Voedselbank wil meer bekendheid

Voedselbank wil meer bekendheid

Meer gezinnen kunnen gebruik maken van de voedselbank

”De toegankelijkheid van de voedselbank Nieuwleusen –Dalfsen willen we verbeteren . Op dit moment maken in Nieuwleusen 29 gezinnen gebruik van de voedselbank en in Dalfsen 11. De gezinnen kunnen uit een of meerdere personen bestaan”. Dit stelt Gemma Kok voorzitter van de voedselbank. Ze heeft echter de overtuiging dat er in de gemeente Dalfsen meer gezinnen zijn die  gebruik kunnen maken van de voedselbank. De voedselbank is een uitgiftepunt van Zwolle. “We krijgen de pakketten van Zwolle en vullen die aan met de producten die we zelf krijgen. Als voorbeeld noemt ze het brood van de plaatselijke bakkers en de groenten van de sociale moestuin van Nieuwleusen Synergie. Er zijn vier verschillende pakketten afhankelijk van het aantal personen in een gezin. In het verleden moesten de gebruikers de pakketten uit Zwolle halen, maar dat is nu verbeterd. Er zijn uitgiftepunten in Nieuwleusen  en Dalfsen. De pakketten worden  door vrijwilligers met een busje uit Zwolle opgehaald.  Om de activiteiten van  de voedselbank te kunnen uitvoeren zijn in de gemeente naast de acht bestuursleden , een groep vrijwilligers en chauffeurs iedere week actief.

Het aantal deelnemers in Dalfsen is  lager . Gemma Kok denkt dat dit mede wordt veroorzaakt doordat de kerken in Dalfsen actief zijn als het gaat  om armoede bestrijding. Er worden daar maandelijks pakketten gemaakt die kunnen worden opgehaald of indien nodig bij de mensen thuis bezorgd.  “Wie van de plaatselijke voedselbank gebruik maakt, krijgt echter vaker en meer producten,” stelt ze. Ook denkt Kok dat in het algemeen schaamte en onbekendheid redenen zijn dat de burgers geen beroep doen op de voedselbanken. Aan het onbekend zijn van de voedselbank werkt het bestuur hard . De website wordt klantvriendelijker gemaakt. Verder  is de normering om gebruik te maken van de voedselbank soepeler geworden.

De meeste deelnemers komen via een bewindvoerder in contact met de voedselbank;  een gering aantal via de gemeente. Wie gebruik wil maken van de voorziening voedselbank moet zich via de website aanmelden . Dit moet altijd samen met een bewindvoerder dit kan een kennis , vriend of een familielid zijn. Alle inkomsten en uitgaven leiden tot een besteedbaar inkomen. De resultaten  worden door een vrijwilliger  – de intaker-  beoordeeld en deze bepaalt   of de burger in aanmerking komt voor deelname.

Om goed te kunnen functioneren heeft de voedselbank naast producten, vrijwilligers ook financiën nodig. Gelukkig krijgen we  veel giften stelt Gemma  Kok. Op dit moment zijn we op zoek voor een  nieuw uitgiftepunt in Dalfsen de kans is  groot dat we voor een dergelijk ruimte huur moeten betalen.  In Nieuwleusen is het punt gratis beschikbaar gesteld. Ook voor het busje waarmee we  de pakketten halen, moeten we betalen.  Voor de relatie met Zwolle betaalt de plaatselijke voedselbank mee in de Zwolse kosten voor bijvoorbeeld huisvesting en opslag. Kok :”Soms kopen we ook producten in – die we niet hebben – maar dan moet er wel geld voor zijn.

Het  bestuur  wil meer bekendheid geven aan het reilen en zeilen van de voedselbank . De producten zijn er . We werken aan het verbeteren van onze website,  staan op beurzen en laten ons zien in de plaatselijk supermarkten en op de Facebook pagina. Verder  verwijst Kok naar het  samen doen loket van de gemeente. Alle burgers die in contact komen met de sociale dienst krijgen jaarlijks een brief  waar voor de doelgroep alle regelingen  van het armoede beleid instaan.

 

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.