2 grote windmolens voor Nieuwleusen

Gemeente steunt plan van Nieuwleusen Synergie voor twee grotere windmolens

De gemeente Dalfsen en de coöperatie Nieuwleusen Synergie hebben afspraken vastgelegd over de plaatsing en de exploitatie van twee windturbines in het gebied ten noordoosten van de bestaande windturbines tussen de Meentjesweg en de Ebbenweg. De afspraken zijn vastgelegd in een ontwikkelingsovereenkomst, die maandag door beide partijen werd ondertekend.

De plannen om Nieuwleusen Synergie om zelf windturbines te gaan exploiteren, gaan terug tot 2012. De gemeenteraad hechtte begin 2013 haar goedkeuring aan dat voornemen, maar het duurde lang voordat er een definitief plan lag. De afgelopen jaren zijn besteed aan onderzoeken en overleg, met name met de bewoners uit de omgeving. Met de ondertekening van de overeenkomst verlenen burgemeester en wethouders van Dalfsen hun medewerking aan het huidige plan. Hiermee gaan ook de gebruikelijke procedures van start, zoals de ter inzagelegging van het plan en de mogelijkheid voor inwoners om hierop te reageren.
De beoogde twee windturbines in het plangebied krijgen maximaal een ashoogte van 134 meter en een rotordiameter van 141 meter. Als de wiek op het hoogste punt staat ,is de hoogte ongeveer 200 meter. Deze windturbines worden dus hoger dan de bestaande acht turbines. De twee nieuwe windturbines leveren veel meer energie dan de bestaande kleinere turbines, terwijl de effecten op de omgeving relatief gezien geringer zijn. De twee windturbines gaan ongeveer de energie opwekken die 9000 huishoudens per jaar verbruiken.

Overeenkomst
Burgemeester Han Noten en Nieuwleusen Synergie-voorzitter Martin Luinstra (foto) plaatsten hun handtekening onder de ontwikkelovereenkomst. Een van de afspraken die erin zijn opgenomen is het uitgangspunt dat de omgeving mee moet gaan delen in de opbrengst van de windturbines en verder dat de winst terug moet vloeien in de coöperatie Nieuwleusen Synergie, die het mag inzetten voor haar andere doelen. Ook moet in de omgeving geïnvesteerd worden in ruimtelijke kwaliteit. Uitgangspunt voor deze investeringen zijn ideeën die vanuit de omgeving zijn aangegeven tijdens meedenkbijeenkomsten eerder dit jaar.
De gemeente heeft nu het ontwerp-bestemmingsplan, het ontwerp van de omgevingsvergunning en de bijbehorende milieueffectrapportage ter inzage gelegd. Tot en met 27 december 2017 kunnen ze bekeken worden bij de receptie van het gemeentehuis in Dalfsen en bij het gemeentelijk steunpunt in Nieuwleusen. Ook via de website www.dalfsen.nl. en www.ruimtelijkeplannen.nl kunnen de stukken bekeken worden. Op donderdag 23 november is er van 19.00 tot 21.30 uur een inloopbijeenkomst in CBS De Meele, Meeleweg 120 in Nieuwleusen. Binnen de termijn kan iedereen een zienswijze over het plan indienen bij de gemeente. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over het bestemmingsplan.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.