Nieuwsbrief 17 – december 2017

Eerste lustrum is gevierd, nieuwe stappen in de toekomst

Inleiding

Aan het eind van het jaar waarin we ons vijfjarig bestaan hebben gevierd is het tijd om te vertellen over onze toekomstplannen. Nieuwleusen Synergie heeft de afgelopen jaren veel weten te realiseren, maar er staat ons ook nog veel te doen.

In deze nieuwsbrief geven we een beeld van de actuele stand van zaken rond diverse projecten die nog niet zijn afgerond. Zoals de windmolens in de Tolhuislanden, een langdurig project dat in een nieuwe en beslissende fase is aanbeland. Verderop in deze nieuwsbrief leest u er meer over.

Bovendien willen we iedereen wat meer meenemen richting de toekomst: hoe gaan wij invulling geven aan onze doelstelling om Nieuwleusen leefbaar en duurzaam te maken en te houden. Een belangrijke stap is de openbare informatieavond op 7 maart aanstaande. Hier geven we tekst en uitleg over een nieuwe, laagdrempeliger opzet van het lidmaatschap. Op deze manier willen we meer inwoners bij Nieuwleusen Synergie betrekken.

 

Stand van zaken rond lopende projecten

 

Windmolens

De realisatie van nieuwe windmolens is in een volgende fase beland. Er is een wijziging van het bestemmingsplan ingediend op basis van het ontwikkelen van 2 nieuwe, hoge windmolens. Dit voorstel is ontwikkeld in samenspraak met de omwonenden. Zowel Nieuwleusen Synergie als de omwonenden zijn geen voorstander van het plaatsen van windmolens. We weten echter dat deze er onder druk van de overheid er hoe dan ook moeten gaan komen. Door dit als gemeenschap op te pakken, zorgen we er voor dat de baten niet naar commerciële partijen vloeien, maar naar omwonenden en de lokale gemeenschap.

 

Kringloopwinkel

De kringloopwinkel heeft een aantal veranderingen ondergaan. Na het vertrek van een aantal vaste krachten is het gelukt om met de inzet van een grote groep vrijwilligers de winkel draaiende te houden. Tijdens deze periode is er voor gekozen om de winkel nog maar 4 dagen per week open te houden. Door de geweldige inzet van iedereen die bij de kringloopwinkel betrokken is, heeft de omzet er niet onder te lijden gehad. In 4 dagen draaien we nu net zo veel omzet als in 5 dagen vorig jaar. Inmiddels is het ook gelukt om de organisatie weer rond te krijgen.

 

Glasvezel

Zoals eerder uitgelegd is het aanleggen van Glasvezel in het buitengebied geen project meer van Nieuwleusen Synergie. Wel hebben wij geholpen bij het verzamelen van voldoende deelname, de zogeheten vraagbundeling. De eerste schop is inmiddels de grond in, hoewel dit door de winterse omstandigheden wel met enige vertraging ging. De planning is dat iedereen in het buitengebied in 2018 wordt aangesloten.

Hoe we verder gaan in de kern van Nieuwleusen is nog onzeker. Niet uitgesloten is dat we dit in de toekomst weer op gaan pakken als er meer belangstelling is om deel te nemen.

 

Haaloe Brengoe

Het initiatief om mensen die bereid zijn tegen kostprijs een ritje te rijden te koppelen aan diegenen die behoefte hebben aan vervoer is inmiddels een stabiel onderdeel van onze activiteiten geworden. Er is een vaste groep gebruikers, maar wel is recent gebleken dat er nog veel mensen zijn die ons niet kennen. Vandaar dat in de Marskramer medio december extra aandacht is gegeven aan dit initiatief.


Sociale groentetuin

In de sociale moestuin wordt gewerkt door mensen met een uitkering of afstand tot de arbeidsmarkt. De bedoeling is om te zorgen dat alle medewerkers sociale contacten opdoen en eventueel kunnen toewerken naar een betaalde baan. De opbrengst van de tuin gaat volledig naar de voedselbanken in de gemeente Dalfsen, die daarmee een goede aanvoer van versproducten hebben. Het afgelopen jaar heeft dit maar liefst een verkoopwaarde van € 4.000 aan groenten en aardappelen opgeleverd. Circa 40 gezinnen binnen de gemeente Dalfsen maken hier dankbaar gebruik van.

Voor de sociale tuin zijn wij nog op zoek naar iemand die de coördinatie wil verzorgen. Het gaat dan om een aantal praktische zaken als het inplannen van en het maken van een taakverdeling tussen de diverse vrijwilligers die bij de tuin betrokken zijn. Heb je interesse? Meld het dan via info@nieuwleusensynergie.nl.

Nieuwe ontwikkelingen

 

Iedereen lid

De afgelopen jaren is er veel bereikt. Wat we echter nog niet bereikt hebben is om heel Nieuwleusen te betrekken bij onze activiteiten. We gaan daarom meer aan de weg timmeren. We kunnen immers alleen meer realiseren als we meer mensen gaan betrekken bij onze activiteiten. Om deze reden zullen we meer op basis van projecten gaan werken, waarbij meer mensen ingeschakeld gaan worden.

Het lidmaatschap van onze club willen we laagdrempeliger maken. We zijn dit idee verder aan het uitwerken en hierover gaan we de komende maanden meer helderheid geven. Ook gaan we nieuwe leden werven voor onze ledenraad. Dit is de groep mensen die binnen Nieuwleusen Synergie de besluiten mogen nemen. Heb je interesse om je aan te sluiten en ben je bereid actief te zijn in één of meer van de projecten en/of de ledenraad, meld je dan aan via ons mailadres info@nieuwleusensynergie.nl. Op dit moment zijn we dringend op zoek naar iemand die onze penningmeester wil ondersteunen met de financiële administratie.

 

Komende activiteiten

Op 7 maart a.s. zal er een bijeenkomst worden gehouden voor iedereen die geïnteresseerd is in Nieuwleusen Synergie. Daar zal vooraf ook in de media aandacht aan besteed worden. Natuurlijk zullen we daar laten zien wat we de afgelopen jaren voor elkaar hebben gekregen. Belangrijker is echter het vooruit kijken. We zullen een overzicht geven van alle projecten die we in de planning hebben. Iedereen kan zich aanmelden om mee te helpen deze projecten te realiseren. Ook zal er ruimte zijn om ideeën voor nieuwe projecten in te brengen.

We zullen ook presenteren hoe het nieuwe lidmaatschap er uit ziet en hoe we ons als coöperatie gaan organiseren naar de toekomst.

 

De leden van de communicatiewerkgroep van Nieuwleusen Synergie
wensen alle lezers een vrolijke kerst
en een voorspoedig, gezond en duurzaam 2018 toe.