mei 29, 2012 Reacties uitgeschakeld voor Nieuwleusen Synergie hulp by

Nieuwleusen Synergie Hulp

De moderne verzorgingsstaat heeft de afgelopen decennia gezorgd voor meer vrijheid en waardigheid van mensen in een kwetsbare positie. Keerzijde hiervan is dat de onderlinge verantwoordelijkheid is afgenomen en de individualisering is toegenomen. De zorg voor kwetsbare mensen en buurten is steeds meer een verantwoordelijkheid van overheden en professionele instantie geworden en heeft de plek ingenomen van het vroegere “noaberschap” en “buurtzorg”. De overheid trekt zich terug en de zorgstaat brokkelt af. Ook de sociale cohesie van weleer vanuit gezinnen, verenigingen en kerken e.d. is minder geworden. Met het oog op de toekomst dreigen risicogroepen getroffen te worden door de negatieve gevolgen van de terugtredende overheid en de steeds ingewikkeld wordende maatschappij. Risicogroepen zijn bijvoorbeeld ouderen, langdurig zieken, chronisch zieken, mensen met een beperking en alleenstaanden. Door individuele situaties en gebeurtenissen krijgen risicogroepen meer te maken met sociale uitsluiting, armoede en vereenzaming. De verantwoordelijkheid om dit tegen te gaan komt weer meer bij de lokale samenleving te liggen. Er zullen nieuwe sociale netwerken nodig zijn voor een duurzame samenleving. Dit geldt ook in Nieuwleusen. Het project ‘Nieuwleusen Hulp’ springt hier op in en wil door het vergroten van het maatschappelijke besef en door het vormen van een platform de hulpvraag en hulpaanbod bij elkaar brengen ter bevordering van het zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen c.q. een ‘duurzaam’ leven van de kwetsbare leden van de samenleving in Nieuwleusen. Het project zal dan ook voornamelijk een sociaal rendement opleveren.

Wat behelst het plan?

Het plan behelst het instellen van een platform die een verbindende schakel vormt tussen de hulpvraag en het hulpaanbod voor de kwetsbare leden van de samenleving in Nieuwleusen. Voorbeelden zijn: samen naar de dokter, thuis helpen, vertrouwenspersoon, administratiehulp etc. Het platform zal zoveel mogelijk gaan samenwerken met bestaande structuren en organisaties in het dorp, zoals kerken, (woningbouw)vereniging(en), thuiszorgorganisaties, maatschappelijke werk. Het hulpaanbod zal hierbij ook moeten komen van vrijwilligers. Een andere doelgroep voor hulpaanbieders kan de jeugd zijn; bijvoorbeeld via maatschappelijke stages maar ook door de jongeren in de leeftijd van 16-20 jaar als “bijbaantje” onder begeleiding van deskundigen hulptaken te laten verrichten. Dit laatste kan de maatschappelijke verantwoordelijkheid vergroten en heeft ook pedagogische pluspunten.

Slides, Thema's

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet