid, Nieuwleusenaren onderling verbinden, natuureducatie via Balkinn en samenwerking met de gemeente t.b.v. energietransitie.