Contact en lidmaatschap

Lidmaatschap van de coöperatie Nieuwleusen Synergie.

Deur ons, Veur ons.

Nieuwleusen Synergie heeft als doelstelling om het dorp Nieuwleusen leefbaar (en betaalbaar) te houden voor iedereen. Dit willen we bereiken door veel meer in het dorp zelf te doen. In de oprichtingsakte is dit verwoord als “het (doen) ontwikkelen en (doen) exploiteren van een zelfvoorzienend Nieuwleusen voor een leefbare toekomst met gebruikmaking van duurzame energie en technieken”.

De doelstellingen van Nieuwleusen Synergie zijn alleen te realiseren als we het samen gaan doen. Samen sta je immers sterk en samen kunnen voordelen behaald worden. Inmiddels zijn er diverse initiatieven opgestart om invulling te geven aan deze samenwerking. De voordelen die hier uit komen zullen terugvloeien naar de leden (die gezamenlijk de gemeenschap van Nieuwleusen vormen). Kortom we doen het samen en de baten zijn ook voor ons samen (Veur ons, deur ons).

Iedereen die deel wil nemen aan initiatieven van Nieuwleusen Synergie moet lid te worden van de coöperatie. Hiervoor is gekozen omdat zo invloed uitgeoefend kan worden op het beleid. Bovendien wordt via het lidmaatschap aangegeven dat je het eens bent met de doelstellingen van de coöperatie, namelijk het nastreven van een zelfvoorzienend Nieuwleusen voor een leefbare toekomst.

De kosten voor het lidmaatschap zijn € 12,- per jaar.

Klik hier om naar het inschrijffomulier te gaan.

Contactgegevens

Coöperatie Nieuwleusen Synergie Exploitatie U.A.

De Grift 17
7711 EP  Nieuwleusen
E-mail: info@nieuwleusensynergie.nl
Bankrekening NL52RABO0107052199