mei 26, 2012 1 Comment by

Nu Glasvezel mogelijk in buitengebied Nieuwleusen!

Als Nieuwleusen Synergie zijn we blij en trots te kunnen meedelen dat (eindelijk!) glasvezel mogelijk wordt in het buitengebied van Nieuwleusen. We hebben samen met de gemeente hierover overeenstemming kunnen bereiken met CIF. Zij zal binnenkort de campagne Glasvezel buitenaf starten en u een aanbod doen. Nu is het woord aan u.

‘Snel internet voor iedereen in Nieuwleusen’ is vanaf het begin één van de doelstellingen geweest van Nieuwleusen Synergie. Als coöperatie van en voor de inwoners van Nieuwleusen hebben we ons jarenlang ingezet voor de aanleg van glasvezel. Als eerste juist ook met het oog op het buitengebied, omdat -zoals iedereen in het buitengebied weet- de kwaliteit van de verbindingen daar sterk achterblijft.

‘Glasvezel in zicht…!’
We zijn dan ook blij en trots dat na een lange periode van voorwerk, plannen uitwerken én overleg met overheden, banken en marktpartijen (met soms opvolgende teleurstellingen) nu eindelijk glasvezel in het buitengebied mogelijk wordt. De aanhoudende inzet voor de komst van breedband via glasvezel heeft daarmee nu zijn vruchten afgeworpen. De komst van de ‘vitale digitale levensader’ voor snel internet, eigentijdse televisie en telefoon in het buitengebied is in zicht!

Start campagne deze week
Deze week start CIF de campagne Glasvezel buitenaf in het buitengebied van Nieuwleusen. Let daarom op uw brievenbus! Want bij minimaal 50% deelname wordt Glasvezel aangelegd! Daarvoor is vanzelfsprekend uw aanmelding hard nodig en daar leest u meer over in de genoemde brief van CIF.

Interesse in rol als ‘glasvezel-ambassadeur’?
Om glasvezel daadwerkelijk te realiseren moet dus minimaal 50% van de huishoudens en bedrijven in het buitengebied meedoen. Om dat te bereiken worden lokale bewoners als ‘glasvezel-ambassadeurs’ ingezet. Zit u ook te springen om glasvezel en lijkt het u leuk en zinvol om met uw buurtgenoten hierover het gesprek aan te gaan? Meldt u dan aan als belangstellende via ambassadeurs@nieuwleusensynergie.nl. U krijgt dan meer informatie en een uitnodiging voor een speciale informatiebijeenkomst.

Bij voldoende aanmeldingen buitengebied ook snel internet voor alle scholen!
Hoewel we starten met vraagbundeling van glasvezel in het buitengebied wordt het dorp uiteraard niet vergeten. Dit komt aan de orde in een latere fase, simpelweg omdat de noodzaak in de dorpskern op korte termijn nog wat minder groot is vanwege de huidige hogere kwaliteit van de verbindingen. Voor ondermeer de scholen is echter de internetkwaliteit vanwege het intensieve gebruik (o.a. veel leerlingen en leerkrachten tegelijk online) niet optimaal. We zijn daarom ook trots te kunnen melden dat we bij het doorgaan van de aanleg van glasvezel in het buitengebied samen met lokale provider Plinq alle scholen in Nieuwleusen de komende 5 jaar van gratis snel internet kunnen voorzien!

Rol Nieuwleusen Synergie voor dorp en buitengebied
Naast voor glasvezel zetten we ons in voor een leefbaar en duurzaam Nieuwleusen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de kringloopwinkel Deuroe Veuroe, het schooltuinenproject, het Energiebedrijf, de zaterdagmorgenhulp en de Sociale Groentetuin. Deze verschillende projecten worden uitgevoerd door vrijwilligers uit Nieuwleusen en omstreken. Bij het laatstgenoemde project worden ook mensen ingezet die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt en de opbrengst gaat naar de voedselbank.
De doelstellingen van Nieuwleusen Synergie zijn alleen te realiseren als we het samen doen. Samen sta je immers sterk en samen kunnen er voordelen behaald worden. De voordelen die uit de projecten komen vloeien terug naar ons dorp. Kortom we doen het samen en de baten zijn ook voor ons samen (Deur ons, Veur ons).

Ook meedoen?
Bent u betrokken bij uw eigen dorp en omgeving, wilt u meedoen en de activiteiten van Nieuwleusen Synergie (uw straat-, buurt- en dorpsgenoten) ondersteunen? Meldt u dan aan als lid. Het lidmaatschap zelf is gratis. U draagt als lid alleen éénmalig € 100,– bij aan ons gemeenschappelijk werkkapitaal voor ons dorp en krijgt dit bij verhuizing of beëindiging lidmaatschap terug! Met recht een kleine investering in ons eigen dorp en uw eigen leefomgeving dus. Samenwerken en krachten bundelen werkt! Deur ons, veur ons.

Werkgroep Nieuwleusen Synergie Glasvezel,

Martin Luinstra, voorzitter Nieuwleusen Synergie
Herman Odink
Gertjan Brand

Slides, Thema's

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet