Een groep van 25 personen heeft afgelopen week onder leiding van Arnold Lassche gezien waar valken, steenuilen en sperwers hun eieren uitbroeden en hun jongen groot brengen.
Arnold doet al ruim 20 jaar onderzoek naar de roofvogels rond Nieuwleusen, maar ook bij Staphorst, IJhorst en Rouveen. Hij weet daar aanstekelijk over te vertellen Elke vogelsoort heeft zijn eigen karakter, leefgebied en voedselbehoefte. Het zijn rovers en dus sneuvelen er vele muizen en ook kleine vogeltjes, maar ook kevers en wormen.
Tijdens de fietstocht zijn vijf jonge valken en drie steenuilen geringd. De vogels vinden dat niet erg hinderlijk. De ervaring leert dat er geen blijvende verstoringen optreden.

De deelnemers aan de excursie hebben goed kunnen zien hoe het ringen wordt uitgevoerd en op elke vraag kwam een antwoord. Bij de afsluiting bleek iedereen bijzonder te hebben genoten. Deze excursie vond plaats op initiatief van de Werkgroep Vergroenen van Nieuwleusen Synergie. De bedoeling is in de toekomst vaker natuur-excursies te organiseren.