Wie zijn wij?

Coöperatie Nieuwleusen Synergie

Om de uitvoering van de plannen mogelijk te maken is in april 2012 coöperatie Nieuwleusen Synergie beheer U.A. opgericht. De coöperatie telt 41 leden. Per project is inmiddels een speciale taakgroep opgesteld die verantwoordelijk is voor de uitwerking en uitvoering van het project. Deze taakgroepen zijn vertegenwoordigd in de coöperatie.

De coöperatie gaat de komende jaren vol energie aan de slag en heeft als doel om in de loop der jaren steeds meer duurzame initiatieven op te kunnen zetten.

Dit draagt bij aan een vitaal een (sociaal) duurzaam dorp.