Cheques van Nieuwleusen Synergie voor tien verenigingen en goede doelen

Nieuwleusen Synergie heeft zaterdag 10 september tien cheques van elk duizend euro uitgereikt aan lokale verenigingen en goede doelen die zich hiervoor hadden gemeld. De uitreiking vond plaats in De Spil tijdens het feestje dat de coöperatie had georganiseerd vanwege het 10-jarig bestaan.

Winnaars
De belangstelling voor de cheques was met 24 inzendingen dusdanig dat er een selectie moest worden gemaakt. Deze is gemaakt door leden van de coöperatie. Hierbij is vooral gekeken in hoeverre de inschrijvingen aansluiten bij de doelstellingen van duurzaamheidscoöperatie Nieuwleusen Synergie. Belangrijk criterium is dat het geld wordt ingezet voor de leefbaarheid, duurzaamheid of het algemeen welzijn van de gemeenschap. Aanvragers die recent een bijdrage van Nieuwleusen Synergie hadden ontvangen, vielen sowieso af.

De tien winnaars zijn Tennisvereniging Nieuwleusen (aanleg Led verlichting), Stichting MGVGN (Motorrijders Gaan Voor Gehandicapten Nieuwleusen), TAVENO (gezelligheid voor mensen met/zonder beperking), Union Sportvereniging (aanleg Led verlichting), Zonnebloem (afdeling Nieuwleusen), Verhalencafé (interessante sprekers vertellen hun verhaal), Tweemaster (speeltoestellen en speelplein voor algemeen gebruik), Stichting Muziek in de tuin Dalfsen (noaberschap door muziek in tuinen), Korfbal vereniging de Ommerdieck (promotie van de sport + behouden diversiteit in sport) en Gymnastiek Vereniging Nieuwleusen (aanschaf van middelen om de turnsport te kunnen blijven beoefenen). Van alle tien winnaars waren vertegenwoordigers aanwezig om de cheques in ontvangst te nemen. De cheques werden uitgereikt door Rieks Voslamber namens het Fondscomité van Nieuwleusen Synergie.

Synergiefonds
Nieuwleusen Synergie bekostigt de cheques met geld uit het zogenaamde Synergiefonds. De opbrengsten van het windproject ‘veur de wind’ zijn voor het fonds de belangrijkste inkomstenbron. Maar ook inkomsten van de kringloopwinkel Deuroe Veuroe leveren een bijdrage waardoor het uitreiken van cheques mogelijk is.
De activiteiten van Nieuwleusen Synergie worden gerealiseerd door vrijwilligers. Hierdoor lukt het om de opbrengsten te verkrijgen die beschikbaar gesteld worden aan de gemeenschap in Nieuwleusen.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Cheques van Nieuwleusen Synergie voor tien verenigingen en goede doelen

Nieuwleusen Synergie bestaat 10 jaar

De Coöperatie Nieuwleusen Synergie bestaat 10 jaar. Goede reden voor een feestje op 10 september in De Spil, samen met de opening van het nieuwe seizoen van het Kulturhus. Nieuwleusen Synergie laat ’s middags graag zien wat er de afgelopen jaren is bereikt. Er staan kraampjes van de werkgroepen en er worden interessante presentaties gegeven over actuele projecten. En voor de tweede keer is de uitreiking van 10 cheques (à € 1.000) van het Synergiefonds. Dit is mogelijk door opbrengsten van de twee windmolens van Nieuwleusen Synergie.

Voorzitter van de coöperatie, Rob Vogelzang was vanaf de oprichting in 2012 betrokken. Hij zegt desgevraagd dat hij blij is dat de coöperatie na 10 jaar vitaal is en dat er in de afgelopen jaren veel is bereikt. “Met de bereikte resultaten kan de coöperatie in de toekomst het nodige bijdragen aan de ontwikkeling van Nieuwleusen. We proberen duurzaamheid en leefbaarheid van ons dorp te stimuleren. Dat doen we met uiteenlopende activiteiten. We zijn met een grote groep vrijwilligers gestart, er is natuurlijk verloop geweest en tientallen nieuwe vrijwilligers meldden zich. Fijn dat zij zich inzetten voor de inwoners van Nieuwleusen. Zonder vrijwilligers geen coöperatie”.

Nieuwleusen Synergie is actief met windenergie, vergroening, sociale tuinen, vervoersservice, kringloop activiteiten, duurzaamheid, Nieuwleusenaren onderling verbinden, natuureducatie via Balkinn en samenwerking met de gemeente t.b.v. energietransitie.

Programma 10 september in De Spil

13:00 uur Start kraampjesmarkt en plantenruilmarkt
13:30 uur Film over Nieuwleusen Synergie, gemaakt door Vechtdal TV
14:00 uur Presentatie over de Natuurboerderij; een indrukwekkend project
14:30 uur Presentatie “Groen in de tuin” met deskundig advies en leuke weetjes
15:00 uur Bekendmaking winnaars kleurplatenactie
15:15 uur Presentatie windmolenproject “Veur de Wind”
Vertoning van 2 films over de bouw, gemaakt door Vechtdal TV
Onthulling van het scherm waarop de opbrengsten van de molens zichtbaar zijn
16:00 uur Uitreiking 10 cheques voor leefbaarheid, duurzaamheid of algemeen welzijn van ons dorp
Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwleusen Synergie bestaat 10 jaar

Roofvogels geringd in Nieuwleusen

Een groep van 25 personen heeft afgelopen week onder leiding van Arnold Lassche gezien waar valken, steenuilen en sperwers hun eieren uitbroeden en hun jongen groot brengen.
Arnold doet al ruim 20 jaar onderzoek naar de roofvogels rond Nieuwleusen, maar ook bij Staphorst, IJhorst en Rouveen. Hij weet daar aanstekelijk over te vertellen. Elke vogelsoort heeft zijn eigen karakter, leefgebied en voedselbehoefte. Het zijn rovers en dus sneuvelen er vele muizen en ook kleine vogeltjes, maar ook kevers en wormen.
Tijdens de fietstocht zijn vijf jonge valken en drie steenuilen geringd. De vogels vinden dat niet erg hinderlijk. De ervaring leert dat er geen blijvende verstoringen optreden.

De deelnemers aan de excursie hebben goed kunnen zien hoe het ringen wordt uitgevoerd en op elke vraag kwam een antwoord. Bij de afsluiting bleek iedereen bijzonder te hebben genoten. Deze excursie vond plaats op initiatief van de Werkgroep Vergroenen van Nieuwleusen Synergie. De bedoeling is in de toekomst vaker natuur-excursies te organiseren.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Roofvogels geringd in Nieuwleusen

Bladwissel voor één van de twee windturbines van Nieuwleusen Synergie

Zoals iedereen in Nieuwleusen al lang heeft gezien staat één van de twee windturbines niet te draaien. Erg vervelend, want niet alleen is het opwekken van groene energie belangrijk ter voorkoming van klimaatverandering, ook kan extra windenergie ertoe bijdragen dat we onze energiekosten binnen de perken houden.
De betreffende windturbine functioneerde niet naar behoren. Na uitgebreid onderzoek werd vastgesteld dat één van de rotorbladen een aanpassing nodig heeft en daarom werd de turbine stilgezet. De andere turbine draait gelukkig al vanaf de overname naar volle tevredenheid. Deze heeft inmiddels in haar eentje in een half jaar tijd voldoende groene stroom opgewekt om circa 2.900 huishoudens een jaar van stroom te voorzien. Bij de groene energieproductie van beide turbines wordt uitgegaan van een productie voor circa 8.000 huishoudens gemiddeld op jaarbasis.

Voor Nieuwleusen Synergie is het natuurlijk erg vervelend dat één windturbine niet draait. Financieel heeft de stilstand gelukkig nauwelijks gevolgen omdat er sprake is van garantiewerk. De inwoners van de gemeente Dalfsen en directe omgeving die geïnvesteerd hebben in de molen ontvangen gewoon hun rente en aflossing en onlangs hebben de omwonenden hun eerste vergoeding ontvangen.

Inmiddels is bekend dat het nieuwe rotorblad hoogst waarschijnlijk in de nacht van maandag 28 op dinsdag 29 maart vanaf de haven in Moerdijk naar Nieuwleusen komt. Bij de molen is inmiddels gestart met de opbouw van dezelfde hijskraan (van 150 meter hoog) die al voor de bouw werd gebruikt. Bij goed weer zal het te vervangen rotorblad op dinsdag 23 maart worden gedemonteerd. Net als destijds bij de bouw van de turbines biedt dit weer een spectaculaire aanblik waar naar verwachting veel inwoners van Nieuwleusen een kijkje komen nemen. Het gedemonteerde blad blijft tot maandag 28 maart op de locatie, waarna het naar het naar de overlaadlocatie wordt vervoerd voor verder transport. Als alles verder naar plan verloopt wordt het nieuwe blad op 29 of 30 maart gemonteerd.

Tijdens de hijswerkzaamheden op 23, 29 en 30 maart zal de Meentjesweg gedeeltelijk worden afgesloten. Dat geldt voor het gedeelte vanaf de Stadhoek tot aan de Korenweg. Rondom de kraan geldt een veiligheidsbereik van minimaal 200 meter. De werkzaamheden zijn nog afhankelijk van de weersomstandigheden, bij te veel wind zal er niet gewerkt kunnen worden. De huidige weersverwachting is echter positief.

Het transport van het rotorblad zal anders dan de vorige keer gebeuren. Om aanpassingen van wegen en rotondes te voorkomen zal voor het transport tussen de N 377 en de locatie gebruik worden gemaakt van een zogenaamde “blade lifter”. Deze wordt ook in de bergen of op andere moeilijk toegankelijke locaties gebruikt. Dat is een zelfrijdend platform waarop het rotorblad vast is gemonteerd en waarbij dit in elke richting kan worden gedraaid. Dit maakt het gebruik van een veel kortere route mogelijk die zo weinig mogelijk verkeershinder veroorzaakt.

Het rotorblad dat verwijderd wordt zal op dezelfde manier als het nieuwe blad terug naar de N 377 worden gebracht. Vooraf wordt dit rotorblad aan een uitgebreid onderzoek onderworpen en bepaald of en hoe dit blad hergebruikt kan worden. Vanaf de N377 zal het rotorblad per vrachtwagen worden getransporteerd naar een locatie waar een eventuele reparatie kan worden uitgevoerd.

De verwachting is dat het nieuwe rotorblad er voor gaat zorgen dat de turbine aan de Meentjesweg binnen enkele dagen na de montage weer volop productief is. Daarmee wordt er weer een bijdrage geleverd aan de energietransitie en aan het verminderen van de afhankelijkheid van Russisch gas.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Bladwissel voor één van de twee windturbines van Nieuwleusen Synergie

Nieuwleusen Synergie maakt werk van warmtetransitie

Nieuwleusen Synergie maakt werk van warmtetransitie

Samen met de Dorpen van Morgen heeft de bewonerscoöperatie Nieuwleusen Synergie een bewustwordingscampagne opgezet waarmee inwoners werk kunnen maken van de warmtetransitie, energiebesparing en een beter milieu.

Het eerste initiatief hiertoe is momenteel in volle gang. Het betreft de actie ‘Check je warmtelek’, waarmee inwoners met een warmtebeeldcamera kunnen laten vaststellen hoe goed hun woning geïsoleerd is. Vrijwilligers van Nieuwleusen Synergie en de andere duurzame dorpen in de gemeente Dalfsen helpen inwoners bij het beoordelen waar warmtelekken zich bevinden in verschillende soorten woningen. Dat gebeurt door het maken van warmtebeelden. De werkgroep Wonen, een onderdeel van Nieuwleusen Synergie, heeft hiervoor inmiddels de nodige kennis opgedaan, die ze middels een werkgroep deelt. Het gaat dan onder meer over energieverbruik en installatie, isolatie en ventilatie – allemaal factoren die bijdragen aan een gezond en aangenaam binnenklimaat.

De actie ‘Check je warmtelek’ wordt momenteel in alle kernen van de gemeente Dalfsen uitgevoerd door vrijwilligers van de respectievelijke Duurzame Dorpen. In Nieuwleusen meldden zich vorige maand ruim vijftig inwoners, die hun woning dezer dagen laten doormeten op het gebied van isolatie en warmtelekken. Het heeft zelfs vrijwilligers opgeleverd. Een vijftal vrijwilligers gaat deze en volgende week ’s morgens op afspraak langs bij Nieuwleusenaren die zo’n check hebben aangevraagd. Naar verwachting zijn eind volgende week alle checks in Nieuwleusen uitgevoerd.
“De meting met de warmtebeeldcamera is alleen effectief als er 15 tot 20 graden verschil zit tussen de binnen- en buitentemperatuur”, legt coördinator Alex Brinkman uit. “Dat betekent dat je zo’n check eigenlijk vooral in de winter kunt uitvoeren, en dan vroeg in de ochtends bij bewolkt weer, omdat je dan de eventuele lekken het duidelijkst ziet.”

Warmtetransitie
Het initiatief past in de Warmtetransitie, die als gevolg van het nationale Klimaatakkoord in gang is gezet. Het uiteindelijke uitgangspunt is dat woningen zoveel mogelijk van het aardgas af gaan. Nieuwe woningen worden standaard al gasloos gebouwd.
De komende tijd willen de Dorpen van Morgen inzetten op meer acties om woningen te verduurzamen. “We willen inwoners graag verder helpen om hun energie- en gasverbruik te beperken, en wellicht zelfs helemaal gasloos te gaan wonen”, zegt Alex Brinkman. “We adviseren u graag met gerichte adviezen over bijvoorbeeld een betere isolatie. Want isolatie is de eerste stap om uw energie- en gasverbruik terug te dringen. Daarna kun je gaan nadenken over andere energiebesparende maatregelen, zoals de aanschaf van infrarood bij-verwarming of de overstap op een geheel of hybride warmtepompsysteem.”

Vrijwilligers gezocht
In voorgaande jaren organiseerden de vrijwilligers al informatieavonden met een professioneel isolatiebedrijf. Omdat dat vanwege corona momenteel nog lastig is – maar hopelijk wordt het later dit jaar wél mogelijk – kunnen belangstellenden zich via een lidmaatschap bij Nieuwleusen Synergie aansluiten bij de werkgroep. Via deze dorpscoöperatie kan men ook meer informatie krijgen over de warmtetransitie en maatregelen die je als bewoner zelf kunt nemen.
Wie hier in geïnteresseerd is kan zich aanmelden via info@nieuwleusensynergie.nl.

Meer informatie over de warmtebeeldcamera en de warmtetransitie staat ook www.nieuwleusensynergie.nl en op www.dorpenvanmorgen.nl.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwleusen Synergie maakt werk van warmtetransitie

Windmolens officieel overgedragen aan Nieuwleusen Synergie

Windmolens officieel overgedragen aan Nieuwleusen Synergie

Begin deze week vond de formele overdracht plaats van de twee windmolens van Nieuwleusen Synergie. Dat gebeurde tijdens een korte bijeenkomst bij de turbine aan de Meentjesweg, waar de verschillende partijen de overdracht bekrachtigden met hun handtekeningen. Hiermee is de bewonerscoöperatie Nieuwleusen Synergie officieel eigenaar geworden van de twee molens.

Voorzitter Rob Vogelzang plaatste namens Nieuwleusen Synergie zijn handtekening onder de diverse contracten. Peter Hol tekende namens Westenwind, het bedrijf waarmee vanaf het begin is samengewerkt aan de totstandkoming. Projectmanager Daniël Wolken tekende namens Enercon. De Nederlandse tak van dit Duitse bedrijf produceerde en leverde de windmolens. Met name dat laatste had eerder dit jaar nogal wat voeten in aarde, want het nachtelijke transport van de onderdelen, inclusief de ruim 80 meter lange vleugels, moest met speciale vrachtwagens plaatsvinden langs een route die hiervoor was ‘geprepareerd’. Windmatch, een onafhankelijke organisatie die initiatiefnemers bijstaat bij het realiseren van windenergieprojecten met duurzame rendementen, zorgde voor de kennis en begeleiding. Bene Perdok trad op als extern projectmanager.

Lokaal Energiebedrijf
Het windmolenproject Veur de wind is de afgelopen zes jaar ontwikkeld door de werkgroep Lokaal Energiebedrijf, een onderdeel van Nieuwleusen Synergie dat speciaal voor dit doel opgetuigd is. De windmolens zijn er in hun huidige vorm gekomen in overleg met de omwonenden en de gemeente Dalfsen. Het is een bijzonder project, omdat de onvermijdelijkheid van de plaatsing van nog eens twee windmolens door Nieuwleusen Synergie werd aangegrepen om de financiële opbrengsten ten goede te laten komen aan de omwonenden en de inwoners van het dorp Nieuwleusen.
Het gaat dan om de opbrengsten van de levering van stroom aan het netwerk. Deze opbrengsten worden met name besteed aan sociale en maatschappelijke initiatieven in de gemeente, die rechtstreeks bijdragen aan de leefbaarheid van Nieuwleusen. Ook nu al schenkt Nieuwleusen Synergie regelmatig bijdragen aan sociale en maatschappelijke initiatieven. De verwachting is dat deze schenkingen in aantal zullen toenemen en hoger zullen uitvallen naarmate de energie van de windmolens in de verdere toekomst meer gaat opleveren. Wel zijn de opbrengsten mede afhankelijk van hoe hard het waait en ook van de prijsontwikkeling van energie.

Groene stroom
De beide molens, waarvan onlangs de stroomproductie is gestart, zullen samen ongeveer 26.000.000 kWh per jaar gaan produceren. Dit is genoeg voor ongeveer 8000 huishoudens. De realisatie vergde in totaal ruim 12 miljoen euro. Dit bedrag werd deels bijeengebracht uit eigen vermogen van de coöperatie, een investering door Waterschap Drents Overijsselse Delta en een bankfinanciering. De begroting kwam rond door 450.000 euro op te halen bij inwoners, die straks kunnen meeprofiteren van de windturbines.
De groene stroom die de windmolens produceren, wordt geleverd aan Greenchoice. Meer informatie staat op de website www.veurdewind.nl. Op deze website staat ook een linkje naar de video ‘Veur de wind’. In deze video is prachtig in beeld gebracht hoe de molens zijn gebouwd. Meer informatie over de coöperatie is te vinden op www.nieuwleusensynergie.nl

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Windmolens officieel overgedragen aan Nieuwleusen Synergie

Video bouw windmolens

Video bouw windmolens

De bouw van de twee windmolens van Nieuwleusen Synergie is met prachtige beelden op video vastgelegd.
Kijk maar eens.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Video bouw windmolens

Goede opbrengst Nieuwleusense sociale tuin

Goede opbrengst Nieuwleusense sociale tuin

De vrijwilligers van de sociale tuin, een onderdeel van de Coöperatie Nieuwleusen Synergie, kunnen terugkijken op een geslaagd tuin jaar . De opbrengsten waren goed. Bij sommige groente producten en groenverschijnselen zoals onkruid speelde het weer een belangrijke rol. Soms was het iets te nat . Toch bleven de vrijwilligers de ongewenste bij verschijnselen goed de baas. Met uitzondering van de colorado kever die ook dit jaar weer rijkelijk aanwezig was op de aardappels. Veel steun heeft de vrijwilligers groep ontvangen van Henk Bunskoek van De Zonnehorst. Het bedrijf stelde veel planten soorten beschikbaar en bovendien gaf Henk nuttige adviezen . De groep heeft voor het volgende jaar weer een mooi budget ( 408,86 euro) gekregen door mee te doen aan de Club support van de Rabobank. De vrijwilligersgroep bestaat inmiddels uit 12 personen en enkele vrijwilligers die in de drukste periode helpen tijdens het oogstseizoen. Ieder dinsdag en donderdag is een ploeg actief inde tuin, waarbij de donderdag ploeg de oogstploeg is en de producten naar de voedselbank worden gebracht.

 

Opbrengsten 2021
Veel producten zijn naar de voedselbank gebracht , soms aangevuld met groenten beschikbaar gesteld door de tuinders van het volkstuinencomplex. Alles is medio november nog niet geoogst; de boerenkool staat nog te wachten op een nachtvorst, verder zijn prei en pastinaak ook nog aanwezig. Een overzicht van weg gebracht goederen: 48 kratten sla; 38 kratten andijvie; 4 kratten koolrabi; 1 ½ krat rabarber; 4 kratten paksoi; 14 kratten rode bieten; 2 kratten koriander; 33 bloemkolen;17 spitskolen;32 kratten wortels; 45 rode kolen; 132 witte kolen; 231 courgettes; 80 zakken aardappels, 10 kratten uien, 30 kratten bonen en tot nu toe 5 kratten prei, 5 kratten pastinaak en vier kratten boerenkool.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Goede opbrengst Nieuwleusense sociale tuin

Cheques van Nieuwleusen Synergie voor tien verenigingen en goede doelen

Cheques van Nieuwleusen Synergie voor tien verenigingen en goede doelen

Nieuwleusen Synergie heeft woensdag tien cheques van elk duizend euro uitgereikt aan lokale verenigingen en goede doelen die zich hiervoor hadden gemeld. De uitreiking was aanvankelijk gepland tijdens het feest van de overdracht van de twee windmolens, op 18 september Maar omdat het feest vanwege corona-maatregelen werd afgeblazen zijn de winnaars uitgenodigd in Kulturhus De Spil. Hier lieten ook leerlingen van het Agnietencollege zien wat zij met windenergie kunnen.

Winnaars
De belangstelling voor de cheques was dusdanig dat er een selectie moest worden gemaakt. Deze is gemaakt door leden van de coöperatie. Hierbij is vooral gekeken in hoeverre de inschrijvingen aansluiten bij de doelstellingen van Nieuwleusen Synergie om Nieuwleusen leefbaar te houden. Van alle tien winnaars waren vertegenwoordigers aanwezig. Zij vertegenwoordigden: Bijenhoudersvereniging, EHBO (afdeling Nieuwleusen), Historische vereniging Ni’jluusn van vrogger/Museum Palthehof, Stichting Hand in Hand, SV Nieuwleusen, Stichting Molen Massier, Fruit voor basisscholen (samenwerkende organisaties), Eetcafé in De Spil (samenwerkende organisaties), Belangenvereniging Nieuwleusen Buitengebied West (BNBW) en de Kerstmarkt (ondernemers-vereniging). Carin Holsappel, bestuurslid van de coöperatie, overhandigde de cheques.

Synergiefonds
Nieuwleusen Synergie bekostigt de cheques met geld uit het zogenaamde Synergiefonds. Dit fonds wordt gevuld met inkomsten uit diverse projecten en activiteiten van de coöperatie. Vooral de opbrengsten van het windproject ‘veur de wind’ zullen belangrijk worden voor het fonds. Maar ook in de afgelopen jaren kon het synergiefonds al worden gevuld, bijvoorbeeld door inkomsten van de kringloopwinkel Deuroe Veuroe.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Cheques van Nieuwleusen Synergie voor tien verenigingen en goede doelen

Windmolenfeest op 18 september gaat niet door

Windmolenfeest van Nieuwleusen Synergie op 18 september gaat niet door

Het bestuur van de bewonerscoöperatie Nieuwleusen Synergie heeft besloten om het feest dat werd voorbereid rond de overdracht van de twee windmolens te annuleren. De organisatie vindt dat de van kracht zijnde coronaregels teveel beperkingen met zich meebrengen om er een echt feest van te kunnen maken.

De werkgroep Communicatie van Nieuwleusen Synergie was al ver gevorderd met de organisatie van het feest, dat op zaterdag 18 september zou plaatsvinden in kulturhus De Spil. Het programma voorzag onder meer in een officiële overdracht van de twee gebouwde windturbines aan de coöperatie, en aansluitend een feestprogramma waaraan zou worden meegewerkt door lokale verenigingen, waarbij ook de bevolking welkom was.
“We waren optimistisch over de mogelijkheden, temeer daar er de laatste weken een verruiming van de coronamaatregelen in het verschiet lag”, aldus woordvoerder Rieks Voslamber. “Maar uiteindelijk zien we toch teveel drempels. Zo kunnen de geplande buitenactiviteiten rond De Spil niet doorgaan, omdat het niet mogelijk is om hiervoor een afgesloten terrein te realiseren. Ook is er vanwege de coronamaatregelen een maximum van 750 personen welkom in De Spil, wat alleen te controleren is door bezoekers zich vooraf te laten aanmelden. Bovendien zou iedere bezoeker via de corona-app moeten aantonen dat men gevaccineerd of recentelijk negatief getest is op corona. We vrezen dat vooral dat laatste mensen kan weerhouden. We willen van de overdracht echt een feest maken voor heel Nieuwleusen, en dat lijkt ons op deze manier niet mogelijk.”

Nieuwleusen Synergie wil het feest rond de overdracht nu verplaatsen naar een later tijdstip, vermoedelijk komend voorjaar. Wel komt de organisatie de belofte na die naar het lokale verenigingsleven is gedaan. Zo komt de geplande krant waarin lokale verenigingen gratis advertentieruimte krijgen, wel uit, zij het wellicht iets later en in een iets andere vorm (mogelijk als bijlage bij de Dalfser Marskramer). Ook de tien cheques van elk duizend euro, die de coöperatie in het vooruitzicht heeft gesteld voor lokale initiatieven die aansluiten bij de eigen doelstellingen, worden uitgereikt. Verenigingen en goede doelen die het geld in gaan zetten ten behoeve van de gemeenschap in Nieuwleusen kunnen zicht nog steeds aanmelden via de website van Nieuwleusen Synergie via de knop “Aanvraag bijdrage Synergiefonds”. Er wordt pas in een later stadium bepaald waar, wanneer en door wie de cheques worden uitgereikt. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze cheques tijdens het feest van 18 september zouden worden uitgereikt. Over de geplande wedstrijden op de scholen neemt de werkgroep later een besluit.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Windmolenfeest op 18 september gaat niet door